Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 12 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Kazım GÜLEÇYÜZ

Anayasadaki "başlangıç"12 Eylül anayasasının, başlı başına hukuk fecaati oluşturan bir başlangıç" kısmı var.

Bu ucube metnin 12 yıl yürürlükte kalan giriş pasajında, 12 Eylül darbesi şöyle övülüyordu:

"Ebedî Türk Vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada;

"Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşrû temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son şekli verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya Onun eliyle vaz olunan bu anayasa..."

Bu utanç verici ihtilâl övgüsü, 1995 yazında, DYP-SHP koalisyon hükümetinin inisiyatifiyle yapılan kapsamlı anayasa değişikliği çerçevesinde metinden çıkartılarak bir ayıp temizlendi.

Ancak başlangıç kısmının geride kalan bölümleri de demokrasi ve hukukla bağdaşması kesinlikle imkânsız bir muhteva taşıyordu.

Söz gelişi, şu pasajdaki tekelci ve dayatmacı yaklaşım bunun tipik örneklerinden biriydi:

"Hiçbir düşünce ve mülâhazanın, Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Türk Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği..."

Bu çarpık pasaj da, AB'nin ısrarlı takibiyle, 2001 Ekim'inde değiştirildi. Baştaki "Hiçbir düşünce ve mülâhaza" kelimelerinin yerine "Hiçbir faaliyet" ifadesi konulmak suretiyle.

O zaman iktidarda, Ecevit başkanlığındaki Anasol-M koalisyonu vardı. Bu değişikliği yaptırmamak için bilhassa MHP çok direndi. Teklifin ilk halinde "Hiçbir düşünce ve mülâhaza"nın "Hiçbir eylem" olarak değiştirilmesi öngörülüyordu; amansız meydan muharebelerinin ardından "Hiçbir faaliyet"te mutabık kalındı.

Ama sorun yine çözülmüş olmadı. Başlangıç metni böyle makyajdan öteye gitmeyen rötuşlarla muhafaza edildiği sürece de çözülemezdi.

Şimdi geldiğimiz noktada yeni bir anayasa değişikliği, daha doğrusu anayasanın tamamen yenilenmesi gündemde. Peki, bu yenilenme çerçevesinde başlangıç için ne düşünülüyor?

Sızan bilgilere göre, taslağı hazırlayan komisyon, başlangıcın anayasa metninden çıkarılması yönünde. Ki, isabetli olan yaklaşım bu.

Komisyon üyelerinden Prof. Dr. Zühtü Arslan, "Başlangıçtaki retorik ifadeler hukuk normu niteliği taşımıyor" diyor (Hürriyet, 4.1.08).

Umarız, bu yaklaşım siyasî irade tarafından da benimsenir ve 12 Eylül ihtilâlinin ürünü olan bu hukuk fecaati yeni anayasaya taşınmaz.

Tabiî, burada, anayasanın "değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek" maddelerinden 2. maddede devletin nitelikleri sıralanırken başlangıç kısmına da atıf yapılıyor olması ciddî bir sıkıntı kaynağı oluşturabilir.

İnşaallah siyasî irade, bu noktada yığınak yapması kesin gibi görünen mâlûm cenaha karşı gerekli donanım ve kararlılığa sahiptir...

12.01.2008

E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (11.01.2008) - 301'e niye dokunulamıyor?

  (10.01.2008) - 301 kilidi

  (09.01.2008) - DP'de yeni başlangıç

  (08.01.2008) - Anayasa ve terör

  (06.01.2008) - Küresel dershane

  (05.01.2008) - Ekonomi nereye?

  (04.01.2008) - Anayasada yine sıkıntı

  (03.01.2008) - AKP tercihini yapsın

  (02.01.2008) - Bu kadar rötar yeter

  (01.01.2008) - Pakistan dramı

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri