04 Aralık 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Halil USLU

Gönül sultanımız


A+ | A-

Yine onun haftasında, yine onun sene-i devriyesindeyiz. 1ve 17 Aralık günlerinde ilk akla gelen o. 1207 yılında dünyaya gözlerini açan büyük gönüller sultanı Hazreti Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, küçük yaşlarında, birçok muârız ve münekkitlere muhatap olan babaları Sultanü’l-Ulema Bahâeddin Veled Hazretleri ve bütün ailesince, Belh şehrinden halkın gözyaşları arasında hicret ederler. Sırası ile Belh, Semerkant, Nişabur, Bağdat, Mekke, Medine, Şam, Malatya, Erzincan, Larende ve nihayet de Konya... Babaları Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled Hazretleri Konya surlarının dışında, Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın gül bahçeleri olan, şimdiki türbe ve mezarlarının bulunduğu yerde ellerini semaya açarak ”Benim ve çocuklarımın ve onların evlât ve ahfadının mezarı burada olacaktır” diye duâ ettiği Konya, bu aziz aile için son durak olur ve buraya yerleşirler..

Hz. Mevlânâ döneminde, Konya’da kilise, havra, sinagog ve camiler vardı. Hz. Mevlânâ’nın böyle bir zemin ve zamanda halkın her kesimiyle ilişkisi vardır. Kimseyi dışlamaz. Onun için, insan olarak cami imamı, kilise papazı hiç fark yok. Herkese muhatap olmaktadır. Tevazuda nakledilen rivayetlerde papazları geride bırakmış ve bıraktığı papazlar Müslüman olmuşlar. Nitekim 17 Aralık 1273’te cenazesini taşıyan tabutuna, o günün gayr-ı müslimleri el atmışlar ve mani olmak isteyenlere “Mevlânâ ekmek gibidir, biz ekmeğe muhtacız, o bize peygamberleri öğretti“ gibi feryatlarla tabutunu mezarına kadar taşımışlardır.

Aradan yüz yıllar geçmesine rağmen, onun insanları kucaklayan mesaj ve müjdeleri bütün dünya ülkelerini, saraylarını, kürsülerini, divanlarını kucakladı, dalgalar husûle geldi ve bu dalgaların nuranî akisleri UNESCO’nun duvarlarını çatlatarak arşivlerini meydana çıkardı. UNESCO, BM’nin kuruluşundan bugüne, yani 24 Ekim 1945’ten itibaren, dünya milletleri arasında çok geniş bir sahada icraat yapan ve doğruluğunu ispatlayan “Eğitim, Bilim ve Kültür” koludur. Uzun yıllardan beri takip ederim, bilhassa Yunus Emre ve Hz. Mevlânâ hakkında yaptıkları çalışmayı yakînen müşahede etmişimdir. Bu zatların yaptıkları faaliyetler hengâmında da, çok kişiler gibi bizler de mülaki olmuşuzdur.

UNESCO geçtiğimiz yıllarda Yunus Emre Hazretlerinin vefatının 700’üncü sene-i devriyesinde “Yunus Emre ve Sevgi yılı”, Hz. Mevlânâ’nın vefatının 700’üncü yılı münasebetiyle de “Hz. Mevlânâ ve sevgi yılı” ilân etmiş ve bu hususlar o tarihlerde Konya’da Uluslararası Mevlânâ sempozyumlarında ve İstanbul, İzmir illerimizde dile getirilmişti. Geçtiğimiz 2007 yılında ise, bu sefer Hz. Mevlânâ’nın doğumunun 800. yıl dönümü münasebetiyle “Mevlânâ ve Hoşgörü” yılı ilân edildi ve 193 devletin kısm-ı azamında faaliyetler ve gösteriler yapıldı ve büyük hizmetlere vesile oldu.

Hazreti Mevlânâ gibi koca bir okyanus, asırlara sığmadı. Esasında bu ve bu nev'î zatların her bir sözü okyanus misâldir. 66 yıllık bir ömre sıkıştırdığı, ilham-ı Rabbânî olarak kaleme aldığı 5 büyük eseri; Mesnevî, Divan-ı Kebir, Mektubat, Mecâlis-i Seb’a ve Fihi mâ fih, derin mânâları ve çıkış yollarını içine almaktadır.

“Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol.

Sehavet ve cömertlikte akar su gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve mahviyette toprak gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.”

Mesnevî-i Şerif’indeki bu veciz ve ölümsüz ifadeler, bugünkü iktidar ve hükûmetin içini açıklamadığı fakat efkâr-ı âmmeye takdim ettiği “açılım paketi”nin tavanı ve tabanı olması lâzımdır. Bu itibarla da hem UNESCO’yu yakalamış, hem de âlem çarşısında ve aziz vatanımızda millî birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün bekasına vesile olmuş oluruz kanaatindeyim.

Konya gibi 10 bin yıllık maziye sahip tarihî şehirde, Hz. Mevlânâ’ya komşu olmak bile büyük bir lütf-u İlâhîdir. Onun eserleriyle yaşamak ise ayrı bir ikram-ı Rabbânîdir.

04.12.2009

E-Posta: haliluslu1951@mynet.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (27.11.2009) - Kardeşlik ve bayram

  (20.11.2009) - İttihad-ı İslâm ve açılım

  (13.11.2009) - Şaban Hocamız

  (06.11.2009) - Ayağımızın tozu ile

  (30.10.2009) - Liseli gençler ve zararlı alışkanlıklar

  (23.10.2009) - Yakinî paket

  (16.10.2009) - Bediüzzaman’ın istediği ve geç kalışımız

  (09.10.2009) - Açılımda Said Nursî

  (02.10.2009) - UNESCO ve Bediüzzaman

  (25.09.2009) - Hillary Clinton’ın yeni beyanı

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl