26 Temmuz 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Nimetullah AKAY

Güzellikler çirkinliklere galip gelecek


A+ | A-

Muhakemât okumaları - 9

Elbette mazi denilen geçmiş ile müstakbel denilen geleceğin şartları birbirinden farklı olacaktır. Bilindiği gibi ilk okullarda okunan bilimler ile yüksek okullarda okunanlar birbirinden farklı olmak zorundadır. Geçmiş asırlarda hissiyat ön planda iken, şimdi olduğu gibi gelecekte de fikirler ön planda olacaktır. Burada, maziden kasıt, İlkçağ ve İslâm dünyasının dışındaki Ortaçağ dönemleridir. İslâm dünyasında ise, Asr-ı Saadetle başlayan ilk üç yüzyıl emsali, yeryüzünde bulunmayan mümtaz bir dönemdi. Sonraki iki yüz sene de mükemmelliğe mazhar bir dönemdir. İslâm’ın beşinci asrından on ikinci asra (yani milâdî: 11.yy’dan 19.yy’a kadar) kadarki döneminde de mazi olarak kabul edilen İlkçağ şartları yaşanmıştır.

Yirminci asırda bazen fikirler bazen de hissiyatlar ön planda olmuş. Diğer bir ifadeyle, bazen hak bazen kuvvet, bazen ilim bazen idarecilerin baskıları, bazen duygusal yaklaşımlar bazen aklî yaklaşımlar, bazen heva-hevesler bazen de doğruluk ön plana çıkmıştır. Bu sebeplerden dolayı, gerçekleri arama meylinin inkişafı, doğrulara karşı direnenlerce engellendiği için ihtilâflar meydana gelmiştir. Ancak geçmişte yaşayanların da bir derece aydınlık olan fikirleri zaman zaman heva ve heveslerin karanlıklarına galip geldiği için, bütün insanların hak ve hukuktan faydalanması gereği öne çıkmaya başladı. Bununla insanlık değer kazandı. Bu durum insanlığa bir ümit verdi ki: Asıl İnsaniyet-i Kübra olan İslâmiyet, gelecekte Asya topraklarını bulutsuz bir güneş gibi aydınlatacaktır.

Mazi denilen geçmiş zamanın derelerinde garazkârlık, düşmanlık ve kendini diğer insanlardan üstün görme düşünceleri ön planda olduğundan, o zamanın insanlarını irşad etmek için güzel bir hitabede bulunmak yeterli idi. Çünkü o zamanlarda güzel konuşmak delilin yerini tutuyordu. Ancak her bir zamanın bir hükmü vardır. Bu zamanın insanları delil istemektedirler, iddiayı güzel ifade etmek yeterli olmamaktadır.

Zamanımızda ve gelecekte ilmî hakikatlerin buharlaşma kaynağı fikirler, akıl, hak ve ilim olmuş ve olacaktır. Böylece yeni ortaya çıkan gerçekleri arama meyli ile hakkı sevmek ve umumun menfaatini kendi şahsî menfaatine tercih etmek meyli, insanîliği netice veren kesin delillerden başka bir iddiaya imkân vermemektedir. Şimdi yaşayıp geleceğe aday olanları, artık güzel sözlerle iddianın süslendirilmesi yaklaşımı ikna etmiyor. Artık insanlar bir şeyi kabul etmek için kat’i delil istemektedirler.

Mazi denilen geçmişle geleceğin iyilik ve kötülüklerini karşılaştırdığımız zaman, geçmişte çoğunlukla kuvvetler, heva-hevesler, meyiller ve duyguların hakim olduğunu görebiliriz. En büyük kötülük ise, o dönemlerdeki baskı ve tahakküm idi. Ayrıca geçmiştekiler, kendi mesleğinin muhabbetiyle yaşamaktan ziyade başkalarına düşmanlık üzerinde hayatlarını dizayn ederlerdi. Bu dönemde körükörüne teslimiyet, taassup ve tarafgirlik hakikatlerin ortaya çıkmasına mani oluyordu. Böylece insanlığın ihtiyaç duyduğu gerçekler ortaya çıkmaz, gizlenirdi.

Yine geçmişte, insanların kendilerine seçtiği meslek ve mezhepleri ayakta tutan, taassup, safsata ve kendileri gibi düşünmeyenleri dalâletle itham etme yaklaşımları idi. Halbuki bunlar, İslâm şeriatına, İslâm kardeşliğine, hemcinslerinin haklarını gözetmeye ve yardımlaşma duygularına aykırı idi. O dönemlerde inançlar kat’i delillere dayanmadığı için birden değişebiliyordu. Halbuki inançlar hakka ve delillere dayanmış olsaydı ve şahsî görüşler yerine toplumun ortak aklı ön planda olsaydı kolay kolay oturmuş olan mezhep ve meslekler değişmezdi.

Asrı- Saadette ve İslâm hakikatlerinin hükmünü icra ettiği devirlerde hak, delil, akıl ve meşveret geçerli olduğundan vehim ve şüpheler toplumda yer bulamazdı. Zamanımızda ve gelecekte de ilmin ve gerçekleri arama meylinin esas olması neticesinde, İnşallah, kuvvete bedel hak, safsataya bedel delil, duygulara bedel akıl, hevaya bedel hüdâ, taassuba bedel inancında sebat etme, garazlara bedel insanlara yardım etme meyli, nefsanî meyillere bedel aklın temayülleri ve hissiyata bedel fikirler hükmünü icra edecektir.

26.07.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (19.07.2010) - Herşeyi olduğu gibi ifade etmeli

  (12.07.2010) - İş bölümü her alanda lâzım

  (05.07.2010) - Her zamanın bir hükmü vardır

  (29.06.2010) - Hakikatlerin yalana ihtiyacı yok

  (23.06.2010) - İslâmiyet hurafeleri kabul etmez

  (14.06.2010) - Maddeci bakışla problemler çözülemez

  (08.06.2010) - Kur’ân her asra hitap ediyor

  (31.05.2010) - Dikkat “tesettür” zedelenmesin

  (24.05.2010) - Güzek kelâmlar ve mektuplar

  (18.05.2010) - En yüksek ile en derin arası


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.