01 Ağustos 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Kazım GÜLEÇYÜZ

İdeal gazete için


A+ | A-

Fahrî yazarların gazete muhtevasına verdikleri katkının çok önemli ve değerli olduğunu geçen haftaki yazıda ifade etmiştik.

Ama dışarıdan gelen yazıların çoğunlukla tefekkürî, edebî ve hissî ağırlıkta olduğu bir vâkıa.

Haddizatında bir yönüyle bu bir avantaj.

Bugün en önemli konu gibi görülüp hararetle konuşulurken, birkaç gün sonra öne çıkan yeni gündemlerle unutulan gelip geçici olaylar yerine, geçerliliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek kalıcı konuları ele alan yazılar çok daha önemli.

Ki, Üstad da birçok mektubunda, meraklarımızı güncel siyasetten ziyade, mükemmel bir nizamla yaratılan kâinatın işleyişindeki harikulâdeliklere yöneltip, onlardaki Esma-i Hüsna tecellîlerini okuyarak iman dersleri çıkarmamızı tavsiye ediyor. Ve kâinat kitabının sayfa ve satırlarında, çok daha meraka değer ve heyecan verici bilgiler bulunduğuna dikkatlerimizi çekiyor.

Onun için, özellikle “Risale-i Nur’un matbuat âlemindeki sözcüsü” olma misyonuyla çıkan bir gazetede insanları düşünmeye sevk eden ilmî ve tefekkürî yazıların ağırlıkta olması icab ediyor.

Ama ideal olan, bunların da güncel medya dili ve üslûbuyla kaleme alınması. Meselâ her biri bir Esma’ya dayanan farklı ilim dallarındaki gelişmelerin bir habercilik mantığıyla takip edilip, imanî tefekkür eksenli yorumlarla yansıtılması.

Geçmişte zaman zaman bu maksatla İlim-Teknik sayfaları ihdas edildi. Ancak tam olarak bu amaca uygun bir muhteva ile hazırlanamadı ve ayrıca istikrarlı bir şekilde devam edemedi.

Oysa uzay bilimlerinden meteoroloji, tıp, botanik, zooloji, jeoloji, coğrafyaya... kadar akla gelen ve gelmeyen sayısız bilim dalında, kapsadıkları alt disiplinlerle beraber, bu yaklaşımla yansıtılması gereken müthiş gelişmeler oluyor. Ve bunları yansıtma işi, genç kabiliyetleri bekliyor.

Ama çalışma alanımız bunlarla da sınırlı değil. Üstadın Muhakemat’ta yaptığı tasnif çerçevesinde ilmü’s-sema ve ilmü’l-arz’ın yanında, bir de ilmü’l-beşer var ve insanı ilgilendiren bütün beşerî ilimler bu başlığın kapsamına dahil.

Siyasî ve sosyal gelişmelerin yorumu da.

Üstad da bu konuları iman ve ubudiyet bahislerinden ayrı tutmuyor; içtimaî ve siyasî gelişmeleri iman hizmetiyle irtibatları cihetiyle tahlil ediyor; siyasete dair bazı yorumlarında “Kur’ân, İslâmiyet, vatan ve millet namına” gibi tabirler kullanıyor; meselâ Cumhurbaşkanı ve Başbakana yazdığı bir mektupta ifade ettiği hakikatler için “Namaz tesbihatında ihtar edildi” diyordu.

Dolayısıyla, onun siyasete istikamet ve şekil vermek üzere vurguladığı ölçü ve prensipleri yine iman hizmeti ekseninde yorumlamak lâzım.

Yeni Asya’nın güncel gelişmeleri değerlendirirken yapmaya çalıştığı şey de bu: Şahıs ve olay eksenli, gelip geçici yorumlardan ziyade, prensipler temelinde kalıcı tahliller ortaya koymak.

Tabiî, bunu yapmak kolay değil. Ve bu, her mizacın üstesinden gelebileceği bir iş de değil.

Üstadın diğer bazı talebelerini uzak tuttuğu “gazete okuma” işini sadece Zübeyir Gündüzalp’e tevdî etmesi bu bağlamda çok manidar.

Zira kavrama ve muhakeme kabiliyeti ile derin kültürü, ona, gereksiz detaylara takılmadan meselenin özünü hemen yakalama melekesini; sarsılmaz sadakati de, haricî faktör ve rüzgârlardan etkilenmeme dirayetini kazandırmıştı.

Yalnızca Üstadın istediği bilgileri almak için baktığı gazetelerdeki diğer muhteva onu hiç ilgilendirmiyor; onlara takılıp gereksiz yere zaman kaybetmiyor ve moralini de bozmuyordu.

Zübeyir Gündüzalp’in tatbikatına baktığımızda, aynı dikkat ve hassasiyeti onun da gösterdiğini; gazete ve yayın hizmetlerini, mizaç ve istidadı buna uygun olanlara tevdî edip, içe dönük veya kalbî tarafı ağır basanları, hizmetin fıtratlarına uygun diğer kısımlarına yönlendirdiğini, bunları birbirine karıştırmadan, işi bir bütünlük ve ahenk içinde birlikte götürdüğünü görürüz.

Bu sistemi çok iyi özümsememiz gerekiyor.

01.08.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (31.07.2010) - Taş atanlar ve diğerleri

  (30.07.2010) - 35. madde kalkmalı

  (29.07.2010) - Yine tahrik ve galeyan

  (27.07.2010) - Arınma ihtiyacı

  (25.07.2010) - Fahrî yazarlar

  (24.07.2010) - Önemli bir ölçü

  (23.07.2010) - Cebrail şeytanla barışamaz

  (22.07.2010) - YAŞ ve terfîler

  (21.07.2010) - Özel birlikler

  (20.07.2010) - AKP abartmasın


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.