12 Ekim 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ali FERŞADOĞLU

Gençlerin de, evlilerin de, bekârların da duâsı


A+ | A-

Sağlıklı nesiller, sağlam bir aile yuvasında yetişir. Toplumun devamı, mânevî ve kültürel değerlerine sahip aile müessesesinin teşekkülü ve devamıyla mümkün. Sağlam bir aile yuvası da hayat arkadaşını seçerken, iman, inanç, sosyal ve kültürel değerler ile ideallere bağlı eş seçimine bağlı. Zira, aile yuvası, birinci planda eşlerin değil, çocukların eğitim merkezidir.

Gerçek huzur, ruh ve duyguların terbiye edilmesinden geçer. Fert, gerçek mutluluğu, kalbe karşılık bir kalp bulmak, sevinçlerini paylaşmak, hüzünlerini gidermek, dert ve problemleri için destek bulacak bir eşle elde edebilir. Böyle bir ferd, ancak, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye ahlâkının hâkim olduğu bir ailede yetişir.

Bugün, dünyanın en büyük problemi, ferdiyetçilik ve hürriyetin sûistimaliyle aile müessesesinin zedelenmesi, dağılmasıdır.

Günümüzde de en mutlu ve huzurlu ailelerin zengin, şan, şöhret ve makam sahiplerinin değil; Kur’ân ve onun açılımı, tefsiri olan Sünnet-i Seniyyeye göre aile yuvasını düzenleyenlerde olduğu yaşanarak gözlemlenen bir hakikattir.

Müslümanlar iman ve Kur’ân terbiyesinden, ahlâkının tezgâhından geçip, hâl ve hareketleriyle de yaşadıkları devrelerde, dünyanın en medenî, en müreffeh, en mutlu, en huzurlu fert, aile ve cemiyetlerini oluşturdukları, tarihin tasdikinden geçen ve kesin delillere dayanan belgeleriyle sabittir.

Tarih boyunca, toplumu ayakta tutan ailenin gerçek fonksiyonunu yeniden kazanması için, dayanışmacı, kenetleşmeci bir ruhun ihyası, herkesin çapı miktarınca buna katkıda bulunmasıyla mümkün.

***

Bütün ebeveynlerin duâsı şöyle olmalı:

“Ey bu kâinatın sahibi, maliki Allah’ım! Bize öyle evlâtlar nasip et ki; zayıf oldukları zamanları bilecek kadar güçlü, korktuklarını kendilerine itiraf edecek kadar cesur olsunlar. Şerefli bir mağlûbiyette mağrur ve dik kalabilsinler. Zaferde ise mütevazi ve şefkatli olabilsinler. Bana öyle evlâtlar nasip et ki Allah’ım, yapmaları gereken işler sadece birer arzu olarak kalmasın, Seni tanıyan evlâtlar olsun ve kendini tanımak bilginin temel taşı olduğunu bilsinler.

“Sana yalvarırım Allah’ım, onları kolay ve rahat yollarda değil, güçlüklerle mücadele etmenin zevkini duyacakları yollarda yürüt ki, fırtınalarda ayakta kalmayı, ayakta kalamayanlar için de sevgi ve şefkat duymayı öğrensinler.

“Bana öyle evlâtlar nasip etki Allah’ım, kalbleri temiz ve iman dolu olsun, ümitleri yüksek… Öyle evlâtlar olsunlar ki, başkalarına hükmetmeden önce kendinlerine hükmetmeleri gerektiğini bilsinler. Öyle evlâtlar ki, geleceğe uzansınlar, ama geçmişi unutmasınlar.” (Sait Çamlıca)

***

Ve ey Rabb-i Rahimimiz! Bize öyle evlâtlar ver ki; kendileri sadık, dürüst, doğru ve vicdanlı oldukları gibi, seçtikleri eşler de öyle olsun! Kendileri mütefekkir, bilgili, maharetli ve yeniliğe açık oldukları gibi, eşleri de öyle olsun! Kendileri hak, sorumluluk ve vazifelerini bilen; faziletli, fedâkâr, feragat, hayâ-iffet sahibi oldukları gibi, seçtikleri eşler de öyle olsun! Öyle evlâtlar ver ki, kendileri saygılı, nazik, nazenin, yardımcı ve dayanışmacı ruha sahip, hoşgörülü, affedici, müşfik, mütevekkil, kanaatkâr, müteşekkir, muktesit, mütevazi, iyiliksever, cömert, paylaşımcı, diğergam oldukları gibi, onlara da öyle eşler nasip et!

Ey Hâlık-ı Kerimimiz! Bize, yukarıdaki hasletlerle bezenmiş, gözümüzün nuru öyle evlâtlar ihsan ettiğin gibi, başkalarına da ihsan et! Ey Zât-ı Akdes! Evlâtlarımıza huzur ve mutlululuk saçacak öyle bir ahlâk ver ki; eşleri de öyle olsun! Ve ey Rabbim! Bizi, çoluk-çocuğumuzu, âhirzamanın, deccalizmin, süfyanizmin, ifsat, zındıka ve dinsizlik komitelerinin fitnelerinden, tasallutundan ve ifsatlarından muhafaza eyle! Âmin.

12.10.2009

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (11.10.2009) - Toplumun vazifesi ve evlendirme dairesi

  (10.10.2009) - Deccalizmle mücadeleye var mısınız?

  (08.10.2009) - Kader, kısmet ve evlilik

  (07.10.2009) - Müstebit rejimle barışılamaz

  (06.10.2009) - Fıtrat ve hukuk; dini gerektirir

  (05.10.2009) - Evlilik ve nüfusun gücü

  (04.10.2009) - Aile yuvası, ‘evlilik ve aile okulu’ olmalı

  (03.10.2009) - İnsan doğuştan Yaratıcıya inanıyor

  (02.10.2009) - Yerli Salman Rüşdi’ler ve bir ölçüye dikkat!

  (01.10.2009) - Kürtçe’nin yanında neler yasaklandı, neler!

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.