Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 25 Haziran 2006

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
[email protected]
adresine bekliyoruz.
 

Mustafa ÖZCAN

Büyük bölünmePew Araştırma Merkezi Batı ile İslâm âlemi arasında farklılık veya benzerlikleri ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiş. Gerçekten de şark ile garp birbirine nasıl bakıyor? Farklı vizyonlar ve aynalar birbirlerini nasıl etkiliyor? Hep merak edilen şeyler. Gerçekten de Batı ile Doğu arasında zannedildiği nispette bir uçurum ve tezat var mı? Araştırmaya bakarsanız kimi konular etrafında, evet. Ancak bu verilere nihaî veriler olarak bakmak yanlış. Zira bu tarz veriler veya eğilimler toplumsal ve siyasî mühendisliklerin kurbanı olabiliyor. Dolayısıyla kamuoyu genellikle kendi haline bırakılmıyor. Kamuoyunun beslendiği kaynaklar ve bilhassa medya vizyonu ve bakış açısını etkiliyor. Yönlendiriyor. Basını etkileyen faktörleri de aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Bu açıdan sonuçları ‘nihaî’ veya ‘çok sağlıklı’ olarak nitelendirmek mümkün değil. Bununla birlikte günümüze de muvakkaten de olsa bir ayna tutuyor. İşte bunun analizini yapmamız lâzım. Bir yazarın ifade ettiği gibi İspanya ve Türkiye medeniyetler uyuşması çabalarının eşbaşkanlığını yürütüyor, ama iki ülkede de ötekine bakış negatif. Öyleyse bu ülkelerin ilk önce medeniyetler uyuşmasını kendi içlerinde başlatmaları öncelik arz etmiyor mu?

Radikal gazetesi alınan sonuçları ‘Müslümanlar Mars’tan Hıristiyanlar Venüs’ten’ başlığıyla duyurmuş. Yani bizler ayrı gezegenlerden geliyoruz ve ayrı dünyaların insanlarıyız. Genellikle evlilikle veya beraberlikle bitmeyen denemelerin sonunda taraflar ayrılırken bunu söylerler: Biz farklı dünyaların insanlarıyız.

***

Bir zamanlar kadınlarla erkekler hakkında yazılan ve çok satan bir kitabın adı: “Erkekler Mars’tan, Kadınlar Venüs’ten’di. 11 Eylül sonrasında bu tezatla ilgili benzetmeyi Robert Kagan, savaşçı olan ABD ile barışçı olan Avrupa’nın farklı dünyalarını tanımlamak için kullandı. Kısa sürede deyim haline gelen bu söz, Amerikalıları ve Avrupalıları tarif etmek için yeniden tedavüle girdi.

Türkiye’de daha çok Paul Wolfowitz ve Richard Perle gibi siyasete girmiş isimlerle tanınan neo-conservative hareketin en önemli sima ve beyinlerinden biri olan Kagan, rekor satışlar yapan kitabını (Of Paradise and Power, New York: Alfred Knopf 2003) şu gözlemle açıyordu: “Günümüzün en hayatî uluslarası ve stratejik konularında Amerikalılar Mars’tan, Avrupalılar Venüs’ten geliyorlar.” Soğuk savaşın bitmesi ve Sovyetler’in dağılmasıyla bu stratejik kültür ayrışması bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı. Sanki gerçek ‘medeniyetler çatışması’ bu iki Batılı güç arasında yaşanır oldu. ‘Savaşçı’ Amerika ve ‘barışçı’ Avrupa klişesini aşan bir gerçek payı var bu kültürler çatışmasının. Bu konuyu en ciddî irdeleyen isim Robert Kagan. Anlaşmazlığın temelinde ciddî bir ‘siyasî ve stratejik kültür’ farkı yatıyor. Bir benzeri tezat da Avrupalı kamuoyu ile İsrail arasında yaşandı. Yapılan anketlerde Avrupalıların yüzde 50’sinden fazlasına göre, İsrail’in İran da dahil bütün dünya ülkelerinden daha fazla dünya barışını tehdit ettiğini ortaya koyuyordu. Bu değerlendirmenin hâlâ geçerli olduğu farz ediliyor. Bu paralelde, Türkiye’de sadece yüzde 15, Pakistan’da yüzde 6’lık bir kitle Yahudilere olumlu bakıyor. Almanya, Britanya ve İspanya’daki Müslüman azınlıklarda da Yahudi karşıtlığı güçlü. Yahudiler için en olumlu düşünenler ise yüzde 71’le Fransa’da yaşayan Müslümanlar.

***

Şimdi aynı deyime bu kez de Müslümanlarla Batılıların ilişkilerini tanımlamak için başvuruldu: Müslümanlar Mars’tan Hıristiyanlar Venüs’ten. Peki öyle mi? Konjonktüre göre. Kadın ve erkek ve daha sonra ABD ve Avrupa münasebeti için kullanılan kavram nasıl bazı konjonktüre göre doğru diğer bazısına göre yanlış ise Müslüman-Batı münasebetlerini tanımlamak için kullanılması da böyledir. Mutlak bir mânâsı yoktur. Gelip geçici ve izafidir. Bununla birlikte, Pew’un 15 ülkedeki araştırması Batı ile İslâm âlemi arasındaki uçurumu ortaya serdi. Batılılar, Müslümanları ‘fanatik, şiddet yanlısı ve hoşgörüsüz’; Müslümanlar da Batılıları, ‘ahlâksız, bencil ve açgözlü’ buluyor.

31 Mart-14 Mayıs’ta 14 bin kişinin katılımıyla, Britanya, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Ürdün, Nijerya, Pakistan, Türkiye, Rusya, İspanya ve ABD’de yapılan araştırmanın çarpıcı bulguları şöyle: Türklerin yüzde 69’u Batılıları bencil, yüzde 67’si küstah, yüzde 70’i şiddet yanlısı görüyor. Türkiye’de halkın yüzde 59’u, Endonezya’da yüzde 65’i ve Britanyalı Müslümanların yüzde 56’sı 11 Eylül saldırılarını Arapların yaptığına inanmıyor. Müslüman ülke halkları, Hz. Peygambere yönelik karikatürlerle ilgili krizden ‘saygısız Batı’yı’ sorumlu tutarken, Batıda çoğunluk, ‘Müslümanların hoşgörüsüzlüğüne’ işaret ediyor. Türklerin yüzde 84’ü ‘Batı’nın saygısızlığını’, yüzde 8’i ‘Müslümanların hoşgörü eksikliği’ni gerekçe gösteriyor. Batılılar ve Müslümanlar, birbirlerini ‘kadınlara karşı saygısız davranmak’la itham ediyor. Türklerin ise yüzde 42’si ‘Batılıları kadınlara saygılı’ buluyor. Batılılara göre Müslümanlar kadınlarına değer vermiyor. Kadının içtimaî bir statüsü yok, evine hapsedilmiş durumda. Müslümanlar ise Batılıları bu konuda önyargılı buluyor ve kadın sorunlarını abarttıklarını düşünüyorlar. Buna mukabil, Batı’nın kadını eşyalaştırdığını ve metalaştırdığını da söylüyorlar. İspanyolların yüzde 29’u, Almanların yüzde 36’sı, Müslümanlara olumlu bakıyor. Fransa, Britanya ve Rusya’da oran yüzde 60. Batılılar, Müslüman toplumlarda demokrasinin yaşayabileceği konusunda iyimser değil. Türkiye’de bu soruya olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 44.

25.06.2006

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (23.06.2006) - İğne ve çuvaldız

  (22.06.2006) - Bağlamına oturtma

  (21.06.2006) - Zaman ötesine yolculuk

  (11.06.2006) - Zerkavi sonrası

  (09.06.2006) - Hangi Zerkavi öldürüldü?

  (08.06.2006) - Katsav’ın İslâma hizmeti!

  (07.06.2006) - İhtirasın izdivacı

  (06.06.2006) - Üç ruh hastası

  (05.06.2006) - Değişen üçgen

  (02.06.2006) - Kültür farkı ve kadın

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahaddin YAŞAR

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004