10 Haziran 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

M. Latif SALİHOĞLU

Doğru istihdam


A+ | A-

Gönül isterdi ki, hükümetin açıklamış olduğu beş yüz bin kişilik yeni istihdam paketinin içi dolu dolu olsun.

Ancak, üzülerek ifade edelim ki, konuyu yakından inceledikçe ve özellikle uzmanların değerlendirmeleri ışığında meselenin iç yüzüne baktıkça, söz konusu istihdam paketinin, hükümet çevreleri ile hükümetin her icraatini kayıtsız şartsız alkışlayan bazı medya organlarının yansıttığı gibi dolu ve güvenilir olmadığını gördük.

Zira, kalıcı ve güvenilir bir istihdamın öncelikli şartı, yeni ve köklü yatırımlardır. Yeni yatırımlar yapmadığınız müddetçe, işsizlik sıkıntısını gideremez ve ilâve istihdam imkânlarını ihdas edemezsiniz.

İşte, gündemdeki "istihdam paketi"nde ise, kalıcı ve güvenilir yatırım projelerinin yeri yok denecek kadar az. Geçici indirim ve teşvik tedbirleriyle de, kast ettiğimiz yatırımların gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. İstihdam paketinde, daha ziyade şu husus dikkate alınmış durumda: Geçici işlerde, geçici statüde eleman çalıştırmak.

Yani, ortada kalıcı işlerden pek söz edilmediği gibi, uzun vadeli bir çalışma hayatının şartlarının garantisi de yok.

Hatta, evvelki akşam bir tv programına katılan sayın Başbakan'ın kendisi de kalıcı ve garantili bir istihdam durumundan söz etmedi. Nitekim, çözüm noktasında şöyle bir misâl verdi: "Yakında okullar tatile girecek. Bu okulların, meselâ tamir, boya, badana gibi işlerinde binlerce vatandaş çalışacak. Nereden bakarsanız, bu, üç aylık bir istihdam süresidir."

Sayın Başbakan! Peki, ya sonrası?

Hem, verdiğiniz bu misâlde yatırımın esâmisi dahi okunmuyor. Sadece, mevcut binalardaki muvakkat iş durumundan ve hemen her sene zaten yapılan mutad bir istihdamdan söz etmektesiniz.

Paketin diğer kısımlarına bakıldığında da, yine mevcut zeminlerde yapılacak muvakkat işlerden dem vurulduğunu görmekteyiz: Mevsimlik ağaçlandırma, çimlendirme çalışmaları, yol kenarı temizlik işleri, vesaire... Şüphesiz, bunlar da istihdam alanları. Ancak, bunlar hem "yeni" değil, hem de daimîlik arz etmiyor.

İdeal olan istihdam programı ise, şu olsa gerektir: Tarımda, sanayide, teknolojide, elektronikte... dünya ile rekabet şansı olan mâmüllerin üretimi ve bunların dünya pazarlarına sunulması imkânlarının oluşturulması.

Hükümete düşen, bu tarz bir inkişâfın önünü açmak, müteşebbisler için projeler geliştirmek, üretim ve hatta satış safhasına geçinceye kadar teşviklerin ötesinde vergi muafiyetlerini sağlamak, yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçları asgari bir bedelle karşılamaya çalışmak olmalıdır.

Nitekim, gelişmekte olan ülkelerde ve bilhassa yatırıma hız veren Çin, Rusya, ve bazı Türkî Cumhuriyetlerdeki (özellikle Kazakistan'daki) durum böyledir.

Buralarda, kalıcı yatırım alabildiğine teşvik edilmekte ve her türlü kolaylık sağlanmaya çalışılmaktadır. Darısı, Türkiye'nin başına diyoruz.

Tarihin yorumu 10 Haziran 1960

Yaklaşık 600 Demokrat Partilinin 11 ay müddetle acımasızca yargılanmış olduğu Yassıada Duruşmalarından bir sahne.

Askerî cuntanın silâh zoruyla iktidardan devirmiş olduğu Demokrat Başbakan Adnan Menderes ile Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 10 Haziran (1960) günü Yassıada'ya getirilmesiyle birlikte, 450 günden fazla sürecek çileli, işkenceli günler de başlamış oldu.

Yargılama süreci 14 Ekim 1960 günü başladı. Bu tarihe kadar, Yassıada'ya Demokrat Partili olduğu tesbit edilen yaklaşık 600 maznun daha getirtildi.

Aylarca işkenceye tabi tutulduktan sonra, Yüksek Adalet Divanı isimli uyduruk bir mahkemede 19 ayrı dâvâdan yargılanan Demokratlar, 11 ay devam eden duruşmalar esnasında da çeşit çeşit hakaretlere maruz bırakıldı.

Aylarca süren baskı, hakaret ve işkenceler sonunda, DP'li 9 kişi Yassıada'da vefat etti. İki kişinin de, gördüğü muameleyi haysiyetine yediremediği için intihar ettiği belirtildi. Böylelikle, vefat edenlerin sayısı 11'i buldu.

30 Mayıs 1960 günü Ankara Harp Okulu penceresinden atılan İçişleri Bakanı Namık Gedik, 16–17 Eylül 1961'de idam edilen Dışişleri Bakanı F. R. Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Başbakan Adnan Menderes'le birlikte, darbe tasarrufları sebebiyle vefat edenlerin yekûnu 15'i bulmuş oluyor.

Bu arada hastalanan ve ağır hapis cezasına çarptırılarak hayatı azaba çevrilen yüzlerce (402 kişi) Demokrat Partili vatan evlâdının olduğunu da unutmamak lâzım.

Hâsılı: Nimetler, külfetler mukabilindedir. Demokrasi nimetinin külfetini çeken ve en ağır şekilde bedelini ödeyenler, işte bu samimî Demokratlar olmuştur.

10.06.2009

E-Posta: latif@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (09.06.2009) - Sorun değil, yara

  (08.06.2009) - "Kürt sorunu" demenin sakıncaları

  (06.06.2009) - Yanlışı red, doğruyu müdafaa

  (04.06.2009) - Türkçülük sorunu

  (03.06.2009) - Mânevî buhran

  (02.06.2009) - Namık Gedik ve bir yanlışı düzeltme zorluğu

  (01.06.2009) - Sorun bilinmeden, çözüm konuşuluyor

  (30.05.2009) - Dördüncü şehit, Namık Gedik

  (28.05.2009) - Tarihe gömülen Bizans (2)

  (27.05.2009) - Tarihe gömülen Bizans (1)

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.