"Gerçekten" haber verir 02 Mayıs 2009
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formuİletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Süleyman KÖSMENE

Sirâcunnur üzerineEskişehir’den Süleyman Akkın: “Hazret-i Ali Efendimizin (ra) işaret buyurduğu Siracunnur nedir? Hangi risâlelerden oluşmaktadır?”

Hazret-i Ali (ra) Celcelutiye’de şu mısraında ismen Siracunnur’dan bahsediyor: “Tükadü Siracunnuri sirran beyaneten, Tükadü Siracüssürci sirran tenevveret, Binuri celâlin bazihin ve şerantahin, Bikuddusi berkutin bihinnarü ühmidet.”1

Mısraın Türkçesi: “Nurun kandili sessizce yakılıp aydınlatır. Kandiller kandili sessizce tutuşturulur; o da nurlandırır. Celâl, Rauf, Kuddüs, Rahman, Rahim ve Hakim isimlerinden aldığı onun nuruyla dalâlet ve fitne ateşi söndürülür.”

Bediüzzaman Hazretlerine göre Hazret-i Ali (ra) bu mısraında Risâle-i Nur’un üç önemli sırına işaret ediyor:

1- İslâm âleminde dellâllar elinde teşhir edilerek yayınlanmaya lâyık Risâle-i Nur, gayet gizli ve perde altında yayılacaktır.

2- Risâle-i Nur İsm-i Azam cilvesiyle ve İsm-i Rahîm ve Hakîm tecellisiyle zuhur etmiştir. İmtiyazlı özelliği “Allahü Ekber” temeline bağlı olarak celâl ve kibriya, “Bismillahirrahmanirrahim” 2 aslından feyizle merhamet ve şefkat, “Ve hüve’l-Azizü’l-Hakim” 3 âyetinden feyizle hikmeti ve intizamı keşfetmektir. Sâir meşreplerdeki “aşk” yerinde Risâle-i Nur mesleğinde şefkat ve muhabbet ön plandadır. Hazret-i Ali (ra) bu mısraında Risâle-i Nur’u tarif ediyor ve diyor ki: “Hayatını ve nurunu kibriya, azamet, re’fet ve rahimiyetten alıyor.”

3- Hazret-i Ali (ra) bu mısraı ile, “Siracunnur” dediği Risâle-i Nur’un “nuru”nun, hicrî 1354 yılında, dalâletin tecavüz eden fitne-i diniye ateşini söndürerek ya tahribattan vazgeçireceğini, ya da ileri tecavüzatını kıracağını bildiriyor.4

Bediüzzaman Hazretleri Celcelutiye’de geçen “Siracunnur” kelimesini genelde “Risâle-i Nur” ya da “Risâle-i Nur’un nuru” ile tefsir ediyor.5 Risâle-i Nur’un, Hazret-i Ali’nin (ra) tabirinde yer alan Siracunnur veya Siracussürc olduğunu haber veriyor.6

Bununla beraber Şuâlar, Emirdağ Lâhikası ve Barla Lâhikası gibi risâleleri incelediğimizde, özelde Siracunnur adıyla risâlelerden müteşekkil bir mecmuâ bastırıldığını açıkça görmek de mümkün. Meselâ Bediüzzaman, Heyet-i Vekileye gönderdiği istida mektubunda, üç yüzden fazla sahifeyi ihtivâ ettiğini bildirdiği Siracunnur mecmuâsının içinden Beşinci Şuâ yasaklansa bile geri kalan kısmının serbest bırakılmasını ve iade edilmesini rica ediyor;7 Diyanet İşleri Başkanlığının ehl-i vukufunca verilen müsbet rapor sebebiyle başkanlığa yazdığı teşekkür mektubunda, Siracunnur mecmuasının on üç parçadan müteşekkil olduğunu bildiriyor;8 iddiânamenin yanlışlarını yazdığı Hata Sevap Cetvelinde Siracunnur’da yer alan Hastalar Risâlesinin dört buçuk saatte yazıldığını haber veriyor;9 Afyon Mahkemesinden sonra Temyiz Mahkemesi Başkanlığına yazdığı uzun mektupta, sonunda Beşinci Şuâ’nın yer aldığı Siracunnur adıyla büyük bir mecmuadan bahsediyor;10 Siracunnur’un başında Münacatın yer aldığını haber veriyor.11 Keza merhum Tahiri Ağabey, Afyon müdafaasında, kâğıt alınarak Siracunnur adıyla bir mecmuânın bastırıldığından bahsediyor.12

Üstad Hazretleri döneminde bastırılmış bulunan Siracunnur’da yer alan on üç parça risâlenin konu başlıkları şöyledir: 1- Üçüncü Şuâ (Münacat Risâlesi) 2- Yirmibeşinci Lem’a (Hastalar Risâlesi) 3- On Yedinci Mektub (Çocuk Tâziyenâmesi) 4- Yirmialtıncı Lem’a (İhtiyarlar Lem’ası) 5- Yirmibirinci Mektub 6- Dördüncü Şuâ: İkinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye; 7- Onüçüncü Lem’a (Şeytandan İstiâze Risâlesi); 8- Otuzüçüncü Söz (Otuzüç Penceredir); 9- Arabî Esma-i Hüsna Münacatı; 10- Onyedinci Lem’anın Onikinci Notasındaki müellifin hazin münacatı; 11-(Onikinci Şuâ) Denizli Müdafaanâmesi; 12- Beşinci Şuâ; 13- Merhum Hasan Feyzinin Risâle-i Nur Hakkındaki Manzumesi ve Üstad Hazretlerinin Vasiyetnamesi ve zehirlenmesi dolayısıyle merhum Hasan Feyzi’nin yazdığı Mersiye.

Bugün itibariyle, Siracunnur eserine internet üzerinden ulaşmak da mümkün. Bunun için: “www.saidnur.com/foreign/trk/risaleler/siracunnur/siracindex.htm” adresini tıklamanız yeterlidir.

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 1121; 2- Fatiha Sûresi: 1; 3- Nahl Sûresi: 60; İbrahim Sûresi: 4; 4- Şuâlar, s. 1123; 5- Şuâlar, s. 17, 1123, 1127, 1133,; 6- Şuâlar, s. 49, 68; 7- Şuâlar, s. 627; 8- Şuâlar, s. 628; 9- Şuâlar, s. 646; 10- Şuâlar, s. 707; 11- Emirdağ Lâhikası, s. 685; 12- Şuâlar, s. 845.

02.05.2009

E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (01.05.2009) - Allah'ın anıldığı topluluklar

  (30.04.2009) - Örnek Peygamber (asm) sevgisi

  (29.04.2009) - Otuz Bir Mart’ta Bediüzzaman

  (28.04.2009) - İlâhî kelâmın üstünlüğü

  (27.04.2009) - Tevhîd-i kıble etmek

  (25.04.2009) - Şeriatın âdâbı hakkında

  (24.04.2009) - Ene ile âlem-i vücub arasındaki ilişkiler

  (23.04.2009) - Çocuklarımızı mabedlerimize götürelim

  (22.04.2009) - Allah Vehhâb’dır

  (21.04.2009) - “Sen olmasaydın!” - 3

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır

Kurumsal Linkler:
Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl

Reklam Linkleri:
Risale Yorum- Risale Çocuk- Oktay Usta - Euro Nur - Fıkıh İnfo- Ahmet Maranki- Cevşen - Yeni Asya Barla - Makdis