28 Mart 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Suna DURMAZ

Kur’ân-ı Kerim vird-i zebânımızdır


A+ | A-

“Şüphesiz ki bu Kur’ân, insanları en doğru ve

en

sağlam yola iletir ve salih amel işleyen mü'minlere

büyük bir ecir olduğunu müjdeler.”

İsra Sûresi 9. ayet

Mütekellim-i Ezeli olan Allah Teâla; yüce zât’ını, esmâ’sını, sıfatları’nı ve ilâhî şuunâtını tanıyalım diye bizlere Kur’ân-ı Kerim vasıtasıyla hitap ediyor.

Rabbimizin ezeli kelâmı olan Kur’ân-ı Kerim’in nasıl bir kitap olduğunu ise, Kur’ân-ı Kerim’in sönmez ve söndürülemez mânevî bir güneş hükmünde olduğunu bütün dünyaya ispat etmiş olan Bediüzzaman tarif ediyor. Ve; Kur’ân’ın belâgatına yakışır bir tarzda orijinal bir üslûpla dizelediği şu sözlerle, Kur’ân-ı Kerim’in eşsiz bir kitap olduğunu ortaya koyuyor. “KUR’ÂN, şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyyesi.. ve âyât-ı tekviniyyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümân-ı ebedisi.. ve şu âlem-i gayb ve şehâdet kitabının müfessiri.. ve zeminde ve gökte gizli Esmâ-ı İlâhiyyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı.. ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı..ve şu âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..ve âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniyye ve hitâbat-ı ezeliye-i Subhâniyyenin hazinesi.. ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası..ve Zât ve Sıfât ve Esmâ ve şuûn-u İlâhiyyenin kavl-i şârihi, tefsîr-i vâzıhı, bürhân-ı kâtıı, tercümân-ı sâtıı; ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi..ve insâniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsı..ve nev’-i beşerin hikmet-i hakikiyesi..ve insaniyeti saâdete sevkeden hakîki mürşidi ve hâdisi..ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubûdiyet, hem bir kitab-ı emir ve dâvet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci’ olacak çok kitapları tazammum eden tek, câmi’ bir KİTÂB-I MUKADDES’tir.” Sözler 25.söz

Müslümanların vird-i zebânı olan Kur’ân-ı Kerim, onbeş asırdır bir âb-ı hayat gibi akıl ve ruhları sulamaya devam ediyor. Bu ilâhî çeşmeden birkere içenin aklı, fikri ve ruhu ona âşık oluyor. Öyle ki, son nefesine kadar bu pınarın başından ayrılmak istemiyor. Zemzem gibi süzülen ilâhî fermânın billûr katrelerinden içtikçe susuyor; susadıkça içiyor...

Kur’ân pınarından içmeye doyamayan bu âşık, “hel min mezîd! hel min mezîd! (daha var mı?)” diye seslenerek aldığı lezzetin dâim olması için Rabbine yakarıyor.

Hayatını Kur’ân hizmetine adayan ve ruhu o yüce Kelâm’ın nuruyla beslenmiş olan Üstad Bediüzzaman, Kur’ân-ı Kerim’in tadına doyulmaz bir halâvette olduğunu şu sözler ile beyan ediyor:

“Kur’ân, öyle bir halâvet göstermiş ki, en tatlı birşeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur’ân’ı tilâvet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar-ı tilâveti halâvetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesce müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş” 25. Söz

Kur’ân-ı Kerim için “Hak geldi, batıl zâil oldu” diye buyuran Cenâb-ı Hak, kendi rahmet katından Kur’ân-ı Kerim’e ait mû'cizeler indirmiştir.

Bunlardan biri; hiç şüphesiz ki, okunmasındaki selâset ve ezberlenmesindeki hârikulâde kolaylıktır. Bu yüzdendir ki, farklı dillere mensup milyonlarca insan bıkıp usanmadan Kur’ân okuyup hıfzeder; Efendimiz’in “Hafızasında Kur’ân bulunmayan bir insan, harâbe bir ev gibidir” hadisinin işaret ettiği tehlikeli duruma düşmemeye gayret gösterirler.

Peygamber Efendimiz Vedâ Hutbesinde “Size iki şey bıraktım. Onlara sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Allah’ın Kitabı ve Nebî’sinin sünneti” diyerek Müslümanları Kur’ân ve Sünnete ittiba etmeye çağırmış ve “Kur’ân ehli (okuyan, onunla amel eden) cennete girdiği vakit, kendisine: “Oku ve yüksel!” denilir. O da okur ve yükselir. Her âyet için bir derece verilir.

Böylece, o bildiği âyetleri sonuna kadar okur (ve her biri için bir derece alır)”

“Kur’ân’ı okumada maharetli olan kişi (sefere denilen) kerîm ve itaatkâr Meleklerle beraberdir. Kendisine zor geldiği halde (kekeleyerek) Kur’ân okuyan kimsenin ecri ise iki kattır” diyerek Allah’ın Kelâmını okuyup hıfz ettikleri takdirde mü'minlerin ulaşacağı dereceleri müjdelemiştir.

Kur’ân bülbülleri Kuveyt’e kondular

ve Türk bülbülü birinci oldu

Daha önceki yazılarımızdan birinde, Kuveyt halkının genellikle dindar yapıda olduğunu söylemiş ve hemen hemen her büyük semtte bulunan Dârü’l-Kur’ânlardan (Kurân Kursaları) bahsetmiştik.

Kur’ân ilimlerinin okutulduğu bu merkezlerden başka, ülkedeki bir çok camide haftanın belli günlerinde çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenmiş olan “Halakatü’l Hıfz” denilen hâfızlık kursları bulunuyor.

Evkaf Bakanlığının vazifelendirdiği hocalar elinden eğitimini alan kursiyerlerden Kuveytli olanlar, her yıl ülke çapında yapılmakta olan 10 bin dinar ödüllü “Kuveyt Kur’ân-ı Kerim Büyük Ödülü” adlı yarışmaya katılıyorlar.

Halk arasında büyük ilgi görüp takdir toplayan bu yarışmaya, bu yıl uluslar arası çapta bir Kur’ân-ı Kerim yarışması eklendi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Sabah’ın isteği üzerine bu yıl ilki yapılan “Uluslar arası Kuveyt Kur’ân-ı Kerim Yarışması” 10-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yarışmaya 40 devletten 80 yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar: Hıfz ve tecvîd, hıfz ve yedi kıraat, güzel okuma ve Kur’ân hizmeti için teknolojik projeler dallarında olmak üzere dört ayrı kategoride yarıştılar.

Tilâvet dalında yarışan Ali Tel, güzel sesiyle dinleyenleri mest ederek birinci oldu ve ödülünü Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el- Ahmed el- Sabah’ın elinden aldı.

Hıfz ve tecvîd dalında ülkemizi başarıyla temsil eden genç hâfız Abdullah Özkan ise altıncı oldu.

Türk hâfızları, Afganlı ve Ürdünlü diğer iki hafızla beraber evimizi de şenlendirdiler. Perşembe akşamı yapılan derse katılan hâfızlar; ders sonunda güzel sesleriyle okudukları aşırların yanı sıra, Türkçe, Arapça ve Farsça ilâhiler okuyarak bizlere tadına doyulmaz bir ziyâfet çektiler.

Kur’ân’a dair sözler bitecek gibi değil; insan yazdıkça yazası geliyor. Ama bu kadarıyla iktifâ edelim diyoruz. Ve sözümüzü Üstad’ın Kur’ân-ı Kerim’e dair söylediği vecîz sözlerle bitiriyoruz: “Kâinat mescid-i kebîrinde Kur’ân kâinatı okuyor. Onu dinleyelim, o nur ile nurlanalım, hidâyeti ile amel edelim ve onu vird-i zebân edelim.”
Gündemin nabzını tutmak için tıklayın!
www.sentezhaber.com

28.03.2010

E-Posta: durmazsuna@yahoo.com-durmaz36@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (21.03.2010) - Otuz sekiz bin yürek Allah! Allah! dedi

  (14.03.2010) - Elmas dünyasında beş gün

  (14.02.2010) - İsrail ve Nessos’un zehirli gömleği

  (07.02.2010) - Dubai’nin şöhreti kirleniyor

  (31.01.2010) - Çölde kışın adı, bahar

  (24.01.2010) - Kışı özlüyorum

  (17.01.2010) - Vladimir Jabotinsky’nin Demir Duvar’ı

  (13.12.2009) - Petrol, Kuveyt’i şişmanlatıyor!

  (22.11.2009) - Bir milet, iki devlet

  (14.11.2009) - Kudüs’teki Osmanlı eserlerine sahip çıkın!

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl