Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 24 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Yasakları kaldırmanın sırrı: Demokratik cesur yürekTürkiye, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü esas alan devlet ve sistem yapılanması, anayasa, kanunlara sahip değil. Kısmen keyfîlik devam ediyor. Bunun göstergelerinden birisi, YÖK ve keyfî uygulamaları, başörtüsü yasağıdır. Baştan ayağa yasaklarla dolu Anayasa'dır, 301. madde gibi çarpık kanunlardır.

Yüz binlerce başörtülü, milyonlarca akrabası ve çevresi mazlumdur, mağdurdur. Hepimiz düşünmeliyiz:

Bu iktidar başörtüsü yasağı ve keyfîliği kaldırmayı başarabilir mi? Aslını isterseniz "sayısal" olarak mümkün. Çünkü arkasında yüzde 47 gibi halk destiği ve parlamento çoğunluğu vardır. Öyle ise, bu problemi çözebilir ve çözmelidir. Ne var ki, "Toplumsal mutabakat, kurumsal mutabakat olsaydı, çözerdim!" ve maateessüf ki, başörtü problemini çözeceğine, mağdur ve mazlum yüz binlere, "Siz başörtülerinizi çözün, yalınayak, başı açık devam edelim!" diyor.

Öyle görünüyor ki, çözmeyecek; korkarım ki, çözmeyecek; hayıflanırım ki, çözemeyecek! İstemediğinden mi? Hayır, herkesten daha teşne, daha mecbur. Ama, istemek ayrı, yapmak ayrıdır. Beş senedir kâhir bir ekseriyetle iktidardı, ikinci devre de kâhir bir ekseriyetle iktidar oldu. Eğer çözebilseydi, alâküllihâl çözerdi; çözmeliydi! Öyle ise neden çözemedi ve çözemez?

Tebeyyün etti ki, bu iktidarın en büyük eksikliği; insan hak ve hürriyetleri konularında eğitimi, birikimi, yapılanması; demokratik kararlığı ve cesareti olmamasıdır. Her şeyin bir bedeli vardır. Bedel ödeyecek gücü yoktur! Zaten, şimdiye kadar demokratik hiçbir bedel de ödememiştir. Siyâsî hayatı boyunca da bunun mücadelesini vermemiştir. Yegâne mücadelesi, iktidar olmaktı! Ve çalıştığının karşılığını aldı, alıyor!

Haddizâtında demokratlık ve hürriyetperverlik bir anlayış, bir hayat biçimi, bir maharet, bir mücadele şeklidir. Demokratlık, gerektiğinde hak ve hürriyetler uğruna başını mertçe vermektir! Ancak, adamlar koltuklarını bile vermeye râzı olmuyorsa, nasıl mesafe alınabilir ki! Demokratik cesaret ve icraat bir eğitim, bir anlayıştır. Herkes bunun örneklerini kendisinden, çevresinden bulabilir. Kendimden örnek vereyim: Karadenizliyiz ya, serde inşaatçılık da var! Komşumuz sıvacı Halil Usta'nın yanında 15 gün çıraklık yaptım. Baktım ki, malayı öyle bir kapışı, harçları duvara öyle bir serilik ve ustalıkla yapıştırışı var ki, "Tamam ben de yaparım!" dedim. Zaten, "Harç kar, çimento getir, su dök, malayı ver!" diye verdiği emirlerden bıktım, "Ben de veririm!" dedim; ustalığımı ilân ettim! Allah rahmet eylesin, babaannemin iki odalı evini sıvadım yamuk, yumuk! Artık usta olmuştum!

Bir ustadan sıvanacak bir daire aldım; biraderi de çırak... Taşeronu olduk anlayacağınız!.. Harç yaptık. Ve duvarlara çalmaya başladım. Aman Allah'ım! Ellerim, kollarım, belim! Ve her mala çalışımda harç giren gözlerim! Malayı duvara sallıyorum, harç yerde, ben yerde, mala yerlerde! Nerede o serilikte mala çalan usta, nerede ben!

İkinci gün kontrol için usta geldi; perişan halimizi gördü! Bir şey diyecek, diyemiyor. Gitti, geldi, gitti, geldi ve en sonunda, "Ortağımla anlaşamadık, işi durduruyorum, işi bırakın!" dedi. Canımıza minnet; pılıyı, pırtıyı âletleri toplayıp kaçtık. İşin tabiatı şudur:

Tecrübesi, mahareti olmayan biri, bir memur ustalık, ticaret, öğretmenlik yapabilir mi? Hem de nazar-ı dikkate almak lâzımdır ki: Kim birşeyde çok tevaggul etse (uğraşsa), galiben başkasında gabîleşmesine sebebiyet verir. Bu sırra binâendir ki, maddiyatta tevaggul eden, mâneviyatta gabileşir ve sathî olur. Bu noktaya nazaran, maddiyâtta mahareti olanın mâneviyâtta hükmü hüccet olmasına sebep olmadığı gibi, çok defa sözü dahi şâyân-ı istimâ değildir. Evet, bir hasta, tıbbı hendeseye kıyas ederek, tabibe bedelen mühendise müracaat edip gösterdiği ilâcı istimal ederse, akrabasına tâziye vermeye dâvet ve kendisi için kabristan-ı fenânın hastahanesine nakl-i mekân etmek için bir raporu istemek demektir.1

Anayasa, demokratik hak ve hürriyetler harçtır. İktidar sıvacıdır. Eğer mayası demokrasi ile yoğrulsaydı; eğer hak ve hürriyetlerin mücadelesini vererek gelseydi, gayet rahatlıkla bu işi halledebilirdi, diye düşünüyorum, ne dersiniz? Yanılıyor muyum?

Anneler şefkatlerini yanlış kullanmaz; babalar, hacılar, hocalar, ilâhiyatçılar hak ve hürriyetlerden taviz (ödün) vermez; iktidar sözünün arkasında durup geri adım atmazsa; sadece duâlarımız, arzularımız ve yaklaşımımızla başörtüsüne taraf çıksak yasak asla süremez; yasak yasaklanır! Unutmayalım, taviz yasakçıyı durdurmaz; bilakis teşvik eder.

Yasakları kaldırmak, cesur bir demokrat yürek ister. Tıpkı, 1950'de DP'nin yaptığı gibi. Onun o devrede yaptığını şimdi siz yapamazsanız çok ayıp kaçmaz mı?

Dipnot:

1-Muhâkemât, s. 15.

24.01.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (23.01.2008) - İslam âlemi ve Türkiye'nin ana problemi

  (22.01.2008) - İktidar, "emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker"

  (21.01.2008) - Hepimiz için çetin imtihanlardan bir imtihan!

  (20.01.2008) - Başörtüsü ibadet mi, simge mi?

  (19.01.2008) - Risâle-i Nur, pragmatizm ve fırsatçılığı reddeder

  (17.01.2008) - Risâle-i Nur hizmetini dünyevîleştirme çabaları

  (16.01.2008) - Bediüzzaman ve "nüfuz casusluğu"

  (15.01.2008) - Şuurlu Çinli, gafil Müslüman!

  (14.01.2008) - Niyetimiz, hizmetimiz, kısmetimiz

  (13.01.2008) - Hangi birisini düzeltelim? (2)

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri