"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

17 milyar Güneş kütlesindeki karadelikle bir sene ibadet etmiş gibi olabilirsiniz!

07 Nisan 2016, Perşembe 11:33
Kainattan Halıkımızı sormaya devam ediyoruz...

Zerrelerden yıldızlara kadar san'atla ve hikmetle yaratılan ve her sayfasında ve her satırında nice hikmetler gözlemlenen, yaratılış ağacının meyvesi olan insanlığın istifadesine yönelik olarak bünyesinde nice kolaylıklar derc edilen Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya insanlık olarak devam ediyoruz ve bu vesileyle, hakikatli ve nurlu bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinde de dikkat çekilen 'eserden san'atkara geçmek' prensibiyle kainatı ve içindeki mevcudatı, Kainat Kitabı'nın Sahibine götüren bir güzide eser şeklinde okuyoruz ve tefekkür ediyoruz ve bu çerçevedeki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bilim insanları, bilinen evrenin ‘olasılık dışı’ olarak nitelendirilen bir bölgesinde, Güneş’ten tam 17 milyar kat ağır olacak şekilde tasarlanan süper - kütleli bir ‘canavar’ karadelik keşfetti.

ABD’deki California - Berkeley Üniversitesi önderliğindeki bir gökbilimci ekibi, NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu ve Hawaii’deki Gemini Teleskobu’nun verileri sayesinde, 200 milyon ışık yılı uzakta konumlandırılan (1 ışık yılı = yaklaşık 10 trilyon kilometre) Irmak Takımyıldızı’nda yer alan ‘NGC 1600’ galaksisinin merkezindeki karadeliği tespit etti. (Galaksi = milyarlarca yıldız barındıran küme) 

Süper - kütleli karadelikler doğrudan görülemiyor. Astronomlar, onları bulabilmek için teleskoplarla karadeliğe yakın yıldızların hareketlerini ve hızlarını hesaplıyor. Bu hesaplamalar sayesinde karadeliklerin kütleleri ölçülebiliyor. 

‘Massive’ (Çok büyük) adlı verilen bir araştırma kapsamında bulunan bu son karadeliği benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, nispeten ıssız bir bölgede konumlandırılmış olması. Güneş’ten en az 10 milyar kat büyük olacak şekilde tasarlanan süper - kütleli karadelikler, genellikle çok daha büyük galaksilerin oluşturduğu kümelerin merkezinde bulunuyor. Örneğin, rekoru elinde bulunduran 21 milyar Güneş kütleli bir karadelik, 1000 kadar galaksiyi kapsayan kalabalık ‘Coma’ galaksi kümesinde yer alıyor. 

“BİLİNENDEN ÇOK DAHA FAZLA SÜPER - KÜTLELİ KARADELİK OLABİLİR” 

Araştırmayı yürüten ekipten astronom Chung-Pei Ma, “Keşfedilen karadelik, 20 ya da daha fazla galaksilik küçük bir grubun oluşturduğu kozmik karasular içinde. Bu bize, kalabalık ve büyük galaksiler dışında da süper - kütleli karadeliklere rastlayabileceğimizi gösterdi. Soru şu: Bu, buzdağının görünen yüzü mü? Issızlıkta bilinenden çok daha fazla süper - kütleli karadelik olabilir” dedi. 

NGC 1600’ün merkezindeki bu süper - kütleli karadeliğin, toplam 40 milyar Güneş kütlesinde yıldızları galaksi dışına doğru ittiği belirtiliyor. Uzmanlar, karadeliğin, başka bir galaksideki benzeriyle birleşerek büyümüş olabileceğini düşünüyor. Birleşme sonrasında galaksilerin çarpışmasından kaynaklanan yoğun gaz ve tozla beslenerek daha da büyümüş olabileceği varsayılıyor. 

Bilim insanları, ‘Massive’ gibi çalışmalar ile “Evrende benzer büyüklükte kaç tane daha karadelik olduğu” sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Araştırma sonuçları, bilim dergisi Nature’ın dünkü sayısında yayınlandı. 

KARADELİK NEDİR?

‘Kozmik canavarlar’ olarak da nitelendirilen karadelikler, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi çok büyük şekilde aklımızın sınırlarını zorlayacak şekilde yaratılmış gökcisimleri olarak biliniyor. Karadeliklerin ‘tekillik’ özellikleri sebebiyle üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları iddia ediliyor. Karadeliklerin içinde zamanın yavaş aktığı veya hiç akmadığı tahmin ediliyor. 

Gökbiliminde hala en büyük soru işaretlerinden biri olan karadelikler, gizemli varlıkları nedeniyle fizikçilerden astronomlara kadar birçok bilim insanının merak ettiği ve üzerinde çalıştığı alanlardan biri.

Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:   

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

Aklın sınırlarını zorlayan bir tefekkür: Güneş’ten 21 milyar kat büyük ‘karadelik’

Bilim insanları san'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor.

Tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan yeni gelişme dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'a çeviriyor. 

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

Aklımızın sınırlarını zorlayan önemli gelişmeyle ilgili haberin devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/aklin-sinirlarini-zorlayan-bir-tefekkur-gunes-ten-21-milyar-kat-buyuk-karadelik_389813

"BİZE HALIKIMIZI TANITTIR, MUALLİMLERİMİZ ALLAH'TAN BAHSETMİYOR''

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyarete gelen lise talebeleri son derece önemli bir konuda kendisinden yardım istemişlerdir.

Bir 'karanlık' dönem hakkında bizlere bilgi veren çarpıcı bir kaynak niteliğinde değerlendirilebilecek bu 'yardım talebi', 'eğitim' adı altında işlenen ve nice gençlerin dünyevi ve ebedi hayatını mahveden karanlık anlayışı gözler önüne sermektedir.Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulmasını isteyen ve Medresetüzzehra Projesi ile bu projesini gerçekleştirmek idealinde olan Bediüzzaman'ın yanına gelen ve kendisine "Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar" diyen gençlere verdiği cevaplar çok önemlidir.  

Risale-i Nur'daki konuyla ilgili bazı bölümleri istifadenize sunuyoruz;

''Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. "Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar" dediler. 

Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. 

Dünya'dan bir milyon defa büyük bir lamba ve soba olarak tasarlanan Güneşimiz...

''...Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lâmbaları hareket ederek her yeri gezerler. Yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lâmbaları ve fabrikası, şeksiz, bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lâmbaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mucizekâr ustayı ve fevkalâde kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlar ile sevdirir. 

Aynen öyle de, bu âlem şehrinde, dünya sarayının damındaki yıldız lâmbaları, bir kısmı kozmoğrafyanın dediğine bakılsa küre-i arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa sür’atli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. 

Okuduğunuz kozmoğrafyanın (Astronomi, Gök Bilimi) dediğine göre, küre-i arzdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmâniyede bir lâmba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için, her gün küre-i arzın denizleri kadar gazyağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lâzımdır ki sönmesin.

Bir robot da 'mühendis'siz olmaz...

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/bir-robot-da-muhendis-siz-olmaz_386827

Ve onu ve onun gibi ulvî yıldızları gazyağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla gösteren bu kâinat şehr-i muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lâmbaları ve idareleri ne derece o misâlden daha büyük, daha mükemmeldir; o derecede, sizin okuduğunuz veya okuyacağınız, fenn-i elektrik mikyasıyla, bu meşher-i âzam-ı kâinatın Sultanını, Münevvirini, Müdebbirini, Sâniini, o nuranî yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir.'' Sözler, 13. Söz, 2. Makam

Tefekkür Saati: 600 milyon tane Güneş'in emildiği dev patlama böyle görüntülendi

Bilim insanları, gözlemlenebilen sınırlar içerisindeki kainatın en büyük patlamasını yeni bir fotoğraf ile gözler önüne serdi. İnfilakın merkezindeki canavar tabir edilen bir yaratılış harikası olan karadelik, Güneş’ten 10 milyar kat büyük bir kütleye sahip olacak şekilde tasarlanmış.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/tefekkur-saati-600-milyon-tane-gunes-in-emildigi-dev-patlama-boyle-goruntulendi_367614

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden 13. Sözün 2. Makamı'nın tamamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#232

BÜYÜK İSLAM ALİMİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ DİN VE FEN İLİMLERİNİN BİRLİKTE OKUTULMASINI İSTEMEKTEDİR

Bediüzzaman Said Nursi ilimle dinin uzlaşmazlığı yolundaki iddiaları reddederek hakikatli ve nurlu bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinde, eserden san'atkara geçmek prensibiyle kainatı ve içindeki mevcudatı, Kainat Kitabı'nın Sahibine götüren bir güzide eser şeklinde tarif edip izah ve ispat ederek ilme din namına sahip çıkmaktadır.

Bu noktada ifade etikleri ''Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir.  Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder." veciz sözleri bilim ve din ilişkisini doğru anlamak ve yorumlamak konusunda oldukça önemlidir. 

Bediüzzaman Hazretleri din ilimleri ile fen ilimlerinin beraber okutulmasını istemektedir.

Bu doğrultuda fen ilimleri ile aklın problemlerinin çözüleceğini, din ilimleri ile de kalp ve vicdanın iman nuru ile dolacağını ifade ederek, bu iki cenahın birleşimi ile hakikatin tecelli edip, insanın taklit ve taassuptan kurtulacağını beyan etmiştir. Bu fikir ve düşüncenin de ömür boyu takipçisi olmuş.

OKUMAK OKUMAK OKUMAK YİNE OKUMAK...

Bediüzzaman Said Nursi'nin 'Kainata değişmem dediği' değerli talebeleri, merhum Zübeyir Gündüzalp'in ''Okumak okumak yine okumak. Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitab-ı kebir-i kainat(büyük kainat kitabını) okumak.'' şeklindeki veciz ifadeleri, hakikate ulaştıracak okumaların, tefekkürlerin önem derecesine vurgu yapmaktadır.

Bu doğrultuda Kur'an-ı Hakim'in hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur penceresiyle Kainat Kitabı'nın okumaya devam ediyoruz.

Ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ında da vurguladığı ''De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” (Ankebut Suresi,20) fermanı ve Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır” hadis-i şerifleri doğrultusunda Cenab-ı Hakkın kainattaki zerrlerden yıldızlara kadar olan azim tasarrufatını tefekkür ediyoruz.“Her kim olursan ol; bak, gör. Yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar”. 

Konuyla ilgili makaleleri, araştırma yazılarını ve bilimsel haberleri okumak için tıklayınız;

NASA'yı değil, anlattıklarını dinleyiniz!

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/nasa-yi-degil-anlattiklarini-dinleyiniz_366749

Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/iki-yaratilis-kavrami-ibda-ve-insa_336748

Şimdiye kadarki çekilen en büyük astronomik fotoğraf, tefekküre medar oldu

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/simdiye-kadarki-cekilen-en-buyuk-astronomik-fotograf-tefekkure-medar-oldu_364959

Risale-i Nur penceresiyle bir tefekkür yolculuğu: 'Big Bang Teorisi' ve 'Yaratılış'

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/risale-i-nur-penceresiyle-bir-tefekkur-yolculugu-big-bang-teorisi-ve-yaratilis_364403

Kainat 'biz biriz ve bir elden çıkmışız' diyor: Levh-i Mahfuz ve İnsan Hafızası

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kainat-biz-biriz-ve-bir-elden-cikmisiz-diyor-levh-i-mahfuz-ve-insan-hafizasi_364034

Kur’ân-ı Azîmüşşân'ın ders verdiği tarzda doğru 'Allah' inancı nasıldır?

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kur-an-i-azimussan-in-ders-verdigi-tarzda-dogru-allah-inanci-nasildir_355363

Komşu gezegen Mars’taki önemli gelişmeleri nasıl tefekkür etmeliyiz?

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/komsu-gezegen-mars-taki-onemli-gelismeleri-nasil-tefekkur-etmeliyiz_360046

Güneş'ten Plüton'dan Allah'a ulaştıran bir tefekkür yolculuğuna davetlisiniz

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/gunes-ten-pluton-dan-allah-a-ulastiran-bir-tefekkur-yolculuguna-davetlisiniz_347293

Kainat Kitabı'nda tefekkür saati: 35 km/sn hızla evimizin çok yakınından geçecek

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/kainat-kitabi-nda-tefekkur-saati-35-km-sn-hizla-evimizin-cok-yakinindan-gececek_366058

 

 

Okunma Sayısı: 5920
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • Hamza

  7.4.2016 14:16:23

  başlıkla söylenmek isteneni anlamadım. Kastedilen tefekkür sanırım, alt kısmını okumadan başlık çok yanlış anlamlara çekilebilecek bir cümle.

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı