25 Mart 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

“Mini paket”in muhtevası(zlığı)


A+ | A-

Aslında milletle devletin âdeta bir siyasî sosyal sözleşmesi ve toplumun temel mutâbakat belgesi olan anayasanın kendi içinde bütünlüğü olmalı.

Bundandır ki öncelikle “darbe anayasası”nın antidemokratik dayatmalarını bertaraf edecek yeni ve demokratik sivil anayasa Türkiye’nin âcil ihtiyacı.

Bu olmadığına göre, en azından hedeflenen alanlarda demokrasiyi, hukuku ve özgürlükleri sağlayacak düzenlemeler açısından “mini paket”, önemli bir adım oluşturuyor.

Ancak aylardır hükûmet ve iktidar partisi kurmaylarınca üzerinde çalışıldığı halde, tıpkı daha önce “AB’ye uyum” adına çıkarılan “yeni ceza yasası”nda olduğu gibi “Anayasal değişikler”in aceleye getirilmesi, “mini demokratikleşme paketi”nde bir dizi spekülasyona sebebiyet vermekte. Yarım yamalak yamaların uyumsuzlukla daha da çıkmaza sokmakta. Tıkanıklığı açamamakta.

Bu açıdan içindeki fevkalâde olumlu başlıklara rağmen, Başbakan’ın muhalefete hafta sonuna kadar süre tanıdığı “apar-topar paket”in kısmî tâdili bile başaramayacağı, 12 Eylül zihniyetini tasfiyede yetersiz kalacağı ifâde edilmekte.

Çünkü önemli başlıkların altı doldurulamamış. Daha açıklanmadan “son dakika sürprizleri”yle sürekli değiştirilen “paket”teki kararsızlık, hazırlıksızlığı açığa çıkmakta…

“DEĞİŞİKLİKLER” DERDE DEVA DEĞİL

Öncelikle başta darbeleri ve darbecileri koruyup kollayan “geçici 15. madde”nin kaldırılmasının yetmeyeceği, darbe dönemi sorumlularını yargılayacak yasal düzenleme gerektiği, hukukçularca belirtilmekte.

Bunun içindir ki Demokrat Parti’nin dikkat çektiği anlamda yalnız bu maddenin değil, işlevini yitiren bütün geçici maddelerin kaldırılmasıyla başlangıç yapılması, kapsamlı bir değişiklik için büyük önem arz etmekte.

Doğrusu şu ki “paket”in çerçevesine giren konuların çoğu yine eksik ve aksak kalmakta.

Evvela milletin vicdanında bir türlü mâkes bulmayan “dokunulmazlıklar”ın kapsamdışı kalması, “paket”in göze çarpan noksanlıklarından. Oysa “dokunulmazlıklar”, demokratik ülkelerdekine benzer “kürsü dokunulmazlığı” düzeyine çekilebilir; millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in ve milletvekillerinin saygınlığını zedeleyecek istismarlar önlenebilir.

Yine AB’nin bütün tavsiye kararlarına rağmen Adalet Bakanının ve müsteşarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na başkanlık etmesi bürokratik sıkıntısının hâl⠓taslak”ta yer alması, yürütmenin yargıya müdahâlesi ve etkisiyle yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına halel vermekte. Bu husus da, günlük politik mülâhazalardan uzak AB müktesebatına göre düzeltilebilir.

Keza “paket”in en önemli değişikliklerinden olan Anayasa’nın 125. maddesindeki, “İdârenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” diye başlayan maddedeki “Yüksek Askerî Şûrânın kararları yargı denetimi dışındadır” ibâresi aynen duruyor. Buna bir tek “Ancak, Yüksek Askerî Şûrânın Silâhlı Kuvvetlerden her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır” cümlesi eklenmiş…

Konunun uzmanları, bu kifâyetsizliğin tek başıyla derde deva olmayacağını, Yüksek Askerî Şûrâ kararlarının yargı denetimine alınmasının da kısıtlı kalacağını; YAŞ kararlarını yeterince yargı denetimine alamayacağını nazara veriyorlar.

BAŞLIKLARIN ALTI DOLDURULMALI

Ayrıca sözkonusu maddeye ilâve edilen “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz” kaydının “yargı denetimi”ni büyük ölçüde işlevsiz bırakacağına dikkat çekmekteler.

Bu arada Anayasa’nın 145. maddesindeki “askerî yargı” alanının daraltılmasına karşılık, hiçbir demokratik ülkede benzerine rastlanmaya “Askerî Yargıtay”ın yer alması, yargıdaki iki başlılığı devam ettiriyor.

Bu arada yönetmelikler gibi neredeyse yarım sayfaya varan madde metinleri “taslağın” bir diğer handikapı. “Paket”in kapalı kapılar arkasında Başbakan’ın başkanlığındaki “iç kabine”de ve iktidar partisinde hazırlanması, millet irâdesinin tecellisi mercii Meclis’in geniş uzlaşma eseri olması gereken “Anayasa değişikliği”ni “parti taslağı” haline getirmekte.

Doğrusu, evvelki değişiklerde olduğu gibi özellikle hak ve hürriyetleri, yargı reformunu ve demokratikleşmeyi esas alan ana umdeleri ihtiva eden çalışmalar yapılabilirdi. “Taslak” Meclis’e getirilmeden, üniversitelerde ve hukuk çevrelerinde etraflıca ele alınabilir; geniş katılımlı, köklü ve kalıcı unsurlarla olgunlaşmış bir “değişiklik paketi” hazırlanabilirdi.

Henüz fırsat kaçmış değil; hiç olmazsa komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sürecinde yetersiz “paket” muhtevalı ve kapsamlı hale getirilebilir, başlıkların altı dordulabilir…
Gündemin nabzını tutmak için tıklayın!
www.sentezhaber.com

25.03.2010

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (24.03.2010) - “Paket”in kapsamı genişletilmeli…

  (23.03.2010) - İnsan hakları ve hürriyetleri antolojisi…

  (22.03.2010) - AKP’nin ABD çıkmazı…

  (21.03.2010) - Nevruz ateşi...

  (19.03.2010) - Katsayı, 45. madde değişmeden olmaz…

  (18.03.2010) - Ankara hâlâ heceliyor; A-B… (2)

  (17.03.2010) - Ankara hâlâ heceliyor; A-B… (1)

  (16.03.2010) - Dine ve mânevî değerlere samimiyet…

  (15.03.2010) - “Soykırım” bühtanına karşı…

  (13.03.2010) - “12 Mart muhtırası”ndan “27 Nisan e-muhtırası”na (2)

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl