"Gerçekten" haber verir 19 Kasım 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Robert MİRANDA

Müslümanlar asla bölünmeyecekŞunu söylemem gerekir ki, Müslüman kadınlara büyük bir saygı hissi duyuyorum. Amerika’daki Müslüman kadınlar ne yazık ki en az siyahî kadınlar kadar ayrımcılığa ve meşakkate maruz kalmaktadırlar. Bu meşakkatler, siyahî kadınları adi ve bayağı, Müslüman kadınları ise birer terörist olarak lanse eden vahşi bir sistem aracılığıyla uygulanmaktadır.

Fakat bu sistem, toplumun geri kalanını Müslüman kadınların aslında İslâm tarafından ezildiği konusunda ikna etmeye çalışarak kendi ezici ve yok edici rolünü gizlemeye çalışmaktadır.

Ben Kur’ân-ı Kerim’in hiçbir âyetinde kadınları ezmek ve ikinci sınıfa koymak ile ilgili tek bir kelimeye bile rastlamış değilim. Hiçbir kimse de Kur’ân-ı Kerim’den erkeğe kadınları ezme, saygısızlık gösterme ve onları kontrol etme gibi bir hakkı veren herhangi açık bir âyet getiremez, yahut üretemez...

Gerçekten de, İslâm kadının ezilmesine karşıdır. Kadına ve erkeğe eşit haklar verir. Bunun aksini iddia eden herkes ancak ve ancak kendi sığlık ve cahilliğini göstermiş olur.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kadın ve erkekler hayat pratiğinde farklı konum ve rollere sahiptirler. Başarılı medeniyetler farklı insanlara farklı görevler tayin edilmesi yoluyla işlerini yoluna koyar; sözgelimi bir insan lider konumunda iken, öteki ise düşünce adamıdır gibi...

Amerikalılar yanlış bir Müslüman erkek algısı taşırlar. Birçok Amerikalının gözünde Müslüman erkekler, kadınları üzerinde baskı kuran ve ezen kişilerdir. Bu algı aslında İslâm karşıtı Amerikan medya ağı tarafından pompalanmıştır ve böylece bilhassa kadın konusunda gerçek dışı ve yalan yanlış bir İslâmiyet imajı yaygınlaştırılmak istenmektedir.

Bununla birlikte, ne yazık ki şunu kabullenmek gerekir ki, Müslümanlar birbirlerine saygı göstermede ve hassas davranmada sınavı tam olarak geçememiştir. Fakat bu durum aslında dünya medeniyetinin hepsi için geçerli olan bir bozulmadır. Birbirimizi ezme problemi sadece Müslümanlara özgü bir sorun değildir, bu mesele bütün insanlığın ortak sorunudur. Aynı zamanda bu problem Müslümanların yüzleşmesi gereken bir problemdir.

Aslında Amerikalıların Müslüman erkeklerin kadınları ezdiği düşüncesine sahip olmaları oldukça tabiîdir, çünkü bu insanlar İslâmiyet hakkında gerçek mânâda hiçbir şey bilememektedir.

Bazı Müslüman erkeklerin kadınları ezmesi ise asla İslâm’ın suçu değildir. Çünkü İslâmiyet kadınlara kötü davranmayı emretmemektedir. Bunu iddia edenler ise, aslında İslâm’a karşı bir plan ve ajandayı izlemektedirler, yoksa onların derdi Müslüman erkeklerin kadınlar konusundaki görüşlerinde reform yapmak falan değildir.

İslâmiyetin problemin kaynağı olduğunu gösteren sözde bilimsel çalışmalar ise, İslâm karşıtı propaganda yapan çalışmalardan başka birşey değildir. Bunların çoğu da, İslâmiyetin yerine onun daha sulandırılmış bir versiyonunu getirmeye çalışan geri kafalı neo-con hareketlerin propagandalarıdır.

Kur’ân şifreli olmayan, ap açık, sansürsüz bir kitaptır. Kur’ân kadınlara mülk edinme ve boşanma hakkı vermektedir. Kur’ân der ki; “Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır.” (Nisa Sûresi, 32. âyet). Kur’ân-ı Kerim’de bir çok âyet insanlar arasında eşitliği sağlamaya çalışan mesajlar olarak yorumlanabilir.

Amerika’da ve diğer Batı kültürlerinde, kadınlar, erkekler tarafından hem fiziksel, hem de psikolojik olarak Müslüman toplumunda olduğundan çok daha fazla baskı görmekte ve suistimal edilmektedirler. Milwaukee’de psikiyatri eğitimi veren Dr. Selahattin Kurter, “Bir çok bilimsel araştırma göstermiştir ki, Batı toplumlarında kadının maruz kaldığı baskı ve suistimal oranı Müslüman toplumlarından çok daha üst seviyelerdedir” tesbitinde bulunmaktadır.

Ayrıca Amerika’daki Müslüman kadınların baskı ve zulüme maruz kalması İslâmiyet'in kabahati değildir. Bilâkis bütün Müslümanları terörist olarak lanse eden ve her kötülüğün kaynağı olarak göstermek isteyen bir sistem tarafından saldırıya maruz kalmaktadırlar. Müslüman erkeklerin kadınları ezdiği ve suistimal ettiği fikri, İslâm karşıtları tarafından Müslüman erkek ve kadınları arasına nifak sokmak amacıyla yapılan bir propagandanın ürünüdür.

Ancak Müslüman kadın ve erkekler arasında böylesi bir fitne asla filiz vermeyecektir. Allah büyüktür...

TERCÜME: UMUT YAVUZ

19.11.2008

E-Posta: rmiranda@wi.rr.com

Muslim Men and Women Will Never Be Divided

I must say that I admire and respect Muslim women!

In America Muslim women face similar discrimination and hardships as Black women.  These hardships are brought on by a savage system that has cast Black women as inferior and Muslim women as terrorists.

But the system tries to detract from its role as oppressor by trying to convince the rest of society that Muslim women are oppressed because of Islam.

I have yet to find anywhere in the Qur’an any words that promote the oppression of women. No one can produce any verse of the Qur’an that would in bold and unmistakable language say out right to Muslim men that it is permissible to disrespect women, oppress women and control them.

Indeed, Islam does not oppress women. It gives both the man and woman equal rights. For anyone to state differently illustrates their shallowness and ignorance.

We all know that man and woman have different duties to perform in life. Successful civilizations have thrived because different things are assigned to different people e.g. one person is a leader; the other person is a thinker and so forth.

Americans have a distorted view of Muslim men. Many Americans view male Muslims as being abusive towards women. It is a view perpetuated by anti-Islamic American media networks looking to promote a very untrue and false view of Muslim women in Islam.


Notwithstanding, I will concede that Muslims do have trouble treating each other with respect and care. But that goes for men and woman of all of the world’s civilization. This abuse of each other is not solely a Muslim problem; this problem transcends throughout all of humanity.  It is a problem that we as Muslims have to deal with individually.

For Americans to make the argument that all Muslim men believe that oppressing women is a right, truly, these people do not know anything about Islam.

The fault of the Muslim male in the manner he treats a woman is not the fault of Islam. Islam is not teaching Muslim men to oppress women. For anyone to argue that that is the case, means they are moving an agenda against Islam, not an agenda that reforms the Muslim male’s view of women.

Studies that point out that Islam is the problem, are nothing more than studies that promote anti-Islamic propaganda, which is how the reactionary neo-con movements operate as they continue to try and replace Islam with a watered down version of the religion.

The Qur’an is an uncensored book. It gives women property rights and the right to divorce. The Qur’an says, “Unto men a fortune from that which they have earned and unto women a fortune from that which they have earned” (Sura 4, Verse 23). Many verses in the Qur’an can be read as insuring equality among all Muslims.

 

In America, and other western cultures, women are abused physically and psychologically at a higher rate by their male partners than they are in Muslim nations. According to Dr. Selahattin Kurter, a practicing psychiatric doctor in Milwaukee, “there are many studies that point out the fact that reported abuses of women in western nations are higher in these countries than they are in Muslim nations.”

Muslim women in America are not facing abuse because of Islam; they are being attacked by a system that has demonized all Muslims as being terrorists. The idea that Muslim men are oppressors of the Muslim women is propaganda by anti-Islamic Crusaders seeking to divide Muslim men and Muslim women from coming together to make a stand for Islam.

Dividing Muslim men and women from making a stand for Islam will never happen.  

Allah Akbar.

  19.11.2008

E-Posta: rmiranda@wi.rr.com

 


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (12.11.2008) - Dinler arası diyalogda amaç belli olmalı

  (05.11.2008) - Amerika seçimleri ve Müslüman dünyası

  (29.10.2008) - Haçlı Rahibi cehaletini gösterdi

  (22.10.2008) - McCain ve Palin’in İslâm karşıtı söylemleri

  (15.10.2008) - Palin bir radikal!

  (08.10.2008) - Amerika dengesini yitirdi

  (24.09.2008) - Neo-conlardan İslâma DVD saldırısı

 
Ufo ısıtıcılar, infrared ısıtıcı, kumtel ısıtıcılar.
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır