"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

21 Şubat 2022, Pazartesi 11:15
RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİ OLARAK ZORLU, NURLU VE ONURLU YOLCULUĞUMUZUN 53. YILINA DA GİRDİK. TAVİZSİZ İSTİKRAR ÇİZGİSİNDE DAHA NİCE YILLARA...

Birinci Bölümü okumak için tıklayınız

HABER: MEHMET KARA
Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi
mkara@yeniasya.com.tr

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu. 

53. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

***

Demokrasi mücadelesine nefes oldu
CEMAL ENGİNYURT (DP Ordu Milletvekili)

21 Şubat 1970'te yayın hayatına atılan Yeni Asya Gazetesi Üstad Said Nursî'nin Kur'ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alarak Türkiye’de demokrasi mücadelesine bir nefes olmuştur, bir soluk getirmiştir.

Yeni Asya Gazetemizin 53. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum, yayın hayatında başarılar diliyorum. Türk demokrasisine ve Demokrat harekete her daim destek olan Yeni Asya Gazetesi’nin sürekli başarıların devamını diliyorum.  Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

***

Yeni Asya’nın zor şartlardaki duruşu çok kıymetli
MUSTAFA YENEROĞLU - DEVA Partisi Hukuk ve Adalet İşleri Başkanı

Demokratik bir toplumda bağımsız ve eleştirel basın, demokrasinin temel taşlarından ve güvencelerindendir. Bugün ülkemizde ne yazık ki farklı seslere tahammül azalmış, otoriter rejimlerin en fazla çekindiği konuların başında gelen basın özgürlüğü ise sekteye uğratılmıştır, basının büyük bir bölümü adeta tekelleştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra içinden geçtiğimiz süreçte, Türkiye’miz hukuk devleti iddiasından çok uzaklaşmıştır. 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında ülkemizin 153. sırada olması bu durumun bir sonucudur. 

Basın özgürlüğünün alanının daraltıldıkça, özgür basına olan ihtiyacımızın arttığı bu atmosferde, ‘Gerçekten haber verir’ anlayışıyla 21 Şubat 1970’de yayın hayatına başlayan Yeni Asya Gazetesi’nin bugün zor şartlara rağmen ortaya koyduğu eleştirel gazetecilik misyonu ve duruşunu çok kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asya Gazetesi’nin 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, gazetenizin “Gerçekten haber vermeye” devam edeceği nice yıllar görmeyi arzu ediyorum.

***

Risale-i Nur’u referans alarak Adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savunuyor
N. CİHANGİR İSLAM (CHP İstanbul Milletvekili)

“Meşreben ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerden”, “adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün, tahakküm ve istibdadın aleyhinde” olan ve siyasî tarihimizin en karmaşık dönemi Meşrûtiyet yıllarında da bu tavrını sahih biçimde ortaya koyan büyük müfessir, kelâmcı, filozof ve âlim Said Nursî'nin Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alarak adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savunagelen Yeni Asya Gazetesi’nin 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim.

Türkiye'de dindar ve muhafazakâr kesim sadece siyasî olarak değil, aynı zamanda entelektüel ve ahlakî olarak da derin bir krizdedir. Bunun temel sebebi de iktidarla imtihanın büyük ölçüde kaybedilmiş olmasıdır. İktidar nehrinden geçerken tüm uyarılara rağmen aksırıncaya tıksırıncaya kadar içilen su, bedeni de ruhu da zehirledi. Talut'un ordusu gibi takatten düştüler. Türkiye'ye de, dünyaya da, insanlığa da söyleyecek sözleri yoktur artık.

Türkiye’de muhafazakârlığın kendi din dünyasını inşa ederken geriye doğru gidebildiği en son nokta saltanat yönetimlerinin din anlayışıdır. Hz. Peygamber’in (asm) Medine’sini bu nedenle kavrayamıyor, bilgi hiyerarşisinde Medine’nin en üst basamakta yer aldığını anlayamıyorlar. Kendi bilgi yetersizlikleri içinde bakabildikleri yer saltanat kültürünün fıkhı olunca da Müslüman oligarsişisini gayet normal ve doğal görebiliyorlar.

Kurumsal istişareye ve Meclisin siyasal sistemin kalbi olmasına muhafazakârın ilgisizliği bu kültürün ürünüdür. Adını saltanat hevesi koymasa da gizlediği ajandayı meşvereti budamaya çalışmasından anlayabiliyoruz. Fakat devlet ve milletin bekası istişarede, temsilî Mecliste ve sistematik meşverettedir. Üstad bunu veciz biçimde ifade etmişti: “Kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir.” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 85)

Zalimlerin istibdad kurup dindarlara ve başkalarına zulmetmiş olması dindarlara aynı şeyi yapma hakkı vermez, böyle bir rövanşı asla meşrûlaştırmaz. Her halükârda doğruyu yaparak beşeriyete “usvetu’l-hasene”, yani en güzel örnek olmak zorundayız. Hukuk devleti, cumhuriyet ve demokrasi şiarımız olmalıdır. Çünkü “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. (...) Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 44).

Yeni Asya Gazetesi’nin bundan sonraki ömründe de bu fikir ve dâvânın mecrası olacağından kuşkumuz yoktur. Yöneticileri ve çalışanlarıyla Yeni Asya camiasını muhabbetle selâmlıyor, sağlık ve başarılar diliyorum.

***

Sesi kısılanların sesi
ABDULKADİR KARADUMAN (SP Konya Milletvekili)

Doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığı; farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda farklı ses olmayı başarabilmek, sesi kısılanların sesi olabilmek her zamankinden çok daha önemlidir.  

Gazetecilik mesleği de toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını muhafaza ettiği ve bu bilgiyi sunabildiği ölçüde değerlidir. Bu itibarla, yayın hayatına atıldığı 21 Şubat 1970 tarihinden bugüne çizgisini muhafaza etmeyi başaran ve önemli çalışmalara imza atan Yeni Asya Gazetesi'ni yayın hayatının 53. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik ederim.  

Hayırlı çalışmalarda emeği geçen Yeni Asya ailesinin bütün fertlerine en kalbi duygularımla teşekkür ederim.

***

Yeni Asya hakkaniyetli, tarafsız ve adaletlidir
İSMET TOKDEMİR(CHP Hatay Milletvekili)

 

1970’ten bu yana yayın hayatına devam eden Yeni Asya; gazetecilik ilkelerinden vazgeçmeyerek demokrasi için Türkiye’ye önemli katkılar sunmuştur.

Bizim ülkemizde 50 yıllık gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yeni Asya’nın da 53 yıldır aynı, çizgisinde bir kırılma, bir sapma olmadan sürdürebilmesi büyük başarıdır. 

Günümüzde de hakkaniyetli, tarafsız ve adaletli yayın yapan ve halkın dertlerini dile getiren yayın organlarının yok denecek kadar az olduğu bu dönemde bile ilkelerinden vazgeçmeden yayın hayatına devam etmektedir.

Medyanın baskı ve tahakküm altına alındığı, farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı böylesi bir dönemde farklı ses olabilmek çok kıymetlidir. 

Kurulduğu günden beri, devletimizin, milletimizin, milletin inanç ve değerlerinin, millet iradesinin, demokrasinin, hak, hukuk ve adaletin yanında yer alma gayreti ile yayın hayatına devam eden, Yeni Asya Gazetesi’nin, 53. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılı yayın yılları diliyorum.

Gazetenize emek veren herkesi, teknik servislerde çalışanlarınızı, muhabir, yazar ve okurlarınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

***

Onurlu ve cesur bir duruş sergiliyor. İktidarların değil, doğruların gazetesi
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (HDP Kocaeli Milletvekili)

Yeni Asya Gazetesi basınımızın her devirdeki demokrasi, hukuk ve insan hakları alanındaki en nitelikli isimlerinden birisidir. İktidarlar değişse de iktidarlara göre değil bildiği doğrulara göre hareket etmiş olan Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. 

Yeni Asya Gazetesi çok büyük tirajları olan bir gazete değil, çok sayfaları olan çok büyük imkânları olan bir gazete değil, iktidarlar ile iyi geçinme hevesinde olan gazetecilik dışında başka işler yapan bir gazete değil. Sırf doğru bildiklerini medyatik anlamda yansıtmaya çalışan, özgün haber üretmeye çalışan, imkânsızlıklar içinde onurlu ve cesur bir duruş sergileyen bir gazete. 

Cezaevindeyken Yeni Asya Gazetesi talep etmiştim, bana mahpuslara verilecek gazete içerisinde Yeni Asya Gazetesi yok denilmişti. Bu liste içinde birçok gazete vardı, çoğu iktidara yakın gazeteler. Tek tük de muhalif gazetelerdi, ama Yeni Asya Gazetesi muhalif gazeteler içine bile girememişti, almamışlardı demek ki Yeni Asya Gazetesi’nin haberlerinden çıkışlarından halkı aydınlatmasından son derece rahatsızlar. Bunu orada tekrar müşahade ettim. Aynı zamanda uzun bir süredir 2021 yılının tamamında Yeni Asya Gazetesi’nin Basın İlân Kurumu’ndan ilân hakkı alamamasını da biliyorum, hakkının kesildiğini de, yayınlarından dolayı bunun yapıldığını da çok iyi biliyorum. Tüm bunlardan dolayı tüm kamuoyuna Yeni Asya Gazetesi’nin ilkeli, cesur, prensipli, onurlu duruşunun yanında olmamız gerektiğini söylemiş olayım.

***

Tarafsız, özgür yayın yapabilen sınırlı basın kuruluşu var
ÖMER FETHİ GÜRER (CHP Niğde Milletvekili)

21 Şubat 1970'te yayın hayatına atılan Yeni Asya, 53. Yıl dönümüne ermesinden dolayı kutluyorum. Basın  kamuoyunu farklı konularda bilgilendiren, haberdar eden Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Gazetelerde farklı görüşleri sayfalarında yer vermeleri de olağandır, ancak demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan bir yaklaşım basının genel yaklaşımı olmalıdır. Ayrıştırmadan ötekileştirmeden, kendisi gibi düşünmeyenin de kendisini ifade etme hakkının varlığı yok saymadan yayın yapabilmek, her kesimle iletişim sağlamak önemli bir duruştur.

Ülkemizde yaşanan ekonomik buhranda basının çoklu sorunlarla ayakta kalmaya çalıştığı zor bir süreçte yaşanıyor. İktidar yanlısı yayın yapmayan tüm basın yayın organları büyük bir baskı altında yayınlarına devam ediyor. Tüm engellemelere rağmen televizyon ve gazetelerde tarafsız, özgür yayın yapabilen sınırlı basın kuruluşu var. Halkın doğru haber alması için mücadele ediyorlar. Bu düşüncelerle 21 Şubat'ta  53. kuruluş yıldönümünüzü ve Gazetede her kademede görev yapanlar kutluyorum.

***

Yeni Asya’nın başarısındaki üç faktör
İLHAN KESİCİ (CHP İstanbul Milletvekili)

Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bugün itibariyle tam 53. yıl dönümünü idrak ediyoruz.  Türkiye şartlarında kesintisiz, kavgasız gürültüsüz bir 53 yıllık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir.  

Yeni Asya Gazetesi’ni çok daha büyük imkân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya Gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile yayın hayatına devam ettiğini görüyoruz.  

Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol oynadığını ifade etmek istiyorum.  

Birincisi, Yeni Asya Gazetesi’nin Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası izlemiş olmasıdır. 

İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmet ifa etmeye çalışıyor olmalarıdır. 

Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir duruş ortaya koymuş olmasıdır.  

Yeni Asya Gazetemize ve bu başarıyı mümkün kılan cefakâr ve vefakâr dost ve kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan nice 53 yıllar daha başarılı bir hizmet ve yayın hayatı diliyorum.

***

GÜLTEKİN UYSAL - DP Genel Başkanı: Baskılara rağmen sırat-ı müstakimden vazgeçmedi

KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP Genel Başkanı: Bu zorlu günlerde hak ve özgürlükleri savunan herkes bir demokrasi neferi

MERAL AKŞENER - İyi Parti Genel Başkanı: Risale-i Nur’un matbuattaki sesi kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürülemez

Temel Karamollaoğlu - SP Genel Başkanı: Kuruluş ilkeleri ve savunduğu değerlerle özgün bir yere sahip

Ali Babacan - DEVA Partisi Genel Başkanı: ‘Özgür medya’ mücadelesinde başarılar diliyorum

N. CİHANGİR İSLAM - CHP İstanbul Milletvekili: Risale-i Nur’u referans alarak adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savunuyor

CEMAL ENGİNYURT - DP Ordu Milletvekili: Demokrasi mücadelesine nefes oldu

ABDULKADİR KARADUMAN - SP Konya Milletvekili: Sesi kısılanların sesi

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU - HDP Kocaeli Milletvekili: Onurlu ve cesur bir duruş sergiliyor. İktidarların değil, doğruların gazetesi 

MUSTAFA YENEROĞLU - Deva Partisi İstanbul Milletvekili: Yeni Asya’nın zor şartlardaki duruşu çok kıymetli

İSMET TOKDEMİR - CHP Hatay Milletvekili: Yeni Asya hakkaniyetli, tarafsız ve adaletlidir

İLHAN KESİCİ - CHP İstanbul Milletvekili: Yeni Asya’nın başarısındaki üç faktör 

ÖMER FETHİ GÜRER - CHP Niğde Milletvekili: Tarafsız, özgür yayın yapabilen sınırlı basın kuruluşu var

Recep Özel - 16. Dönem AP Milletvekili: Her hal ve şartta tavizsiz yayınını sürdüren Yeni Asya hakikatın gür sesidir, kısılmaz ve susturulamaz

BİROL AYDIN - Saadet Partisi Sözcüsü: Yeni Asya’nın kıymeti bugünlerde daha iyi anlaşılıyor

FARUK BİLDİRİCİ - Medya Ombudsmanı: Basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sahip çıkıp dimdik duruyor

ALİ YALÇIN - Memur-Sen Genel Başkanı: Adalet bağlamında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor

PROF. DR. SACİT ADALI: İslâmî duyarlılığını farklı kullanıp tefrikalara yol açmıyor

PROF. DR. MEHMET ALTAN: Yeni Asya’nın duruşunu kutluyorum

MEHMET ALİ KULAT: İman hakikatlerinin yılmaz bekçisi

GÜRKAN AVCI: Hür ve demokrat çizgisini korudu

***

Okunma Sayısı: 3654
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı