Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 24 Haziran 2006

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
[email protected]
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Temel duygularımız ve duâEğer keşfedici bir gözle bakarsak ruhumuz/duygularımız, bedenimizle kâinatın unsurları ve duâ arasında müthiş paralellikler gözlemleriz. Kâinat büyük bir insan, insan küçük bir kâinattır. Kâinatın küçük bir örneği, numunesi, minyatürüyüz. Kâinatta yer alan maddî manevî bütün unsurlar, elementler, kanunlar ve enerji boyutları bedenimize yerleştirilmiştir. Dolayısıyla kâinatta cereyan eden olaylar, ruhumuz, kalbimiz, duygularımız, his ve lâtifelerimiz sürekli bir irtibat ve alış veriş hâlinde.

Kur’ân, kâinatın yazılışı; kâinat Kur'ân’ın şekillenmiş, bedenleşmiş hâlidir. Kâinatı kim yaratmış ise, insanı da ondan özetleyerek Yaratan O’dur. Temel duygularımızı kim vermişse, onların paralelini de kâinata O koymuştur. Kâinatı ve insanı kim yaratmış ise, onları okuyan ve tercüme eden Kur’ân’ı da O göndermiştir. Şu halde, insan eğer kendisini okursa, kâinatı anlar. Kâinatı okursa, kendisini anlar. Kur’ân’ı okuyarak anlarsa, hem kendisini, hem kâinatı anlar ve duygularını terbiye ederek, Yaratıcısının istediği tarzda bir kul olmaya çalışır.

Kâinattaki olumlu veya olumsuz oluşumlar kalbimizde yankılanır. Keza, iman, ibadet ve duâ genlerimize işlenmiş, kodlanmış, şifrelenmiştir. Bu İlâhî tasarımdan ötürü ruhumuz, bedenimizle ve diğer maddî varlıklarla uyum içerisinde olursa, o şifreleri açar, kodlarla örtüşürüz. Ruhumuzun istikametini bulacağı yol ise, “sırat-ı müstakîm” denen dosdoğru yoldur. Dosdoğru yol, iman, ibadet ve duâ caddesidir. Ruhumuz, şiddetli merak, ateşli sevgi, dehşetli hırs, müthiş öfke gibi onlarca pozitif negatif duygu ve hislerle örülmüştür.

Vücudumuzda psiko-fizyolojik bağlarla da ruh-beden birlikteliği sağlanmıştır. Dolayısıyla ruhumuza aynı zamanda duygularımızın ve kabiliyetlerimizin derecelerini yönlendirme iradesi de verilmiştir. Ruhumuz, düşünce, iman, niyet, arzu, istek, talep ve duâ şifrelerine göre programlanıp çalıştırılacak şekilde dizayn edilmiştir. İmanımızın gücü, düşünce düzeyimizin yüksekliği, niyetlerimizin kararlılığı, şuurumuzun genişliği, duâlarımızın derinliği ve halisliği oranında ruhumuzu geliştirir, duygularımızı kontrol edip programlayabiliriz.

Duyu ve duygularımızı ve hayatın akışı içinde otomatik olarak yaptığımız normal işleri imanımız ve duamızla şuurlu bir biçimde yönlendirebiliriz. Çünkü inancımız/imanımız, duâlarımız düşüncelerimizi; düşüncelerimiz de şartlı refleksi, onlar da alışkanlıkları, onlar da fizyolojik yapımızı etkiler ve harekete geçirir.

Kâinattaki tüm varlıklar, hal/beden dili, kal/söz, istidat ve kabiliyetleriyle dua ederler. Kur’ân’da her zaman ve zeminde sık sık dua etmemiz ferman edilir. Şu halde, insan, kâinat, Kur’ân ve temel duygularımız duâ ile örtüşür.

Dipnotlar:

1- İşârâtü’l-İ’câz, s. 29.; 2- Kişilik Bozuklukları ve Toplumsal Bütünleşme, s. 66.; 3- A.g.e., s. 6465, 68.; 4- Kur’ân, Bakara, 73.; 5- İşârâtü’l-İ’câz, s. 29.

24.06.2006

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (23.06.2006) - İnsanın önemi, duâya verdiği önem nisbetindedir

  (22.06.2006) - İlim ve duâ

  (21.06.2006) - Duâ ile ilim arasındaki esrarlı bağlantılar

  (20.06.2006) - Tekâmül ve gelişmek için geldik

  (19.06.2006) - Yaratılışımızın ana gayesi: İlim ve duâ

  (17.06.2006) - Kur'ân, tükenmez bir ahlâk kaynağıdır

  (15.06.2006) - Kur'ân baştan sona ahlâk manzumesidir

  (14.06.2006) - Beşerî akıl ve vicdan ahlâkî değerleri bulamaz mı?

  (13.06.2006) - Allah emreder, güzel olur

  (12.06.2006) - Ahlâkın kaynağı

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahaddin YAŞAR

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004