Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 14 Haziran 2006

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
[email protected]
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Beşerî akıl ve vicdan ahlâkî değerleri bulamaz mı?Acaba insan, aklı, vicdânı ve deneyimleriyle neyin ahlâkî, neyin gayr-i ahlâkî olduğunu bilemez, bulamaz mı? Tarih boyunca, bilhassa felsefî akımlar tarafından gündeme sürülmüş ve tartışıla gelmiştir bu nokta. Halbuki, insan aklı ve vicdânı etki altında kalıp her şeyi kuşatamadığından—üstelik akıl yalnızca bir ölçme-değerlendirme âletidir—ahlâkî normları tam, âdil olarak tesbit edemez. Beşer, duyguları ağır basar, hissîdir, taraflıdır. Kuşatıcı ve mükemmel ahlâkî değerler ortaya koyamaz. Karar ve değerlendirmeleri tarafsız olamaz, hissî, cibillî, indî/subjektiftir. Şu halde; insanın ulvî duygularını eğiterek geliştirmesi; negatiflerini terbiye edebilmesi, iyiye, güzele yönlendirebilmesi; huzûr ve mutluluğu yakalayabilmesi için kendisinden üstün bir merciin ahlâkî ölçülerine ihtiyacı vardır.

İnsanoğlunun aklıyla ortaya koyduğu ahlâkî değerlerin kabul edilmesini engelleyen bir handikap daha vardır. O da, insanın karihasının/zihninin, düşüncesinin, aklının mahsûlü ahlâkî normlar; kendisi gibi insan olan başkalarını bağlamaz. Çünkü, “O da benim gibi bir insandır; ben onun değil, o benim prensiplerime uysun!” diye düşünür. Bundan ötürüdür ki, beşerî ahlâk; felsefi ahlâk; deneyci (ampirist) ahlâk, akılcı (rastyonalist) ahlâk, akılcı-deneyci ahlâk diye kısımlara ayrılmış. Deneyci ahlâk da “hazcı, menfaatçı, egzistansiyalist/voroluşçu (tanrılı veya tanrısız varoluşçu) gibi değişik yaklaşım tarzları sergiler.1 Dolayısıyla, hangi ahlâk esas alınacaktır? Felsefî/akılcı ahlâk sistemlerinin birbiriyle çatışması, çelişmesi, birbirini inkâr etmesi ve çok çeşitliliği; onun kaynağının beşerî olamayacağının açık göstergelerindendir.

Öte yandan, ahlâkî kavramlar, davranışlar, hareketler çoğu zaman nisbî/görecelidir. Eski zamanda, bir devrede, bir bölgede, bir toplumda, hattâ bir âilede çirkin sayılan, başka birisinde iyi sayılabilir. Dolayısıyla, filozoflar, hattâ insanlar adedince ahlâk kıstasları ortaya çıkar. Bu da, karışıklığa ve banallığa sebep olabilir. Öyle ise, tüm zamanları, mekânları, toplumları, tabakaları kapsayacak temel ahlâkî kavramları ortaya koyacak mercî gereklidir. Bu da beşerüstü olabilir. O da ancak vahiydir.

Bir nokta daha kaldı: Akıl, dolayısıyla felsefenin vahiyden müstakil olarak bulmuş olduğu ahlâkî normlar, derinden derine vahyin izlerini taşır. Çünkü, vahiy, Hz. Âdem’le (as) başlamış, 124 veya 224 bin peygamber vasıtasıyla tekrar tekrar insanlığın gündemine getirilmiş, nihayet son ahlâk elçisi olan Hz. Muhammed (asm) ile olgunlaşmış, tamamlanmıştır. Semavî kitaplar, ahlâkî kıstasları da ihtivâ ederler.

Dipnot:

1- Doç. Dr. Yaşar Kandemir, İslâm Ahlâkı, s. 46-52

14.06.2006

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (13.06.2006) - Allah emreder, güzel olur

  (12.06.2006) - Ahlâkın kaynağı

  (11.06.2006) - Ahlâk ve kader

  (10.06.2006) - Hür irade ve ahlâk

  (09.06.2006) - Ahlâkî ve içtimaî ölçülere uyuyor muyuz?

  (08.06.2006) - Ahlâk ve kişilik bozulması

  (07.06.2006) - Esîrden müessire

  (06.06.2006) - Ruhumuzu anlamaya çalışmak

  (05.06.2006) - Ahlâk ve ahlâkî erozyon

  (03.06.2006) - Hedefe ulaştıran en kısa yol: İhlâs

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahaddin YAŞAR

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004