07 Temmuz 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Hakan YALMAN

İnsanlığının çıkış yolu, Risâle-i Nur'da


A+ | A-

İçinde bulunduğumuz mânevî hizmetin etki alanları ve sirâyet boyutlarının farkında olmazsak, ona gereken önemi vermekte zorlanabiliriz. Bazı olay ve işleyişlerin mülk âlemine yansıyan kısmı, arka planını çok az yansıtıyor. Meselâ Kur’ân’ın nasıl bir kelâm olduğunu sadece mülk âlemine yansıyan boyutu ile anlamaya çalışırsak, bizim dünyamızdaki Kur’ân bütün zaman ve mekânları, görünen ve görünmeyen bütün âlemleri kuşatan bir kitap olmaz. Hazret-i Muhammed’i (asm) 1400 yıl önce yaşamış çok kabiliyetli, ikna yeteneği çok yüksek bir beşer olarak algılarsak, onun (asm) bütün insanlara ve cinlere ve yeryüzünde ve ötesinde yaratılmış bütün varlıklara elçilik konumunu, temsil ettiği makam açısından zaman ve mekân üstü oluşunu gözardı etmiş oluruz.

İçinde bulunmaya gayret ettiğimiz mukaddes dâvânın da, Kur’ân ve Hazret-i Muhammed’in (asm) çizgisini devam ettirme gayreti ve misyonu nedeniyle arka planı görünenden çok daha derin. Varlığı Risâle-i Nur perspektifinden algılayan ve hayatı onunla anlamlandıran fertlerin oluşturduğu nurânî bir cemaatin mensuplarıyız. Kur’ân’da, Hazret-i Ali’nin (ra) Celcelutiye kasidesinde, Gavs-ı Azam’ın (ks) Fütuhu’l-Gayb’ında işaretlerle müjdelenmiş ve istikbalde yapacakları hizmetler ve samimiyetleri, ihlâsları nedeni ile alkışlanmış bir cemaat. Dâvâsı ile bütün kâinatın alâkadar olduğu ve Hazret-i Muhammed’in (asm) büyük ve yaratılışa maksat, âleme ukde-i hayat olan dâvâsını günümüze taşıyan, üstadı ve bütün mensupları ile hayatî vazifeler üstlenmiş bir cemaat. İnsanlık Darü’s-Selâm yolunda bir geminin yolcuları ve bu cemaatin mensupları o geminin mürettebâtı. Bu yüzden dâvâ büyük, vazifeler çok ve fazlası ile hassasiyet gerektiriyor.

Risâle-i Nur dâvâsı, veraset-i risâlet makamında ülkemize bahşedilmiş İlâhî bir ihsan ve dünya insanlığının ve modern dünya buhranlarının çıkış yoludur. Nur talebelerinin dâvâsı acz, fakr, şevk ve şükrü, mutlak düzeyde hayata aksettirmeyi hedefleyen bir dâvâ. O dâvâda kırgınlık olmaz, küsmüşlük olmaz. Büyük bir yangından insanları kurtarmak üzere koşanların birbirlerine kızacak, küsecek vakitleri ve halleri olamaz. Yük ağır ve yardıma uzanan her ele ihtiyaç var ve rahmet okunmalıdır. Risâle-i Nur hizmetine lâyık şevk ve gayret, bitmek bilmez enerji her zaman gösterilmelidir. Bu zaman, artık hizmet boyutlarının Türkiye sınırlarının dışına taştığı ve dünyanın her tarafından insanların bu ulvî dâvâyı anlamaya ve hayatlarının bir parçası hâline getirmeye çalıştıkları bir zamandır. Hıristiyan, Yahudi, Budist pek çok insan Risâle-i Nur’a yönelmiş ve onu kendilerine ulaştırmamızı beklemektedirler. Artık hedef çok büyümüş ve yapılması gerekenler çok artmıştır. Nur hizmeti kendisini bu dâvâya mensup hissedenlerin birincil işi olmalıdır. Şevkimizi arttıracak ve büyük bir enerji verecek şekilde Üstadın müjdelediği cennetâsâ bir baharın çiçekleri baş göstermeye ve tomurcuklanmaya başlamıştır. Gaye-i hayalimiz, çok daha belirginleşmiş ve daha rahat hissedilir hâle gelmiştir. Bu yükün altından kalkabilmenin yolu sarsılmaz bir inanç, uykularımızı kaçıracak bir ümit ve tam bir dayanışma olmalıdır. Yani; ihlâs, samimiyet ve gayret. İnanın, yarınlar hizmetimiz ve dâvâmız açısından çok daha güzel olacak. Bu gelişmelerde bizim de payımız olsun, gelinen noktanın mutluluğunu biz de paylaşalım istiyorsak birbirimize kenetlenmeli ve gayretimizi çok artırmalıyız.

Bizler fert fert çok önemli ve mânevî makamları çok yüksek kimseler olmayabiliriz. Ancak içinde bulunduğumuz dâvâ ve onu temsil eden şahs-ı mânevî, nübüvvet mesleğini bu asra taşıyan varis konumunda bir âlim ve çok yüksek bir velâyet makamında. Bu makamın bir farkına varabilsek, önemini gerçekten içimizde hissedebilsek, bu mânâ şuuraltımıza bir yerleşse hizmetten uzak bir saniyemiz geçmesin, dâvâmız dışında bir maksat için nefes almayalım ve kalbimiz atmasın isterdik. Böyle bir duygu durumunda vazife taksiminde herkes öne atılırdı. Çünkü bu bağlantıyı kurduğumuzda Hazret-i Muhammed (asm) ve onun (asm) temsil ettiği bütün peygamberler, Hulefa-i Râşidîn (ra), Gavs-ı Azam (ra), nebevî mesleğin taşıyıcıları olan bütün veliler, sıddıklar, muhakkikler ve Bediüzzaman Said Nursî (ra) ile aynı yükün altına girdiğimizi ve onlarla zaman ve mekân ötesi birlikteliğimizi hep fark ederdik.

Ülkemizdeki iman-Kur’ân hizmeti belli bir noktaya gelmiş şekilde devam etmektedir. Âlemlerin Rabbi mânevî hizmeti kolaylaştıracak zeminleri hazırlamıştır. Artık dünya nurculuğu kavramı da şekillendirilmeli, dâvânın gidişinin bu boyutu her dâvâ erbabının gündeminde olmalıdır. Bu, dünyanın geleceğini nurlandıracak çok önemli bir basamak olmalıdır.

07.07.2009

E-Posta: hakyalman@yahoo.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (30.06.2009) - Depresyon toplu yaşanabilir mi?

  (23.06.2009) - Hayatın ve hizmetin incelikleri

  (16.06.2009) - Başlangıç ve bitişlerle tazelenen hayat

  (09.06.2009) - Yeni dünya düzeninde Nur Talebeliği

  (02.06.2009) - Sosyal düzende doğrunun arayışı

  (26.05.2009) - Aile boyu hizmet

  (19.05.2009) - Yeryüzünü kuşatan muhabbet

  (11.05.2009) - NURLU BİR GELECEK İÇİN KÜFRE KARŞI İTTİFAK

  (27.04.2009) - Herkesi kucaklayan din algısı

  (20.04.2009) - Çağdaşlık ve yeni hal

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.