Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 28 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Cemaat içindeki tesanüdün kazandırdıkları"Bir mezhebe tabi bir heyet teşkil eden halk ve aralarındaki münasebetleri din, örf ile adetlere göre tanzim eden insanlar topluluğu" şeklinde tanımlanan cemaatin kazandırdığı pek çok özellikler, güzellikler vardır. Bazılarını sıralarsak;

- İnsanî ve İslâmî vazifelerin îfasına mani maddî ve manevî sebeplerin hücumlarına karşı bir dayanak;

- Bir tesellî noktası;

- Dostluk ve kardeşâne toplanmak ve samîmane uhrevî cemiyet ve uhuvvet/kardeşliktir.

Vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüd (dayanışma) ruhu taşıyan Risâle-i Nur şakirtlerinin1 şu prensiplere dikkat eder:

- Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti (düşmanlığı) ve başkalarının tenkîsi (noksanlığı, noksanlaştırılması), fikrine ve ilmine müdahale etmemeli, onlarla meşgul olmamalı.

- İslâmiyet dairesi içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak etmeli. (Acaba kendi aralarında ne kadar birlik yönleri var ve nasıl bir ittihat içine girmeli?)

- Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin (Allah'ın yardımının) bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmek. (Ve acaba aynı cemaat içindeki ittifak neler kazandırır?)

- Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek."2

Her cemaat ferdi, diğer cemaat mensuplarının çalışmalarını, hizmetlerini tebrik eder, başarıları için duâ eder; gerektiğinde yardımcı olur.

Cemaatte geçerli olan manevî, gönül bağlarıdır. İsimler üzerine değil, gönüller üzerine teessüs eder. Cemaat, olaylara konjonktürel, madde, menfaat değil; fikir, düşünce, mânâ, hizmet üzerine yaklaşır. Ve şunu hatırından çıkarmamalı:

Cemaate intisap etmesinin sebebi uhrevî güzellikleri kazanmak ve sırf dine hizmettir. Dolayısıyla cemaate intisap şeref kazanır. Yoksa şeref vermeyecektir. Bir katre, bahr-ı ummanı tezyid edemez.3 (Bir damla, Atlas Okyanusu'nu artırabilir mi?)

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 242.; 2- Lem'alar, s. 155.; 3- Hutbe-i Şamiye, s. 105.

28.01.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (26.01.2008) - Bile bile mi farzı çiğniyoruz?

  (24.01.2008) - Yasakları kaldırmanın sırrı: Demokratik cesur yürek

  (23.01.2008) - İslam âlemi ve Türkiye'nin ana problemi

  (22.01.2008) - İktidar, "emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker"

  (21.01.2008) - Hepimiz için çetin imtihanlardan bir imtihan!

  (20.01.2008) - Başörtüsü ibadet mi, simge mi?

  (19.01.2008) - Risâle-i Nur, pragmatizm ve fırsatçılığı reddeder

  (17.01.2008) - Risâle-i Nur hizmetini dünyevîleştirme çabaları

  (16.01.2008) - Bediüzzaman ve "nüfuz casusluğu"

  (15.01.2008) - Şuurlu Çinli, gafil Müslüman!

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri