"Gerçekten" haber verir 13 Ekim 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.
 

Şükrü BULUT

Risâle-i Nur ve Yeni AsyaRisâle-i Nur´un neşir tarihçesini bilenler, Nur talebelerinin Zülfikar, Uhuvvet ve İttihad gazetelerinden sonra, Nurun dâvâsını müdafaa için Yeni Asya'yı çıkardıklarını iyi bilirler. Risâle-i Nur ile Yeni Asya arasındaki ilgi ve münasebetin “nâşir-i efkâr” derecesi, Yeni Asya´yı dünyaya “Nurcuların gazetesi” olarak tanıtmıştır.

Risâle-i Nur'un okunmasının, neşredilmesinin ve kamusal alanda seslendirilmesinin yasaklardan dolayı çok müşkül olduğu devirlerde Bediüzzaman'ın dâvâsını, yani Kur´ân dâvâsını müdafaa etmenin zorluğu mâlûm. Düşmanlarının şiddetli hücumu ile dostlarının kendisini anlayamaması arasında kırk seneye yakındır istikbale yürüyen Yeni Asya'nın kaderi de çok gariptir. Al-i Beyt´in vazifesini yüklenmeye çalışanların kaderi hep garip gelmiştir burada. Al-i Beyt teşbihini tedai ettiren elbette ki bazı hususlar var. Gazetecilik tarihine baktığımızda, hemen hemen çoğu gazetelerin ya siyasetle, ya devlet idareleriyle veya haricî kuvvetlerle iç içe olduğunu görüyoruz. Bu geleneğin dışında, resmî ideolojiye muhalif ve yalnızca Risâle-i Nur'un Kur´ân'dan aldığı hakikatleri neşretme geleneğini başlatan Yeni Asya'nın düçâr olduğu zulümleri öğrenmek için de yakın tarihe müracaat gerekiyor.

Al-i Beyt'in insanlardan istiğna, idarecilerin yardımcılarından uzak ve sırf kendi imkânlarıyla yaşama düsturunu Yeni Asya prensip edinmiştir. Kırk seneye yakın neşir hayatında, onun devletten veya devletle içli-dışlılardan bir lira bile yardım aldığını kimse iddia edemiyor. Zira mecbur olduğu istiğna düsturu buna müsaade etmedi.

Yeni Asya Al-i Beyt imamlarına ittibaen zalim, fasık, münafık ve din düşmanı komitelere karşı daima dik durdu, zulüm ve nifaklarını suratlarına çarparak hakkı müdafaada hiç geri durmadı. Bu hususu merak edenler, onun ihtilâlcileri çılgına çeviren tarihî manşetlerini arşivlerde ve geçen 21 Şubat’ta verilen “Ses getiren manşetler” ilâvesinde bulabilirler.

Bediüzzaman Hazretlerinin Kur'ân'dan ve Resulullahtan aldığı cihanşümûl prensipleri neşreden Yeni Asya, hem dünya siyasîlerine ve hem de dahilî siyasetçilere istikamet verecek neşriyatı yaptığı halde, bizatihî siyasetin içine hiç girmedi. Başyazarlarına, kıymetli kadrolarına ve nâşirlerine defaatle siyasî partilerden mebusluk teklifleri gelmesine rağmen, onlar kabul etmediler. Zübeyir Gündüzalp'in; “Bir yerden bir yere Nurlarla alâkalı bir mektubu taşımayı milletvekilliğine tercih ederim” tarzındaki duruşu, Yeni Asya´nın vizyonu oldu.

Müslüman ulemanın tarihte ve bilhassa Osmanlının sonlarından itibaren en çok tenkit edildiği bir husus, ilmi vasıta-i cer, yani geçim ve dünyalık kazanma vasıtası yapma iddiası idi. Risâle-i Nur'un müellifi bu haksız tenkide hayatıyla cevap verdiği gibi, Al-i Beyt yolundaki Yeni Asya da, maddî menfaatlere hiç yönelmeden Üstadını takip etti. Tabiri caiz ise kut-u lâyemut yaşayarak geldi.

Yeni Asya ile Al-i Beyt arasındaki zihnî irtibatın bir sebebi de, onun Sünnet-i Seniyye ve şeair-i İslâmiyeyi ihya gayretidir. Dinsiz ve münafık cereyanların ittifakıyla İslâma hücûm eden bid'alara karşı onun korkusuzca duruşu ve Sünnet-i Seniyyeyi bin seneden bu yana İslâmın bayraktarlığını yapan Türk milletinin hayatına taşıma ve onu bu milletin kültürü olarak dalgalandırma cehdi, Yeni Asya'yı Al-i Beyte yaklaştırıyor.

Ahirzaman fitnelerinin oluşturduğu kaoslarda içeriden ve dışarıdan gelen hücumlarla müteaddit defalar kapanan, binalarını kaybeden ve isim değiştirmek zorunda bırakılan Yeni Asya'nın Risâle-i Nur dünyasında bir âlem olmasını istemeyenlerin veya onun bayrağını kamusal hayattan kaldırmaya çalışanların, kendilerine göre bahaneleri olacaktır.

Yukarıda sıralamaya çalıştığımız düsturları esas alan bir gazetenin neden bazı dindarlarca tenkit edildiğini, dindar siyasetçilerin neden böyle bir çizgideki gazeteye uzak durduklarını siyasî tarafgirliklerle izah etmek yeterli değildir. Zira Yeni Asya, bugüne kadar siyasî bir çizgi için yayın yapmadı ki, siyasî tarafgirlikle suçlansın.

Bize göre sosyal hayatta çok önemli, genel ve hayatî bazı düsturları müdafaa ederken, Al-i Beyt gibi bir vahid-i kıyasîyi esas aldığından bu hücumlara hedef oluyor. Yani bu ölçülerden rahatı kaçan, ticareti azalan ve peşinden koşuşturduğu dünyayı yeterince yakalayamayanlar, Yeni Asya'nın hayata aktardığı ölçülerden rahatsız oluyorlar.

Ama hadiseler Yeni Asya’nın haklılığını her defasında tekrar tekrar tasdik ve teyid ediyor.

13.10.2008

E-Posta: s.bulut@saidnursi.de


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (10.10.2008) - PKK, yalnızca Türkiye’nin meselesi değil...

  (06.10.2008) - Modernitenin çağdaş kölelerine dair

  (03.10.2008) - IKE’nin açığa çıkardığı hakikat

  (29.09.2008) - Ramazan’ın kendisi bayram değil mi?

  (26.09.2008) - Ramses’in dönüşü…

  (22.09.2008) - Neoliberallerin global ahlâkı ve bizimkiler…

  (19.09.2008) - İstanbul’da Ramazan ve İBB

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır