15 Eylül 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

M. Latif SALİHOĞLU

Suç duyurusu...


A+ | A-

Darbe lideri Kenan Evren'in suç işlediğine dair ilk ciddî iddianâmeyi hazırlayan kişi, eski Adana savcısı Sacit Kayasu'dur.

2000 yılında bu iddianâmeyi hazırlayan Kayasu'nun başına gelmeyen kalmadı. Sekiz yıl müddetle itilip kakıldı, hukukî haklarının hemen tamamı elinden alındı. Resmî anlayış tarafından neredeyse "istenmeyen adam" ilân edildi.

Türkiye'deki "medenî hukuk" mekanizmasının işlemediğini, hatta tıkandığını gören Kayasu, çareyi AİHM'e başvurmakta buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görüşülen ve nihayet 2008'de sona eren dâvâ, sayın Kayasu'nun haklılığını ortaya koydu.

Türkiye, Kayasu hakkında "ifade hürriyetini kısıtladığı" için tam 41 bin Euro tazminata mahkûm edildi.

* * *

Şimdilerde ise, Kenan Paşa ve onunla darbe sorumluluğunu paylaşmış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunan bulunana, dâvâ açan açana...

Savcılıklara iletilen iddianâmelerde söylenenlerin hemen tamamı doğrudur. Hatta, zikredilen baskı ve zulüm listesinde yığın yığın eksikler bile var.

Savcılar da, yapılan başvuruları kabul ediyor ve gereğinin yapılacağını ifade ediyor. Bakalım gidişat ne gösterecek...

* * *

Esasında, bugün itibariyle Kenan Evren ve cuntacı arkadaşları hakkında herhangi bir şikâyete, herhangi bir suç duyurusuna gerek kalmadan da dâvâ açılabilir.

Zira, darbeciler ve darbe döneminde (12 Eylül 1980–83) görev yapanlar aleyhinde dâvâ açılamayacağına dair Anayasanın geçici "15. Madde"si yürürlükten kaldırılmış bulunuyor.

Bu kànunî zırh ortadan kaldırıldığına göre, ilgili savcılıklar, vatandaşın şikâyetine bağlı olmaksızın da cuntacılar hakkında iddianâme hazırlayabilir ve dâvâ açılabilir... Nitekim, halen devam etmekte olan Ergenekoncuların dâvâsı bu cümleden bir dâvâdır.

Silivri'de görülen dâvânın en ağır gerekçesi, zanlıların bir cunta faaliyeti içine girmiş olduğu iddiasıdır.

Yıllardır devam eden bu dâvâ ile ilgili olarak dosyaya giren iddialar, bir bir araştırılıyor ve bunların ispatına çalışılıyor.

Buna rağmen, henüz net bir "suç ve cezâ" durumu ortaya çıkmış, ya da kesinlik kazanmış değil.

12 Eylül Cuntacıları ve yardımcılarının durumu ise, ortada gün gibi aşikâr. Üzerinde hiçbir meçhûliyet perdesi yok.

Dolayısıyla, ilgili savcılıkların harekete geçmesi ve haklarında dâvâ açıp onları mahkemeye sevk etmeleri önünde de kànunî hiçbir engel yok.

* * *

Netice itibariyle, Türkiye'de açıkça darbecilik ve cuntacılık suçu işlemiş kişilerin yargılanıp yargılanmayacaklarını, cezalandırılıp cezalandırılmayacaklarını bilemiyoruz.

Yakın gelecekte yaşanacak gelişmelere bakıp göreceğiz.

Burada asıl merak ettiğimiz bir nokta da şudur: Darbenin yapıldığı 12 Eylül (1980) gününden başlamak üzere, medyada, şurada–burada, yıllar yılı darbecileri alkışlayan, onlara övgüler düzen, hiçbir yardımı onlardan esirgemeyen şahıslar hakkında acaba neler yapılacak?

Bunların resmî mahkemelere çıkarılacaklarını tahmin etmiyoruz. Ama hiç olmazsa, vicdan mahkemesinde herkesin hak ettiği yeri bulmasını şiddetle arzu ve temenni ediyoruz.

Tarihin yorumu 15 Eylül 1980

Darbecilerin suç dosyası

Darbenin yapıldığı 12 Eylül (1980) gününden itibaren, devletin imkânları kullanılarak işlenen suç ve cinayetlerin haddi hesabı yoktur.

En az kayıtlara geçenler kadar, ayrıca hiç kayıtlara geçmeyen insanlık dışı muameleler vardır.

Bunların bir kısmına bizzat kendimiz şahit olduk; bir kısmını ise zulüm gören veya zulme şahit olanlardan duyduk ki, anlatılacak gibi değil. Anlatmaya çalışsak bile, okuyucunun bunları duymaya tahammülü olmaz, ya da midesi kaldırmaz.

Darbecilerin suç dosyası öylesine kabarık ki, bu dünyanın en ağır cezası bile verilse, yine de hafif kalır.

İyisi mi, o zulüm ve mel'anet fışkıran zihniyeti tarihin çöplüğüne gömmek ve Dâr–ı Cezâ'da da onunla ebediyyen hesaplaşmak.

Bu münasebetle, darbecilerin 15 Eylül günü uygulamış olduğu vahşiyane bir kararı yeni nesillere hatırlatarak geçelim...

O gün, işçiler için kànunen tanınmış olan grev ve lokavt hakları kaldırıldı.

Bütün işçi sendikalarının ve sendika konfederasyonlarının bankalardaki hesapları bloke edilerek paralara el konuldu. Sendika başkanları tutuklandı.

Halkın hür iradesiyle seçilmiş olan belediye başkanları görevlerinden alınmaya başlandı; onların yerine, hemen her yerde darbecilerin emrinde görünen subaylar ve az bir kısım siviller atandı.

Bunlar gibi daha nice nice zulümkârlıklara imza atan darbecilerin, iki yıl sonra hazırlatmış olduğu anayasa, halkın yüzde 90'ına zorla kabul ettirildi.

Ancak, en acı olan şu ki: Bazı kimseler, hem darbecilerin, hem de bu anayasanın gönüllü şakşakçılığını yaptı. Üstelik, bunlar hâlen de bu yaptıklarından dolayı pişman olduklarını deklare etmiş değil.

Allah, işlediği günahtan dolayı samimane bir şekilde nedâmet duyup af dileyen kullarını bağışlar.

15.09.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (14.09.2010) - İki seçim arası iki referandum

  (08.09.2010) - Kaldıraçlarla yerinden sökmek

  (07.09.2010) - Sinekler, yahut küçücük kuşlar (2)

  (06.09.2010) - Sinekler, yahut küçücük kuşlar (1)

  (04.09.2010) - Mağlûp edilemeyen dehâ

  (03.09.2010) - Mücadele metodu

  (02.09.2010) - Sınavlarda şaibe

  (01.09.2010) - Bedelli askerlik kapısı

  (30.08.2010) - Medeniyet tarîkatı nerede?

  (28.08.2010) - Bilek güreşi yaşanıyor


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.