Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 31 Temmuz 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Nimetullah AKAY

Ruhları huzura kavuşturan iklimBizlerin ve gördüğümüz, görmediğimiz her şeyin bir yaratıcısının olması, var olan her şeyin bir kanuna, bir nizama tâbî olmasını gerektirir. Yaratılanların en mükemmeli insanlar başta olmak üzere hiçbir varlık başıboş değildir. Hiçbir varlık sebepsiz bir şekilde yaratılmamıştır.

Bilhassa yaratılan bütün canlıların rızıklarının mükemmel verilmesi, hepsinin kendilerine göre bir hayat tarzının olması, en küçük bir canlıdan tutun en büyük varlığa kadar her şeyin şaşmaz bir kanuna tabi olması gibi gerçekler Hâlık-ı Külli Şey olan Rabbimizin varlığını ve kudretini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bütün varlıklarda görülen harika düzen, her şeyden önce akıl ve şuurla mücehhez kılınan biz insanlara bir çok sorumluluklar yüklemektedir. Hiçbir mahlukatta görülmeyen güzel duyguların insana verilmesinin elbette bir bedeli olacaktır. Genelde bedel denince akla üstesinden gelinmesi zor durumlar geliyorsa da, biz insanlardan istenen bedelin rahatlıkla yerine getirilebilir özelliğe sahip olması, işimizin Yaratıcımız tarafından ne kadar kolaylaştırıldığının bir göstergesidir.

Ne yazık ki, fani ve geçici olduğu her halinden belli olan bu dünya hayatına olduğundan fazla ehemmiyet vermemiz ve kabrin öbür tarafındaki ebedî hayatı kazanmak için yeterince çaba sarf etmememiz, farkında olsak da, olmasak da bizim için en büyük problem olarak karşımızda durmaktadır.

Unutmayalım ki, ebedî hayat ile ilgili problemimizi halletmediğimiz zaman, dünya hayatının insanı adeta boğan sıkıntıları daha kolay ortaya çıkabilmekte ve insanın dünyasını yaşanmaz hale getirmektedir.

Hiç unutmamamız gereken Rabbimizin varlığını ve bu dünya hayatının geçiciliğini bize anlatan ve böylece ikâzcılık vazifesini yapan o kadar çok şey vardır ki, bu durumdan istifade etmeyip, şeytanî tuzaklara düşmemiz biz insanların cahilliğin en koyusu içinde bulunduğumuzun ispatıdır.

Bir kere fazla uzaklara gitmeden insanın kendisinden başlaması, ışığın ucunu bulmak için yeterli bir girişimdir. Bir su damlasından sonra hangi safhaları geçerek bir insan olarak yaratıldığımızı ve dünya hayatına nasıl hazırlandığımızı düşünürsek, çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki ve ihtiyarlığımızın geçtiği yıllardaki gelişmeler üzerine kafa yorarsak, mutlaka bu tefekkürî haletlerimiz bizleri bir olumlu sonuca ulaştırır.

Ölümlü bir hayata güvenmek büyük bir yanlışlıktır. Her geçen günün bizleri bir adım daha başka bir âleme yaklaştırdığını unutmamamız gerekir. Her şeyi büyük maksatlar için yaratan, yaratılanları büyük bir nizam ve intizamla bir süre yaşattıktan sonra bu dünyadan gönderen Rabbimizin biz insanlardan istediklerini gaflet nazarıyla önemsememek, telâfisi mümkün olmayan sonuçlara katlanmak zorunda kalacağız.

Dünya hayatını asıl maksat yapıp, ahireti unutmak veya ahireti ikinci plana atmak hastalığının bilhassa günümüz insanları için kurtulması zor bir hastalık haline gelmesi korkunç bir gerçek olarak bütün insanlığı tehdit etmektedir ne yazık ki... Bu hastalıktan kurtulmanın yegâne çaresi imanî tefekkürümüzü olabildiğince arttırmak ve Rabbimizin huzuruna günde beş vakit çıkıp biatımızı yenilemektir şüphesiz.

Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu iman nimetini namaz gibi önemli ibadetlerle takviye etmezsek, bu zamanın dehşetli manevî hastalıklarından kurtulmamız kolay olmayacaktır. Dünya hayatının manevî hayatı yutan canavarlarından kurtulma ve bu canavarları tehlikesiz bir hale getirme görevimizi ihmal edemeyiz. Eğer insan olmanın bizler için ehemmiyeti varsa, insanî akıl ve şuurla bağdaşmayan hal ve davranışlardan kurtulmamız ve uzaklaşmak için çaba göstermemiz gerekmektedir.

Bizleri Rabbimize isyana teşvik eden nefis ve şeytanın küçük-büyük bütün tuzaklarını akamete uğratmamız gerekmektedir. İman nurunun ruhları huzura kavuşturan ikliminden nasiplenme fırsatı bizi beklemektedir.

31.07.2007

E-Posta: akay@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (30.07.2007) - Vicdanın onayı önemli

  (24.07.2007) - Son selâmlaşma

  (23.07.2007) - Alternatif yol yok

  (17.07.2007) - Mezara en yakın olan zaman

  (16.07.2007) - Yapıcılar ve bozguncular

  (10.07.2007) - Sabır silâhına çok muhtacız

  (09.07.2007) - Gözler doymak bilmiyor

  (03.07.2007) - Konuşmayı anlamak

  (02.07.2007) - En büyük makam ve mevki

  (26.06.2007) - Nefsin iktidarı

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004