"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Birleşmiş Milletler konferansı 'Hz. Mevlana'nın sözüyle başladı

30 Mart 2017, Perşembe 21:01
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (BMİHYK), Lübnan'da bir arada yaşama, farklı dinlere, inanışlara ve değerlere saygı konularını içeren konferans düzenledi.

BMİHYK Beyrut Temsilcisi Abdusselam Sidahmed, başkent Beyrut'taki bir otelde düzenlenen konferansın açılış konuşmasına, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Dünyadaki ruhlar kadar Allah'a giden yol vardır" sözleriyle başladı.

Farklı inanışlardan çok sayıda dini temsilcinin katıldığı konferansta, BMİHYK'nin metnini okuyan Sidahmed, tüm din adamlarının, inanışına bakmaksızın herkesi eşit olarak görmesi gerektiğini belirtti, insan hakları konusunda din adamlarını sorumluluk almaya çağırdı.

Sidahmed, barışçıl ve saygıdeğer toplumlar oluşturmak kapsamında herkesin "inanış hakkı" taşıdığına yönelik algıyı artırmak gerektiğinin altını çizdi.

BMİHYK'nin İnsan Hakları direktörü İbrahim Selam ise din adamlarının yanı sıra sivil toplumun da insan haklarını korumasının önemli olduğunu belirterek, "Sadece din adamlarının değil toplumun da oynaması gereken bir rol var." dedi.

Konferansın sonunda ise Beyrut Deklarasyonu şeklinde isimlendirilen bir açıklama yayınlanırken bunun 2012'de Fas'ta düzenlenen aynı konferansta açıklanan Rabat Müdahale Planı'nın bir devamı olduğu aktarıldı.

Deklarasyonda, bir arada yaşama, çoğulculuğun sürdürülmesi ve dini liderlerin şiddete karşı hoşgörü mesajları taşıması gerektiği ifade edildi.

Konuyla ilgili içerikler:

Ehl-i kitap hangi durumda ehl-i necat olur?

“Hıristiyan bir arkadaşım bana şunu sordu: “Müslümanlık hak din diyorsunuz. Peki, Musevilik veya Hıristiyanlık da Allah tarafından gönderilen dinlerden değil mi? Kaldı ki Musa’ya ve İsa’ya (a.s) siz de inanıyorsunuz. Bizlerin durumu, size göre ne olacak?”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/ehl-i-kitap-hangi-durumda-ehl-i-necat-olur_411620

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474

Ehl-i kitapla aramızdaki ortak söz nedir?

''Bir Hıristiyan ile görüşüyoruz. Başka Hıristiyanların durumu ne olacak diye soruyor. Risale-i Nur’daki fetret bahsinden de hareketle neler söylenebilir?''

“Gayr-ı müslimler cennete mi, cehenneme mi gider? Bir arkadaşımızın gayr-ı müslim bir arkadaşı var. Nasıl davransın?”  

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/ehl-i-kitapla-aramizdaki-ortak-soz-nedir_369698

Ezher Şeyhinden Müslüman ve Hıristiyan din adamlarına önemli çağrı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/ezher-seyhinden-musluman-ve-hiristiyan-din-adamlarina-onemli-cagri_425220

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749 

2. Avrupa’ya karşı Müslüman-Hıristiyan ittifakı

​Bediüzzaman “Avrupa ikidir” diyor. Biri, İsevîlik din-i hakikîsinden ve İslamdan aldığı feyizle adalet ve hakkaniyete, insanlığa faydalı ilim ve sanatlara hizmet eden; diğeri sefahet ve dalâleti tervic eden Avrupa.

Bu iki Avrupa gerek kıtanın kendi içinde, gerek Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın sair yerlerinde kıyasıya mücadele halinde.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/2-avrupa-ya-karsi-musluman-hiristiyan-ittifaki_369068

Müslüman ve Hıristiyanlar ittifak etmeli

Yeni Asya’nın gerek Türkiye ve gerekse AB tarafına tavsiyeleri neler olabilir?

Dindar kesimler içerisinde AB’yi “Hıristiyan kulübü” olarak gördüğü için reddedenlere karşılık, Yeni Asya’nın AB’yi desteklemesinde Hıristiyanlık faktörünün şöyle farklı bir yorumu söz konusu: 

Bediüzzaman Said Nursî, eserlerinin değişik yerlerinde Müslümanların dinsizliğe karşı dindar Hıristiyan ruhanîlerle ittifak kurması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla, eğer söylendiği gibi AB bir Hıristiyan kulübü ise, bu durum, Yeni Asya açısından AB’yi reddetme değil, tam tersine daha çok destekleme gerekçesi. Çünkü dinsizliğin insanî değerleri tahrip ve dejenere eden olumsuz etkilerine karşı Müslümanlar da, Hıristiyanlar da kendi başlarına yeterli savunmayı yapamıyorlar. 

Böyle olunca insanî ve ahlâkî değerleri, aileyi, nesilleri korumak için güçbirliği yapmaları gereği ortaya çıkıyor. Nitekim geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Vatikan’ın yayınladığı kutlama mesajında Müslümanlara “Aileyi birlikte koruyalım” çağrısının yapılmış olması, bu zorunluluğun o cenahta da kabul ve ikrar edildiğinin bir ifadesiydi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/musluman-ve-hiristiyanlar-ittifak-etmeli_422734

Çözüm Müslüman Hıristiyan ittifakı

Bütün insanlığı tehdit eden terör belâsına karşı Müslümanlar ve Hıristiyanlar ittifak ve dayanışma içinde olmalı.

Müslümanlar ve Hıristiyanlar dikkatli olmalı

GÜVENLİK uzmanı Nihat Ali Özcan: “Öncelikle terörü ortaya çıkaran ideolojiyle mücadele şart. IŞİD’in temel ideolojisine bakıldığında, örgütün “Hıristiyanlıkla savaşan bir Müslüman dünya’yı savunduğu görülmeli. Hıristiyan ve Müslüman dünya bu noktada çok dikkatli olmalı.”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/cozum-musluman-hiristiyan-ittifaki_368932

Müslüman - Hıristiyan ittifakı kötülükleri bitirir

Hamas Hareketi liderlerinden Yahya Musa, insan hakları ve özgürlüklerine saygılı bir medeniyet kurulmasının İslam-Hıristiyan dünyasının ortak hareket alanları olduğuna dikkati çekerek, “İslam ve Hıristiyan dünyası diyalog masasına oturarak, insanlık için kötülükleri azaltan ve iyilikleri artıran bir bakış açısı sunabilir’’ diye konuştu. Bu arada, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da, Papa Francesco’yu tebrik etti.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/musluman-hiristiyan-ittifaki-kotulukleri-bitirir_151926

Konuyla benzer içerikler:

Kur'an-ı Hakim'i en güzel şekilde tarif eden tefsir Risale-i Nur'dur

Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi olan 25. Söz'e Bediüzzaman Hazretleri;

''Elde Kur'ân gibi bir mu'cize-i bâki varken, 
Başka burhan aramak aklıma zâid görünür. 
Elde Kur'ân gibi bir burhan-ı hakikat varken, 
Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?''
 şeklindeki veciz ifadelerle başlıyor.

Ve gençliğinde yaşadığı bir hatıra bu noktada oldukça dikkat çekicidir. Şöyle ki; İngiltere'nin Sömürgeler Bakanı Gladstone'un Avam Kamarasında yaptığı konuşmada elinde bir Kur'ân-ı Kerîm'le kürsüye gelerek,“Bu Kur'ân Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe, biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapıp, bu Kur'ân'ı sukut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız” diyordu.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kur-an-i-hakim-i-en-guzel-sekilde-tarif-eden-tefsir-risale-i-nur-dur_365091

AA

Okunma Sayısı: 3314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı