"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

İslam ülkelerine AB’yi örnek gösterdi

28 Nisan 2016, Perşembe 18:55
Başbakan Ahmet Davutoğlu, İslam ülkelerinin liderlerinin de AB liderleri gibi birbirlerini suçlamadan müzakere etmeleri gerektiğini söyledi.

Katar Üniversitesi’nde konuşan Ahmet Davutoğlu, her alanda mükemmel ilişkilere sahip olan nadir ülkelerden Türkiye ve Katar'ın iki kardeş olduğunu belirtti ve iki ülke ilişkilerinde olumsuz tek nokta olmadığını ifade etti.

Türkiye-Katar ilişkilerinin bu kadar hızlı, derin ve yoğun olarak gelişmesini bölgesel ve küresel durumun zorladığını belirten Ahmet Davutoğlu, dünyanın son dönemde yaşadığı siyasi, ekonomik, sosyal ve insani krizlere değindi. Bu krizlerin ardından özellikle Ortadoğu'daki Müslüman kesimlerde büyük bir ümitsizliğin baş gösterdiğini ifade eden Ahmet Davutoğlu, "Bunun mantalitemiz ve siyasetimiz üzerinde baskı kurmasına izin vermemeliyiz." dedi. 'Her zorlukla birlikte kolaylık vardır' ayetini hatırlatan Davutoğlu, Allah'ın izniyle bütün bu zorluklardan bir başarı çıkacağını söyledi.

İslam ülkelerinin liderleri arasında en üst düzey siyasi diyalogun sağlanması gerektiğini belirten Davutoğlu, bu şekilde önyargılardan kurtularak; açık ve dostça diyalog kurulabileceğini vurguladı. Bu konuda Avrupa Birliği'ni örnek gösteren Davutoğlu, AB'ye üye ülkelerin liderlerinin ayda bir kez düzenlenen zirve toplantılarında, anlaşmazlık bile yaşasalar, birbirlerini suçlamak yerine müzakere ettiklerini hatırlattı. Davutoğlu, "Ama bazı Müslüman liderlerin birbirlerini 10 ya da 20 yıldır görmediğini biliyorum." dedi.

“BİZ ENSARIZ, SURİYELİLER MUHACİR”

Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara kucak açtığını ve Kilis’e atılan roketlere rağmen ülkede Arap ya da Suriyeli karşıtı bir gösteri düzenlenmediğini ifade eden Ahmet Davutoğlu, “Bu, ensar kültürüdür. Biz ensarız, Suriyeli kardeşlerimiz muhacirdir.” şeklinde konuştu. Davutoğlu, Suriyeli sığınmacılara kapıları asla kapatmayacaklarını vurguladı.

Suriyeli muhalif gruplara silah desteği sağlanmasına dair bir soruya da cevap veren Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki ılımlı muhalif güçlere her türlü desteği verdiklerini söyledi. Davutoğlu, "DAEŞ'e karşı, rejime karşı, Hizbullah'a ve Rus savaş uçaklarına karşı savaşan Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz. Katar'la birlikte onlara yardım ettik ve kendi ülkelerinde onurlu bir hayata ulaşıncaya kadar da yardım etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

RİSALE-İ NUR'DA 'AVRUPA' KAVRAMI

Avrupa Medeniyeti, Risale-i Nur'da iki ana başlık altında sınıflandırılmıştır: Bediüzzaman; Birinci Avrupa'yı övüyor, ikinci Avrupa'yı tokatlıyor

 

 

Avrupa, İslâmiyete hamile

''...Hürriyetin birinci senesinde İstanbul'da Câmiü'l-Ezher'in Reis-i Uleması olan Şeyh Bahît Hazretleri (r.a.) İstanbul'da Eski Said'e sordu:

"Osmanlı hükûmetindeki hürriyete ne diyorsun ve Avrupa hakkında fikrin nedir?"

O vakit Eski Said demiş: "Osmanlı hükûmeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak. Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak" Şeyh Bahît'e söylemiş.

O allâme zât demiş: "Ben de tasdik ediyorum." Beraberinde gelen hocalara dedi: "Ben bununla münazara edip galebe edemem."

Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Bir çeyrek asır Avrupa'dan daha dinden uzak...

İkinci tevellüd de inşaallah yirmi otuz sene sonra çıkacak. Çok emarelerle, hem şarkta, hem garpta Avrupa içinde bir İslâm devleti çıkacak.''

Risale-i Nur'dan konuyla ilgili bölümü okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#1224

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Bediüzzaman; Birinci Avrupa'yı övüyor, ikinci Avrupa'yı tokatlıyor

Papa Francisco ve Donald Trump'ın karşılılklı ifadeleri, Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'da, Avrupa ve Hristiyan dünyası ile ilgili dikkat çeken ifadelerini hatırlattı.

Adeta Papa Francisco ve Donald Trump birbirlerine hitaben söyledikleri sözleriyle, Risale-i Nur'da yer alan Avrupa ve Hristiyan dünyasına dair bölümlerdeki kapsamlı tariflemelerin bir temsilcisi, ve o tariflerdeki anlamların tecessüm ettiği bir simge, yansıdığı bir ayna olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya yazarlarının kaleme aldığı, bu yazının son bölümünde yer alan ve isitifadeye medar olacak ve Risale-i Nur'un şerh ve izahı noktasında değerlendirilebilecek önemli yazıları okuyabilirsiniz.

İlgili yazılara geçmeden önce ifade etmek gerekir ki;

Risale-i Nur'da "Avrupa" adı altında aynı zamanda bir medeniyetin sorgulanması, eleştirisi, ağır basan yönleri ayrıntılı bir şekilde izahını bulmaktadır.

Bediüzzaman her konuda olduğu gibi Avrupa değerlendirmelerinde de toptancı bir yaklaşım sergilememiş, müsbet yönlerini de ifade etmiştir.

Bediüzzaman “Avrupa ikidir” diyor. Biri, İsevîlik din-i hakikîsinden ve İslamdan aldığı feyizle adalet ve hakkaniyete, insanlığa faydalı ilim ve sanatlara hizmet eden; diğeri sefahet ve dalâleti tervic eden Avrupa.

Bu iki Avrupa gerek kıtanın kendi içinde, gerek Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın sair yerlerinde kıyasıya mücadele halinde.

Avrupa Medeniyeti, Risale-i Nur'da iki ana başlık altında sınıflandırılmıştır:

Birincisi; temel dayanağını semavi dinlerin teşkil ettiği, hakiki İsevîlik dini ve İslamiyet'ten aldığı feyizle, insanların sosyal hayatları için faydalı fen ve sanayii insanların hizmetine sunarak terakki etmelerini sağlayan, aynı zamanda hakkın ve adaletin göz ardı edilmediği, ben merkezciliğin değil, toplum menfaatinin ön planda olduğu medeniyet.

İkincisi ise; insanları sefahat ve dalalete sevk eden, "ene"yi ön planda tutan, dayanışma yerine mücadele ve boğuşmayı netice veren medeniyet. (Mesnevi-i Nuriye, 1994, s. 129)

Avrupa bu iki cereyan arasında sıkışıp kalmıştır. Neticede, Avrupa'da menfi olanın ağır basması ve bunun zararlarının bütün dünyayı etkisi altına alması, daha çok bu yönünün öne çıkmasına ve sert bir şekilde eleştirilmesine sebep olmuştur.

Ayrıca, Avrupa medeniyeti ile İslam medeniyetinin, aralarındaki çok büyük farklılıklara rağmen kıyaslanması, İslam'a yönelik eleştiriler ve bu eleştirilerin dozunun giderek artması, İslam alimlerinin de bunlara cevap vermelerine ve örnek gösterilen medeniyetin insanlara ne kazandırıp-kaybettirdiğiyle ilgilenmelerine sebep olmuştur. Bu bağlamda Bediüzzaman haksız eleştirilere, hazır medeniyetin insanları sürüklediği tehlikeleri ortaya koyarak cevap vermiştir:

Avrupa’da yeni bir doğuşun sancıları

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/avrupa-da-yeni-bir-dogusun-sancilari_315982

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

2. Avrupa’ya karşı Müslüman-Hıristiyan ittifakı

http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/2-avrupa-ya-karsi-musluman-hiristiyan-ittifaki_369068

Avrupa ikidir; biri adalete hizmet ediyor

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/avrupa-ikidir-biri-adalete-hizmet-ediyor_315654

İslâmiyet, en büyük insaniyettir

İnsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.

Risale-i Nur'dan ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/islamiyet-en-buyuk-insaniyettir_319635

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din_374381

Almanya'da Kur'an konuşuldu: İslamofobiye karşı gerçek İslam anlatılmalı

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-da-kur-an-konusuldu-islamofobiye-karsi-gercek-islam-anlatilmali_389459

Dünyaca ünlü yazar Gaarder: ''Medine vesikası'' anlayışına ihtiyacımız var

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaca-unlu-yazar-gaarder-medine-vesikasi-anlayisina-ihtiyacimiz-var_371732

Medine Vesikası nedir?

http://www.yeniasya.com.tr/elif/islam-devletinin-ilk-anayasasi-medine-vesikasi_109260

Birinci Avrupa'dan, ikinci Avrupa'ya ders: Kilise, kapılarını Müslümanlara açtı

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/birinci-avrupa-dan-ikinci-avrupa-ya-ders-kilise-kapilarini-muslumanlara-acti_390813

İsevîler ve Musevîler ehl-i necat olabilir mi?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/iseviler-ve-museviler-ehl-i-necat-olabilir-mi_367557

İman etmemiş ama iyilikte hissesi ziyade olan kimse 'Cennet'e gidebilir mi?

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/iman-etmemis-ama-iyilikte-hissesi-ziyade-olan-kimse-cennet-e-gidebilir-mi_357999

Okunma Sayısı: 2720
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı