Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 23 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

İslam âlemi ve Türkiye'nin ana problemiTürkiye ve İslâm âlemi olarak ana problemimiz nedir? Hemen herkes ittifak eder ki, hürriyet/demokrasi eksikliğidir, zaafıdır. Zira, çoğumuz biliriz ki, devlet/idarî yapılanmalar ve eğitim sistemi, hak ve hürriyetler, adalet, kısaca demokrasi üzerine dizayn edilmemiş. Bilâkis, yarı askerî bir rejim, müstebit ve keyfî bir sistem kurulmuştur. Anayasa ve kanunlar da buna göre düzenlenmiştir. Evet, ana sıkıntılarımızı şöyle maddeleştirebiliriz:

- İnsan hak ve hürriyetleri, demokrasi, şeffaflık; fert, aile ve toplum olarak temel problemimizdir.

- Tevekkül ve kanaati yanlış anladığımız gibi, hürriyeti de başıboşluk sandık...

- Entellektüelimiz, hatta mütedeyyin ilim ehli bile hürriyetin imanın özelliği olduğunu bilmiyor, İslâmın getirdiği şahane hak ve hürriyetlerden bîhaberdir.

- Bir kesimimiz demokrasiye hâlâ küfür rejimi diye bakıyor.

1980'lerde, şimdi bir devlet büyüğümüz olan bir beyefendi ile tartışırken, "Senin ne işin var demokrat misyonun peşinde, demokrasi küfür rejimidir!" demişti...

1998 yılında ise, muhterem bir fikir adamı ve gazeteci ağabeyimiz, Pakistanlı Prof. Hurşid Ahmed "İslâmî demokrasi olabilir, gelin bunu tartışalım!" diyordu. Oysa Bediüzzaman 100 sene önce, meşrûtiyetin, hürriyetin, demokrasinin İslâmın, imanın bir gereği olduğunu söylemiş, yazmıştı.

- Bâzı çevreler, Kur'ân ve Sünnet baştan ayağa insan hak ve hürriyetleri, demokrasi, şeffaflık iken; İslâmı diktatörlüğe müsait zannediyor!

- Ve en nihayet, Batılı bazı çevreler, "İslâmiyet demokrasi ile bağdaşır mı?" endişesi içinde.

Oysa sormamız gereken soru şudur: İslâmiyet demokrasi ile değil, demokrasi İslâmiyetle ne kadar bağdaşır?

İngiliz filozof Bernard Shaw'ın dediği gibi; "Demokrasimizin bir adım ötesi İslâmiyettir."

Dolayısıyla çeşitli istibdatlar (ferdî, idarî, askerî, ailevî vs) bulaşıcı hastalıklar gibi her tarafa yayılmış. Toplumun bütün katmanlarında ve sistemin bütün müesseselerinde hürriyet değil, istibdat hâkimdir. Bu çarpık yapılanmayı ortadan kaldırmak için çalışan hürriyetçi/demokrat iktidarlar da ikide bir darbeciler tarafından alaşağı edilmiştir.

Eğer huzur ve kalkınma istiyorsak; hak ve hürriyetler meselesini halletmeliyiz. Demokrasiyi bütün kurumlarıyla işletmeliyiz. Çünkü, hepimiz biliriz ki, nerede demokrasi varsa, orada zenginlik vardır, kalkınmışlık vardır, hak ve hürriyetler vardır, huzur vardır, asayiş ve güven vardır.

Nerede diktatörler varsa, orada da geri kalmışlık, suistimaller, kargaşa, sefalet, geri kalmışlık ve perişanlık vardır.

New York merkezli Freedom House (Özgürlük Evi) adlı örgüt 2007 yılı için hazırladığı Dünya Özgürlük Raporunda 90 ülkeyi "özgür," 60 ülkeyi "kısmen özgür," 43 ülkeyi de "özgür değil" şeklinde sınıflandırıyor. Raporda siyasî ve medenî haklar alanında, Türkiye, "kısmen özgür" olarak sınıflandırılırken; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, "özgür" olarak tanımlanıyor. Türkiye, hem "siyasî haklar" hem de "sivil özgürlükler" kategorilerinde ise en iyiden en kötüye doğru 1'den 7'ye kadar yapılan sıralamada 3. sırada yer aldı.

Özgürlük Evi yetkilisi Karin Karlekar da, Amerika'nın, dünyanın her yerinde rejim aleyhtarı ve özgürlüklerin savunucusu grupları desteklemesi gerektiğini kaydetti. (Washington / 18.1.2008)

23.01.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (22.01.2008) - İktidar, "emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker"

  (21.01.2008) - Hepimiz için çetin imtihanlardan bir imtihan!

  (20.01.2008) - Başörtüsü ibadet mi, simge mi?

  (19.01.2008) - Risâle-i Nur, pragmatizm ve fırsatçılığı reddeder

  (17.01.2008) - Risâle-i Nur hizmetini dünyevîleştirme çabaları

  (16.01.2008) - Bediüzzaman ve "nüfuz casusluğu"

  (15.01.2008) - Şuurlu Çinli, gafil Müslüman!

  (14.01.2008) - Niyetimiz, hizmetimiz, kısmetimiz

  (13.01.2008) - Hangi birisini düzeltelim? (2)

  (12.01.2008) - Hangi birisini düzeltelim? (1)

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri