Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 04 Aralık 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Bütün cemaatlere karşı uhuvveti hissetmek* Hangi cemaat, meslek ve meşrepte olursa olsun, İslâm dairesi içinde olan herkese karşı uhuvveti hissetmek, sevgi ve saygı duymak. Ehl-i hak ve ehl-i imanla ittifak etmek.

* Hizmet ehli ile rekabet etmemek.1

* Tarafgir davranmamak, daima haktan yana olmak.

* Müdakkik, zekî bir muhatap, icabet eden ve kontrolör olmak.

* Hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerini tenkit etmemek; yalnızca noksanını tamamlamak, kusurunu örtmek, ihtiyacına ve vazifesine yardım etmek.2

* En müthiş maraz ve musibet olan cerbeze (gerçekleri saptırma) ve gurura dayanan tenkitten uzak kalmak.3 (Mihenge/ölçüye vurmak ayrı, tenkit ayrıdır.)

* Kendi namına hazm-ı nefs etmek (kendini yermek), gururlanmamak; millet (ve cemaat) nâmına iftihar etmek; asla hazm-ı nefs etmemek.4

* Herkese, özellikle ehl-i hizmete adâlet-i İlâhiye noktasında muâmele ile muhabbet ve hürmet etmek.5

* İnsaflı olmak. Yani, “Mesleğim haktır,” yahut “daha güzeldir” diyebilmek. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îma eden “Hak yalnız benim mesleğimdir” veyahut “Güzel benim meşrebimdir” dememek.

* Cemaat zamanı olduğunu, fert çok zayıf kaldığını bilmek ve şahs-ı mânevîye sarılmak.

* Hakkı, batılın hücumlarından kurtarmak için gayret etmek.

* Nur mesleği tahrip ve tecavüz değil, müdâfaa ve tamir etmektir.6

* Cemaatin en önemli özelliklerinden birisi de istişaredir. Dolayısıyla şahsî fikirler ve tasavvurlardan uzak kalmak; meşveret kararlarına uymak.

* Müsbet hareketle tesanüdün bozulmaması için dikkat etmek.7 Tesanüdü bozarak cemaatin tadını kaçırmamak.8

* Sıhhatli ve istikametli birlik, Nur cemaatinin temel esasıdır.9

* Hayat, vahdet (birlik) ve ittihadın neticesi olduğundan Müslümanlarla kaynaşarak ittihat için çalışmak.10 Bilhassa fırtınalara karşı tesanüde, ittihada önem vermek.11

* Âsâyişi (emniyeti) muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mukabele etmek.

* Hürriyet imanın özelliği olduğundan hürriyetçi olmak ve demokratik zihniyete yardımcı olmak; bunun imana endirekt hizmet olduğunu bilmek.

* Kimden olursa, kime karşı yapılırsa yapılsın şiddete, zulme, istibdata, haksızlığa karşı gelmek. Müstebitleri/diktatörleri asla alkışlamamak.

* Kur’ân ve hadîsçe haber verilen, her tarafı kasıp kavuran deccalizm, süfyanizm ve ifsat komitelerinin fitnelerine karşı uyanık olmak. Onlara siyasetle değil, ancak imân ve Kur’ân nurlarıyla mukabele edilebileceğinin şuuruna varmak.12

* Âl-i Beyt’e muhabbeti esas tutmak.

* Şeytandan ve “fasık siyasetdaşını melek; dindar muhalifini şeytan görme” gibi dehşetli siyâsî anlayıştan Allah’a sığınmak.

* Hakkın hatırını yüksek tutmak; hiçbir hatıra fedâ etmemek.13

* Müfsitlere/bozgunculara aldanmamak; hizmet ehlini mihenge (Kur’ân ve Sünnet’e) vurmak.14

* Dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek; nefsi susturmak.15

* Başkalarını dalâletle suçlamak yerine, yardımcı olmak.16

* Duygularını kontrol etmek.

* Çaresi bulunan şeyde acizlik gösterip bahanelere; çaresi bulunmayacak meselelerde de cezaya sarılmamak.

* Ümit ve korku dengesini korumak ve asla ümitsizliğe düşmemek. Gelişmenin birinci düşmanının ümitsizlik olduğunu bilmek.

* İslâmın yüzde doksan dokuzu iman, ibadet, ahlâk; yüzde biri siyasettir. Dolayısıyla siyaseti en geri plana itmek. (İlgi alanı ile etki alanını karıştırmamak.)

Dipnotlar: 1-Lem’alar, s.145-146.; 2-Lem’alar, 164-165.; 3-Hutbe-i Şamiye, s. 147.; 4-Sünûhat, s. 20.; 5-Mektûbât, s. 354.; 6-Kastamonu Lahikası, s. 48.; 7-Kastamonu Lâhikası, s. 172.; 8-Barla Lâhikası, s. 87.; 9-Mektûbât, s. 459.; 10-Barla Lâhikası, s. 87.; 11-Kastamonu Lâhikası, s. 172.; 12-Tarihçe-i Hayatı, s. 131.; 13-Münâzarât, s. 49.; 14-Münâzarât, s. 49.; 15-Kastamonu Lâhikası, s. 181.; 16-Muhakemat, s. 32.

04.12.2007

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (03.12.2007) - Cemaat mensubu fertleri bağlayan prensipler

  (01.12.2007) - Tenkit, “lahikâ, lügatçe, dipnot, indeks…”

  (29.11.2007) - Siyaset nasıl dünyevîleştirir?

  (28.11.2007) - Cemaatlerin dünyevîleş(tiril)mesi

  (27.11.2007) - Asr-ı Saadet modeli: Sevgi ve şefkat

  (26.11.2007) - Bediüzzaman ve müsbet hareket

  (24.11.2007) - Hürriyet ve istişare topluma nasıl mâl edilebilir?

  (22.11.2007) - Fikir hürriyeti/istişarenin kaynağı iman ve ibadetler

  (21.11.2007) - İstişarenin ana umdeleri

  (20.11.2007) - İstişare ve toplantı âdabı

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri