"Gerçekten" haber verir 07 Ekim 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Risâle-i Nur meslek ve meşrebinin ilk basamağı: Nefis terbiyesiNur mesleğinde, başkalarını değil, evvelâ kendini muhatap alıp, nefsini terbiye etmek asıldır. İslâm eğitim ve terbiyesinde “mârifetü’n-nefs” diye de tâbir edilen “nefis terbiyesi” ve ruhî tekâmül, “kendini bilmek, yüce Yaratanı tanıyıp iman etmek; ruh ve duygularını geliştirip, olumsuzlarını yerinde, ölçüsünde kullanarak kâmil/mükemmel/olgun insan olmak” şeklinde formüle edilir.

Elbette baştan sona ruh/duygu, nefis terbiyesi prensiplerini ihtivâ eden Risâle-i Nur’daki terbiye ve tekâmül metotlarını verecek kudrette ve çapta değiliz. Yalnızca özet bir sunum yapmak durumundayız.

Bediüzzaman insanı yalnız “varlık” (ontolojik) yönünden ele almaz. Varoluş gayesi açısından da değerlendirerek bütün cepheleriyle ortaya koyar. Risâle-i Nur’da, ruh/duygu, yani “psikososyal, psişik ve ferdî gelişim” açısından değerlendirme ve verilere, hatta daha ötesine bol bol rastlamak mümkün.

Bediüzzaman, iman esaslarını, İslâm şartlarını ve Kur’ân’ın hakikatlerini ispat ve izah ederek nefsimizi terbiye eder. İman ve İslâm hakikatlerinin ruh ve duygularımıza mal edildiği, güzel alışkanlık ve ibadetlerin meleke (alışkanlık) hâline geldiği, damarlara işlediği, tamamen benimsendiği, özümsendiği en üst seviyedir. Kendi benliğinin mahiyetini anlayan, her şeyi yaratan kâinatın Yaratıcısının emriyle zirvelere yükselir, Allah’a intisap ile sonsuz gücüne dayanır, huzur-ı daimî elde eder, insanlık âleminin yıldızı olur, başarı ve mutluluğu yakalar.

Risâle-i Nur, iman esaslarını izah ve ispat ederek, akıl, kalp, ruh ve sâir duygularımızı mutmain ederek, nefsimizi istikamet dairesine alır.

Nefs-i emmâre, kötülükleri isteyen ve onlardan zevk alan nefsimizin ham hâlidir. Ham hal hâlinde olan nefsimiz, eğitim ve terbiye ile çeşitli konumlar ve boyutlar kazanır. Bunlar, emmâre, levvâme, mutmainne, mülhime, radıye, mardıyye ve zekiyye/safiyye/kâmiledir.1

Kur’ânî tabir olan “sırât-ı müstakîm”dir. Sırat-ı müstakîm, düşünce ve inançta “iman esaslarını,” fiil ve uygulamada “İslâm’ın şartlarını,” duygu bazında “yüce, ulvî duyguları,” ahlâkî çizgiyi, orta yolu ve dengeyi ifade eder. “Sırat-ı müstakîm”i (dosdoğru yolu), yaratılış gayemize göre ruhumuzu terbiye ederek bulabiliriz.

Bediüzzaman’a göre terbiye, Allah’ın Rab (terbiye eden) isminin herbir varlıktaki yansımalarıyla;

• Faydalıyı celb etmek, çekmek,

• Zararlıyı def etmek, uzaklaştırmaktır.2

Bugün, eski devirlerdeki gibi, çilehânelere, uzlethanelere çekilip, nefsimizi terbiye etmek, ne ömrümüz, ne hayat şartları bakımından mümkün. Ancak, iman esaslarını izah ve ispat ederek aklımızı, kalbimizi ve vicdanımızı tatmin etmek mümkün.

Dipnotlar:

1- Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VIII, s. 437.

2- Mektûbât, s. 440-441.

07.10.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (06.10.2008) - Risâle-i Nur diğer meslekleri de ihtiva eder (2)

  (04.10.2008) - Risâle-i Nur, diğer meslekleri de ihtivâ eder

  (03.10.2008) - Kur’ân ispat eder ve ispatı emreder!

  (01.10.2008) - Bediüzzaman’ın Kelâm ilmine getirdiği yenilikler (3)

  (29.09.2008) - Bediüzzaman’ın Kelâm ilmine getirdiği yenilikler (1)

  (28.09.2008) - Hakikat mesleği ve kelâm

  (26.09.2008) - Tesbihat: Çağa uygun ibadet, hiper vird ve duâ

  (25.09.2008) - Risâle-i Nur, aynı zamanda çağdaş bir tasavvuftur

  (24.09.2008) - Hakikate nasıl varılır?

  (23.09.2008) - Hakikat mesleği nedir?

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır