"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

“Tıbb-ı Nebevî, beslenme ve hayat tarzıdır”

06 Mayıs 2016, Cuma 10:35
Hz. Muhammed (asm), şeriatın da ortaya koyduğu gerek beslenme, gerekse temizlik anlayışıyla koruyucu sağlık konusunda çok önemli adımlar atmış.

Biz de, bu bağlamda Tıbb-ı Nebevî konusunu Fitoterapi Uzmanı Dr. Muammer Yıldız ile konuştuk. Keyifli okumalar…

İslâm tıp literatürünü tarayarak alternatif tıp alanında muazzam çalışmalar yapıyorsunuz. İlk olarak bize biraz Tıbb-ı Nebevî konusunu açar mısınız?

Tıbb-ı Nebevînin özü aslında bir yaşam biçimidir. Resulullah’tan (asm) önce Hz. İbrahim (as) döneminde, “Hanif dinine göre beslenmek” şeklinde bilinen, Resulullah’tan (asm) sonra da bizde “İslâm tıbbı” olarak adlandırılan bir yaşam ve beslenme biçimidir. Bu hayat ve beslenme biçiminin, arınmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek şeklinde iki ayağı vardır. Tabiî bu kanun ve kuralların önderi, sahibi Resulullah’ın (asm) vefatının üzerinden bin dört yüz yıl geçti. Bugün tıp, koruyucu hekimliğin yapılabilmesi için temel unsur olan arınmanın ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin gerekliliğine inanmaya başladı. Ve bin dört yüz yıl gecikmeli de olsa bir kısım insanlar Peygamberimiz’i (asm) bu konuda daha yeni  tasdikleşmiştir. Bin dört yüz yıl önce bu kadar isabetli sözler nasıl söylenmiş olabilir, diyerek hayranlıklarını gizleyememiştir. Bugünkü bilim insanlarının tamamı için bunu iddia edebiliriz. Tıbb-ı Nebevide, yeryüzünün enerji kaynağı olan güneşten, dünyanın merkezindeki magmaya kadar tüm enerji kaynaklarının insan üzerindeki etkilerine dair muazzam tavsiyeler var. İlk olarak okurlarımızın daha çok ilgisini çekebilecek ve onların daha çok istifadesine vesile olacak beslenme usulünden bahsedebiliriz. İnsanlara, mizaca, karaktere, fizyolojiye, hastalıklara göre bir beslenme usulünün olması gerektiğini bilim dünyası yeni fark etmiş durumda. Oysa Peygamberimiz’in (asm) bin dört yüz yıl önce kendisine gelen hastalara ayrı ayrı tavsiyeleri olmuş. Mesela; biri gelmiş, “Yâ Resulallah benim karnımda ağrı var.” demiş. Efendimiz (asm) da gidip bal tüketmesini söylemiş. Başka bir hasta gelip evladının hasta olduğunu söylemiş. Efendimiz ona evladını sadaka ile tedavi etmesi gerektiğini söylemiş. Burada iki farklı yöntemden bize bahsetmiş.

Peki diğer yöntemler nedir?

Bu yöntemler yedidir. Aslında hepsini ayrı ayrı ele almak lazım; ama şimdilik burada birkaç tanesinden kısaca bahsedelim.

Birisi; benim de uzmanlık alanım olan fitoterapi, yani bitkilerle tedavi. Bal, çörek otu, kekik vb. gıdaların tedavide bir unsur olabileceğini Efendimiz’den (asm) öğrendik. Daha sonraki bütün İslâm tıp âlimleri gıdanın tedavi yöntemi olabildiğini bize tüm detaylarıyla, bugünkü bilim ispat etmiştir.

İkinci bir yöntem; sadaka ile tedavi etmektir ki bu da çok önemlidir. Beşere hizmet etmek topluma hizmet etmektir. Toplum sağlığını düşünüyorsanız, bunun size ruhsal olarak müthiş bir dönüşü olur. Komşunuz açken sizin vicdanınızın rahat olması mümkün olmadığı gibi; bu, birkaç yıl sonra olsa da, ruhunuzda travmalara sebep olacaktır. Bu durumda bugün depresyon dediğimiz hastalıkların çıkması mümkün olabiliyor. Peygamberimizin (asm) ikinci yöntem olarak ısrarla tavsiye ettiği yöntem olan sadaka ile tedavi etmeye toplumumuz sahip çıkmalıdır. Aşı yöntemine, farklı koruyucu yöntemlere, sağlık sigortalarına müthiş paralar yatırıyoruz; ama bir İslâm toplumu olmamıza rağmen, Peygamber’in (asm) sahih hadisi olmasına rağmen, sadaka tedavisi nedense aklımıza gelmiyor. Bu biraz geriye itilmiş, hafife alınmış ve bu hafife alınmışlığın bedeli olarak, geçtiğimiz yıl otuz milyon kutu antidepresan satılmış. Bu durum, toplumdaki travmanın ne olduğunu bize çok net bir şekilde izah ediyor.

Üçüncü bir yöntem olarak; Efendimiz’in (asm) “Ben ve ashabım hasta olmayız.” dediği bir sır var. Farklı mekânlarda Efendimiz’e (asm) bunun sırrını sorduklarında, “Biz yılda en az bir defa hacamat yaptırırız, acıkmadan yemek yemeyiz, doymadan kalkarız. Şifa hazımdadır. Midenin üçte biri gıda, üçte biri suyla doldurulmalı geri kalan kısım hazım için boş bırakılmalı.” buyuruyor. Bu bir arınma yöntemidir. Amerika’da, Çin’de en eski topluluklarda bile “kupa terapi” adı altında Peygamber Efendimiz’in (asm) tavsiye ettiği yöntemlerden biri olan hacamat uygulanmıştır. Hacamatın önemini artık tüm dünya, bilim fark etmiş durumda. Toplumun buna ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Tıbb-ı Nebevî’nin insanlık için bir reçete olarak sunduğu tedavi yöntemlerinden üçüncüsü hacamattır, diyebiliriz.

Belki dördüncü bir yöntemden de bahsedilebilir. Bu da artık günümüzde bütün dünya tarafından kabul edilen ve bir arınma yöntemi olarak uygulanan açlıktır. Buna biz oruç diyoruz. Maddî-manevî arınmanın bir yolu olarak orucu insanlara tavsiye edebiliyoruz.

Hazır oruç demişken, şühûr-i selâsede bulunmamız hasebiyle, biraz orucun fizyolojik faydalarından bahsedelim o halde.

Ben bir hekim olarak olayın tıbbî boyutundan bahsetmek istiyorum. Oruç vücutta bulunan bakterilerin, enfeksiyonların, virüslerin atılımını sağlar. Vücudu gıdadan bir nebze mahrum bıraktığınız zaman, vücut var olan yemek, protein ve yağ depolarını tüketir. Bunlar tüketildikten sonra var olan bakterilerin, virüslerin, organizmaların atılımını sağlamak mahiyetinde faydalı bakteriler zararlı bakterilerin tüketimine başlar. Bu da bir arınma yöntemidir. Gıda girişi sağlamadan sadece idrar söktürücü su ile vücutta müthiş bir arınma sağlanabilir. Bu da insanın fizyolojik ve ruhsal olarak rahatlamasına sebebiyet verebiliyor. Bu zamana kadar bize şu anlatıldı: Oruç tuttuğunuzda aç kalan insanları anlayabiliyorsunuz. O vicdan duygusu ile sizin manevî olarak terakki etmenize sebebiyet verebiliyor. Ama bunun bir de fizyolojik boyutu olduğunu biz çok fazla dillendirmedik. Herkes diyor ki; “ben Ramazan’da çok rahatım, çok iyiyim.” Ama Ramazan bittikten sonra hiç kimse oruç tutmak noktasında bir harekette bulunmuyor. Aslında bunu bir ibadet olarak görülüp yapıldığında, orucun hem fizyolojik, hem de manevî bir terapi olabileceği gözden kaçmış. Ve maalesef Müslüman bir toplum olarak orucu ihmal etmiş durumdayız. Ancak Ramazan’da tutabiliyoruz. Oysa bu fizyolojik, ruhsal bir ihtiyaçtır. Daha doğru düşünebilmek, Îlahî mesajları daha iyi anlayabilmek için Allah’ın bize farz, sünnet veya vacip olarak ulaştırdığı yöntemler ve kanunlar aslında hepsi bizim faydamız içindir.

Bizim Aile Dergisi

Sünnet-i Seniyye'yi tasdik etti: ''Az az, sık sık yemek'' efsanesi çöktü

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, yaratılış ağacının en güzel meyvesi olarak san'at ve hikmetle tasarlanan insanın yaratılışındaki harikalara dikkat çekerek "İnsan organizması kendini tamir ve tedavi etmek konusunda büyük bir yeteneğe sahiptir" diyen Prof. Yörükoğlu, oruç mucizesini ve diyetlerin tehlikesini anlattı.

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/sunnet-i-seniyye-yi-tasdik-etti-az-az-sik-sik-yemek-efsanesi-coktu_388622

''Acıkmadan yeme, doymadan kalk''

Acıkmadan yememek, doymadan kalkmak' ilkesine dayanan 'akıllı beslenme'nin kanseri önlediğini söyleyen AKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mükremin Uysal, bu sözleri ile Efendimizin (asm) Sünnet-i Seniyyesi'ni hatırlattı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/acikmadan-yeme-doymadan-kalk_392045

''Yiyin, için, fakat israf etmeyin.''

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'da konuyla ilgili olarak ve daha kapsamlı konuları içine lacak şekilde kaleme aldığı İktisat Risalesi'nde önemli hatırlatmalar yapmaktadır.

''Yiyin, için, fakat israf etmeyin.'' ayet-i kerimesinin tıp noktasında tefsiriyle ilgili olarak İbni Sina'nın sözüne yer veren Bediüzzaman iktisat ve kanaati tavsiye etmektedir.

19. Lem'a'da yer alan ilgili bölüm şu şekilde:

'' (...) İslâm hükemasının Eflâtun’u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhî-i meşhur Ebu Ali İbni Sina, yalnız tıp noktasında, ''Yiyin, için, fakat israf etmeyin.'' (A’raf Suresi: 31.) ayetini şöyle tefsir etmiş.Demiş:

 “İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hâl, taam taam üstüne yemektir.” Haşiye

Haşiye: Yani, vücuda en muzır, dört beş saat fasıla vermeden yemek yemek, veyahut telezzüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır.''

Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lem'alar isimli eserden On Dokuzuncu Lem’a olan İktisat Risalesi'nin tamamını okumak için tıklayınız: 

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/lemalar/#352

Güzel bir Sünnet-i Seniyye: Öğle uykusu tansiyona iyi geliyor!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Asklepieion Voula Genel Hastanesi’nde yapılan araştırma; Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- Sünnet-i Seniyye'sinin ne derece önemli olduğunun ve Sünnet-i Seniyye'ye sıkıca tutunmanın, hayatımızı Sünnet-i Seniyye'ye göre şekillendirmenin, her iki dünyamızın sıhhat, selameti ve kalitesi açısından ne kadar nurlu sevaplı bir vazife olduğunun binler örneğinden sadece birtanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konuyla ilgili haberin tamamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/guzel-bir-sunnet-i-seniyye-ogle-uykusu-tansiyona-iyi-geliyor_355029

Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lem'alar isimli eserden On Birinci Lem'a olan ve Sünnet-i Seniyye'nin mahiyeti ve önemi hakkındaki hakikatleri ihtiva eden risaleyi okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/lemalar/#172

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 20438
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı