Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 17 Haziran 2006

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
[email protected]
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Kur'ân, tükenmez bir ahlâk kaynağıdırBediüzzaman’ın tarifiyle Kur’ân, insana hem bir kitab-ı kanun, hem bir kitâb-ı duâ, hem bir kitâb-ı hikmet, hem bir kitâb-ı ubûdiyet (kulluk), hem bir kitâb-ı emir ve dâvet, hem bir kitâb-ı zikir, hem bir kitâb-ı fikir, hem bütün insanın bütün mânevî ihtiyaçlarına mercî olacak çok kitapları ihtivâ eden tek, câmi’ bir kitâb-ı mukaddestir.

Bu perspektiften de bakıldığında yine Kur’ân, insana edep, dürüstlük, doğruluk, vefalılık, diğergamlık aşılar ve onu en üstün ahlâkî değerlerle süsler. Kezâ, Bediüzzaman’ın tanımıyla Kur’ân;

* Bütün velîlerin, doğru yolda olanların, bilginlerin, araştırmacıların muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin zevkine, anlayışına lâyık ve o meşrebi aydınlatacak ve herbir mesleğin prensiplerine uygun ve onu tasvir edecek birer risâle (kitap) ibraz eden mukaddes bir kütüphâne hükmünde semâvî bir kitaptır.

* Kur’ân; en büyük makam arştan, Allah’ın en büyük isminden, her ismin en büyük mertebelerinden geldiği için bütün âlemlerin Rabbi (atomdan galaksilere kadar ucu bucağı olmayan her şeyi terbiye etmesi) itibâriyle, Allah’ın kelâmıdır.

* Kur’ân, asırları muhtelif bütün peygamberlerin kitaplarını; huy ve yaratılışları çeşitli bütün evliyânın kitapçıklarını; meslekleri farklı bütün ilim adamlarının eserlerini özetle içinde barındıran ve altı yönü parlak ve vehim ve şüphelerin karanlıklarından arı;

* Hedefi ve gayesi görüldüğü gibi sonsuz mutluluk; içi, hâlis hidâyet; üstü, bizzarûre imân ışığı; altı delil/belge ve bürhan; sağı, teslim-i kalb ve vicdan; solu, teshîr-i akıl ve iz’an (akıl, şuûr ve anlayışları tesir altına alan); meyvesi, Rahmân olan Allah’ın sevgisi, şefkati ve yardımı ile dolu... Melek ve ins ü cân için makbul semâvî bir kitaptır.1

Dolayısıyla, Kur’ân, kâinata, hâdiselere, eşyaya, varlıklara, metafizik âlemlere bakışın edebini öğrettiğinden muhteşem bir ahlâk öğretisidir ve insanın kâinatla uyumunu ve irtibatını sağlar. Bu da, yaşama ve davranış ahlâkı demektir.

* Kur’ân öyle kitap ki, kaideleriyle, âlemin yaratılış kitabından kader eli ve hikmet kalemiyle yazılmış mektuptur. Ve geçerli olan İlâhî, ince, derin kanunları açıkladığından; adâletli hükümleriyle insanlığa düzen, ölçü/denge getirir, yükselmesine tam bir kefil ve her yönden üstad olmuştur. Ahlâkta da üstadımız odur. Kur’ân ahlâkı, gerçek, doğru ve dolu dolu bir hayatın yaşanması demektir.

* Şeytana, nefsimize, kötülüklere, zulümlere ve Deccalizmin ahlakdışı fitne-fesat ve vesveselerine ancak Kur’ân nûrlarıyla karşı konulabilir. Ahlâkî değerlerin en mükemmel yazılı kaynağı ve ahlâkî problemlerin en rantabl şekilde halledicisi Kur’ân’a müracaat etmek; elbette her mü’minin ahlâkî görevi olmalıdır.

Dipnot:

1-Sözler, s. 330-331

17.06.2006

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (15.06.2006) - Kur'ân baştan sona ahlâk manzumesidir

  (14.06.2006) - Beşerî akıl ve vicdan ahlâkî değerleri bulamaz mı?

  (13.06.2006) - Allah emreder, güzel olur

  (12.06.2006) - Ahlâkın kaynağı

  (11.06.2006) - Ahlâk ve kader

  (10.06.2006) - Hür irade ve ahlâk

  (09.06.2006) - Ahlâkî ve içtimaî ölçülere uyuyor muyuz?

  (08.06.2006) - Ahlâk ve kişilik bozulması

  (07.06.2006) - Esîrden müessire

  (06.06.2006) - Ruhumuzu anlamaya çalışmak

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahaddin YAŞAR

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004