11 Ekim 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ali FERŞADOĞLU

Toplumun vazifesi ve evlendirme dairesi


A+ | A-

Bir okuyucumuz evlilik ve aile mevzuunda şu tesbit ve talebi iletti: “Öncelikle evlilikle yazdığınız yazılar için teşekkür ediyorum. Bu mevzu çok önemli. Dolayısıyla farklı bir yönünü nazara vermek istiyorum. Eş seçme konusunda analizleriniz çok güzel. Ya eş bulma noktasında sevgili büyüklerimiz, ağabeylerimiz ne yapmalı? Bekâr insanları yönlendirme gibi çabaları hiç yok. Çok rahatlar. Sevgili bir ağabeyimizin, aynı semtinde oturan bir gencin evli olup olmadığını da bilmeyecek bir durumda. Sizin düşünceleriniz nedir? ‘İçinizdeki bekârları evlendirin!’ diye emreden âyet, acaba kime hitap ediyor? Üstad Lemalar’da

“Mesleğimiz halîliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder” diyor ama bu mânâyı yakalayan insanları görmekte zorlanıyoruz.

“Sizden etkili bir yazı bekliyoruz. Belki bazılarının ilgisini çeker! Teşekkürler…”

Meşrû ve sağlıklı bir aile yuvası kurulmazsa, toplum maddî-manevî hastalıkların pençesine düşüp perişen olacağı, kaosa sürükleneceği ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı açıktır. Nitekim, bugün, Avrupa’nın içinde bulunduğu keşmekeş ve yaşlı nüfus, onları bu çökülmüşlüğün eşiğine getirdiğini aklı başında sosyolog ve yöneticileri tedbirler almaya sevk etti. Meşrû bir aile yuvası kurma ve çocuk yetiştirmeye yönelik kanunî ve sosyal müthiş teşvikler yapılıyor. Başta ebeveynler olmak üzere, sosyal bilimci ve yöneticiler, aile müessesesini ihya etmek ve yükseltmek için elinden gelen çabayı sarf etmeli. Bu İlâhî bir yükümlülüktür zaten. Takip edelim:

“Aranızdaki bekârlardan elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir.”1

Peygamberimizin (asm), “Nikâhın en hayırlısı, kolay olanıdır” 2 “Mehrin en hayırlısı en ehven olanı, yâni ödemesi erkeğe en kolay olanıdır” 3 “Tez evlenmek, tez doğurmak ve nikâh parası mehri az almak kadının bereketindendir” 4 nasihat ve teşvikleri asırları tarayarak gelmektedir. Ebeveyn ve büyüklere düşen, bu tavsiyelere uymalarıdır. Yani, ev kurmaktan, takılara, düğünlerden sair faaliyet ve merasimlere kadar her meselede kolay ve iktisatlı yolu tercih etmeleri; ağır şartlar ileri sürmemeli. Zira, bunlar evliliği geciktirdiği gibi, ağır borç yükü altına atıp, henüz tecrübe kazanmayan gençlere hayatı zindan ediyor!

Bir toplum gençlerini evlendirmezse, gayr-i meşrû hayatın çirkefine atar. AB’nin istatistik Araştırmalar Dairesi, “Eurostat”a göre, evlilikten ziyade, gayr-ı meşrû hayata kayan Avrupa, böyle devam ettiği takdirde, büyük bir felâkete sürükleneceği uyarısını yapıyor. Çünkü dünyaya gelen çocukların yaklaşık beşte biri ‘yasak ilişki’ neticesi doğuyor. “Yasak çocuklar”ın, bilhassa Avrupa ve dünyanın geleceğinin en büyük problemi olacağını gören sosyal bilimci ve yöneticiler, ciddî ciddî tedbirlere yöneldi.

Hazırlanan raporlarda, evlilik dışı doğumların Avrupa’da gayr-i meşrû doğan çocukların, son yıllarda hemen hemen iki katına çıktığı kaydediliyor.

Avrupanın bir ikinci problemi, “ihtiyar nüfus.” İhtiyar nüfûsu çok olan Avrupa, dinamizmini kaybetme kâbusunu yaşıyor ve bunu şöyle seslendiriyor:

“Dinler büyük bir kriz içinde. Dün ahlâksızlık sayılan hareketler, bugün hayatın bir parçası haline geldi. Mânevî değerlerin hiçe sayıldığı günümüzde, İslâmiyet altın çağını yaşıyor. Müslümanların sayısı çığ gibi artıyor. 21. yüzyıl, büyük bir İslâmî uyanışa sahne olacaktır. ABD’li Müslümanlar camilere sığmıyor. 20 sene önce ABD’de 400 bin Müslüman vardı, şimdi 4 milyonu aştı.” -Kanada ve ABD Ortodokslarının ruhânî lideri Yohannis Jakovas, Ağustos 1993.

Dipnotlar: 1- Kur’ân, Nûr, 32.; 2- İbn-i Mâce, Nikâh 41; Ebû Dâvûd, Nikâh, 31.; 3- İbn-i Hacer, Bülüğul-Meram terc., III. 234.; 4- Ahmed bin Hanbel, İhya terc., II. 106.

11.10.2009

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (10.10.2009) - Deccalizmle mücadeleye var mısınız?

  (08.10.2009) - Kader, kısmet ve evlilik

  (07.10.2009) - Müstebit rejimle barışılamaz

  (06.10.2009) - Fıtrat ve hukuk; dini gerektirir

  (05.10.2009) - Evlilik ve nüfusun gücü

  (04.10.2009) - Aile yuvası, ‘evlilik ve aile okulu’ olmalı

  (03.10.2009) - İnsan doğuştan Yaratıcıya inanıyor

  (02.10.2009) - Yerli Salman Rüşdi’ler ve bir ölçüye dikkat!

  (01.10.2009) - Kürtçe’nin yanında neler yasaklandı, neler!

  (30.09.2009) - “5 vaktin, 2 vakti hangi âyetlerde?”

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.