Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 13 Aralık 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Vehbi HORASANLI

Müsbet milliyet ne demektir?Geçenlerde Başbakan Erdoğan, “müsbet milliyetçilik” ifadesini kullanarak milliyetçiliğin nasıl olması gerektiğini söyledi. Bu ifadeyi, “müsbet milliyet” şeklinde, Bediüzzaman yüz yıl önce kullanmıştı. Ne anlama geldiğini Bediüzzaman’ın eserlerinden istifade etmiş birisi olarak anlatmaya çalışayım. Öncelikle unsuriyetçilik de denilen menfî milliyetçiliğin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bunu anlamak için çok gerilere gitmemiz gerekiyor, hatta zaman boyutunun da dışına çıkıp kutsal kitabımıza bakacağız.

İnsanoğlunun en büyük düşmanı olan şeytan, Allah’a isyan etmiş lânetlenmişti. Bunun sebebi kibri, yani kendi nevini büyük görmesiydi.

“Ben ateşten yaratıldım, Âdem ise çamurdan yaratıldı. Ona secde etmeyeceğim” dedi. Bu isyanından dolayı ebedî olarak lânetlendi ve cezasını çekecek. Yalnız kıyamete kadar bir müsaade istedi. Bu sayede insanoğlunun ne derece kan dökücü ve fesat çıkaran bir mahlûk olduğunu göstermek istiyordu.

Allah, Şeytan’a kıyamete kadar müsaade verdi. O da lümme-i şeytaniyye vasıtası ile vesveselerini yaymaya başladı. Önce Âdem babamızı kandırdı. Allah’ın yasaklamış olduğu meyveyi yemesi için çaba gösterdi. Amacına da ulaştı, zira Hazret-i Âdem yasak meyveyi yemişti. Şeytan, Hazret-i Âdem’in de lânetleneceğini zannediyordu. Lâkin yanılmıştı. Hazret-i Âdem, Gafuru’r-Rahim olan Allah’a duâ ederek affını istedi. Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, Âdem’in duâsını kabul etti ve onu bağışladı. Kur’ân’da bu kıssalar anlatılırken bir insanın en büyük silahının Allah’a ilticâ etmesi yani duâ etmesi olduğu vurgulanmaktadır.

“Duânız olmasa ne ehemmiyetiniz var” buyuran Rabbimiz daima kendisine yönelmemizi ve “Talep edin vereyim” diyerek sadece kendisinden yardım beklememizi emretmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda değil, duâmızdadır.

İnsanın en güçlü silahı olan duâdan şimdilik bu kadar bahsettikten sonra Şeytan’a gelmek ve onun ebedî olarak lânetlenmesine yol açan hadiseden biraz daha bahsetmek gerekiyor.

Hucurat Sûresi’nde Rabbimiz “Ey insanlar! Sizi bir erkekle dişiden yarattık; birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık” diye buyurmaktadır. Bediüzzaman bu âyeti tefsir ederken “insanların birbirlerini tanıması ve toplum hayatındaki münasebetlerini bilmeleri ve birbirlerine yardımcı olmaları için taife taife yaratıldığını” ifade etmektedir. Şeytan’ın amaçlarından biri olan “insanların birbirlerini inkâr etmesi, husûmet ve düşmanlık beslemesi ve birbirlerine yabani olarak bakması” bu âyetin tam tersi anlamındadır.

Bu yüzden özellikle II. Dünya Savaşı esnasında milyonlarca insanın kanı aktı. Halen de bu kan akmaya devam ediyor. Şeytandan daha ileri giden bir kısım insanlar, Frenk illeti adı verilen ırkçılık hastalığını kullanarak kan dökmeye devam ediyorlar.

Şeytan’ın önce kendisinin aldanarak isyan etmesine yol açtığı “kendi nevini üstün görme hastalığı = ırkçılık”, birçok insanı da içine alarak genişledi ve günümüze kadar geldi. Şimdilerde ecnebîler yolu ile vatanımıza da bulaştırılmaya çalışılıyor. Kendilerini perişan ettikleri gibi biz Müslümanları da bölmeye parçalamaya çalışıyorlar.

Kabile kabile yaratılmak, birbirimizi tanımak ve yardımlaşmak içindir. Müsbet milliyet işte budur. Bin yıllık tarihimize bakacak olursak müsbet milliyetin ne olduğunu çok güzel bir şekilde anlayabiliriz.

Milletimiz, milliyetini Kur’ân’a ve İslâmiyet’e kale yapmıştır. Yüzyıllarca süren haçlı seferlerine karşı canlarını ve mallarını fedâ etmişlerdir. Tâ ki Allah’a ortak koşan zalimler gürûhu, Müslümanlardan uzak tutulmuş Müslüman toprakları barış ve saadete kavuşmuştur.

Kur’ân’da “Allah öyle bir topluluk getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı izzet sahibidirler ve Allah yolunda cihad ederler” âyeti sanki milletimizin bin yıllık geçmişini ifade etmektedir. İnşallah dedelerimiz bu âyete masadak (güzel bir örnek) olduğu gibi bizler de onlardan geri kalmayacağız.

Eğer milliyetçiliği, Bediüzzaman tarzında anlayabilmiş ve müsbet milliyet taraftarı olabilirsek huzur ve sükûnete kavuşabiliriz. Aksi takdirde kafatasının çapı ile uğraşır, hatta Mimar Sinan’ın kabrini açtırıp kafatasını ölçtürmeye kadar işi uzatır isek, Şeytanın o büyük hatasına yani kendi nevini üstün görme yanlışına saparız, vesselâm…

13.12.2007

E-Posta: vehbihorasanli@ttnet.net.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (20.11.2007) - İslâmiyet, barış ve kardeşlik dinidir

  (18.11.2007) - PKK terörünün başlangıcı

  (05.09.2007) - Utanç Günü: 6 Eylül 1955

  (02.09.2007) - Allah selâmet versin

  (22.08.2007) - Ankara Feribotu kazası

  (17.08.2007) - Deniz otobüsü kazası

  (13.08.2007) - Askerî Şûrâ kararları

  (27.07.2007) - Yunanlının dostluk eli

  (21.07.2007) - Etme bulma dünyası

  (20.07.2007) - Ben size ezilmişliği vaat ediyorum

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri