Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 15 Haziran 2006

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
[email protected]
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Kur'ân baştan sona ahlâk manzumesidirKur’ân; hem zikir, hem fikir, hem emir ve dâvet, hem şükür, hem hikmet, hem eğitim, hem terbiye, hem de bütün ilimleri içine alan mukaddes bir kitap olduğundan baştan sona ahlâkî hakikatleri, ölçüleri, değerleri, normları da ihtivâ eder. O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz iken, aynı zamanda şifâ kaynağıdır.1 Rûhî-bedenî her türlü rahatsızlıkları giderici bir rahmet, yanlışları doğrultan bir eserdir.

Tarihin şehadetiyle, ezvac-ı tahirat, Peygamberimizin (a.s.m.) tertemiz, pak, iffet ve namus timsâli hanımları, sahabe ve hattâ düşmanlarının da tasdikıyla yüce Peygamber (a.s.m.) en güzel, en üstün bir ahlâkta idi. Ve o ahlâk da Kur’an ahlâkıydı.2 İnsanı çirkin, yanlış, kötü yollara düşmeden, doğru, güzel, huzurlu yolu gösterip kurtaracak Kur’ân ahlâkıdır. Çünkü Kur’ân; insanla kâinat arasında olan bağlantıları sağlar. İnsan kâinatın minyatürü, kâinat büyük bir insan; Kur’ân, kâinatın yazılı şekli; kâinat Kur’ân’ın açılımı olduğuna göre; insanın kâinat karşısındaki durumunu ve ahlâkî duruşunu Kur’ân ayarlar. Çünkü, Kur’ân;

* Şu büyük kâinat kitabının ezelî bir tercümesi; tekvîni âyetler dediğimiz kâinattaki bütün varlıkları, tabiat kanunlarını, fiil, oluş ve hareketleri okuyan çeşitli dillerinin ebedî tercümanı;

* Zeminde ve gökte gizli İlâhî isimlerin (Esmâ-i Hüsnâ’nın) mânevî hazînelerinin keşşâfı/açıklayanı, keşfedenidir. (Allah’ın herbir isim ve sıfatı ahlâkî değerleri de kapsar. Ki, insanın asıl vazifesi, Esmâyı yansıtmaktır. Yâni, Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmaktır.

* Kur’ân, şehâdet âleminin perdesi arkasında olan gayb âlemi cihetinden gelen sonsuz Rahmânî iltifat ve ezelî hitabının hazînesi; şu İslâmiyetin mânevî âleminin güneşi, temeli, hendesesi, geometrisi; (bu da ahlâkî esasları ihtivâ eder)

* Ahiret âleminin mukaddes haritası; (İnsanın kendisini âhirete göre ayarlamasını ve ahlâklı olmasını tavsiye eder)

* Yaratıcı’nın Zât ve sıfât ve isimlerinin ve İlâhi işlerin açıklayıcı sözü; izâh eden yorumu, kesin delili/belgesi, geniş tercümanı;

* Şu insaniyet âleminin terbiye edicisi;

* Büyük insaniyet olan İslâmiyetin su ve ziyâsı, ışığı; insanlığın hakiki felsefesi;

* İnsaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi/aydınlatıcısı ve hidâyete erdiricisidir.3

Bu açılardan da bakıldığında yine Kur’ân, ahlâkî normları, değerleri insanlığın gündemine sokmakta, insanlığı mütemadiyen dürüst, doğru, ahlâklı olmaya yöneltmektedir.

Dipnotlar:

1-Kur’ân, Fussılet, 44; 2-Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn: 139; Ebû Dâvud, Tatavvu’: 26 3-Sözler, s. 330

15.06.2006

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (14.06.2006) - Beşerî akıl ve vicdan ahlâkî değerleri bulamaz mı?

  (13.06.2006) - Allah emreder, güzel olur

  (12.06.2006) - Ahlâkın kaynağı

  (11.06.2006) - Ahlâk ve kader

  (10.06.2006) - Hür irade ve ahlâk

  (09.06.2006) - Ahlâkî ve içtimaî ölçülere uyuyor muyuz?

  (08.06.2006) - Ahlâk ve kişilik bozulması

  (07.06.2006) - Esîrden müessire

  (06.06.2006) - Ruhumuzu anlamaya çalışmak

  (05.06.2006) - Ahlâk ve ahlâkî erozyon

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahaddin YAŞAR

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004