"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Vefatının 48. yılında rahmetle anıyoruz...

02 Nisan 2019, Salı 01:03
Bediüzzaman’ın; “kâinata değişmem” dediği, sır kâtibi olarak kabul ettiği talebelerinden olan ve Yeni Asya'nın manevi mimarı, sadakat ve istikamet örneği Zübeyir Gündüzalp’i vefatının 48.yılında rahmet ile anıyoruz.

1920: Asıl adı “Ziver” olan Zübeyir Gündüzalp, Kafkas asıllı Mehmet Efendi ile Seyyide Hanımın çocuğu olarak, Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi.

●İlk Kur’an-ı Kerim ve İslâmî bilgilerini, 8 – 10 yaşlarında Ermenek âlimlerinden Mahmud Nedim Barçın’dan öğrendi.

1933: İlk resmî eğitimini Ermenek Merkez İlkokulunda aldı ve okulu bitirdiğinde yaşı küçük olduğu halde mahareti sayesinde postanede çalışmaya başladı.

1938: Ermenek Postanesi Müdürü Şefik Beyin tavsiyesi üzerine Silifke’de ortaokula gitti.

● Ortaokuldan sonra Konya’daki memurluk imtihanını kazandı. 19 Ağustos’ta Ermenek’teki işine telgraf memuru olarak daha iyi bir dereceyle başladı. Daha sonra Konya'da posta telgraf muhabere memuru olarak devam etti.

1941: 17 Şubat’ta askerlik vazifesi için Balıkesir’in Susurluk kazasına gitti. 15 ay Susurluk’ta kaldıktan sonra askerliğinin kalan kısmını Edremit’te bitirdi.

1943: 10 Ekim’de askerlikten terhis oldu.

● 29 Kasım’da Konya’ya tayin edildi ve postanede maniple memuru olarak çalışmaya başladı.

1944: Konya’da ilk defa “Bediüzzaman Said Nursî” ismini duydu. Risale-i Nur’dan ilk dersini dinledi.

1946: Gündüzalp, Emirdağ’ında Bediüzzaman’ı ziyaret etmeye gitti. Bediüzzaman,“Ziver” ismini, Zübeyir bin Avvam Hazretlerine atfen “Zübeyir” olarak değiştirdi ve artık bu isimle tanındı.

●Konya’da 4 sene kaldı. Bu esnada Konya lisesinde bir gençlik ekibi kurarak haftalık Risale-i Nur dersleri yapmaya başladı. Aynı zamanda Babalık Gazetesinde çocuk terbiyesine ait bazı makaleler yazdı.

1947: 27 yaşında iken Konya Nur Talebeleri namına Ankara Üniversitesinde bir konferans vererek Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u tanıttı.

1948: 23 Ocak 1948 tarihinde Bediüzzaman, hapse mahkûm edildiği sırada Zübeyir Gündüzalp, Akşehir’de memurluğuna devam etmektedir.

●4 Mart 1948’de İnönü’ye çektiği telgrafta Risale-i Nur’u okuduğundan söz ederek kendini ihbar etti ve tutuklanarak Afyon Hapishanesine girdi.

●22 Mart 1948 tarihinde Afyon Cumhuriyet Savcılığı, kırk sekiz Nur Talebesinden içlerinde Zübeyir Gündüzalp’in de bulunduğu otuzu hakkında takipsizlik kararı vererek serbest bıraktı. Gündüzalp, Afyon’da bir otel odasında kalmaya başlayarak, Bediüzzaman’ın hizmetine dışarıda devam etti.

●26 Mayıs 1948’de Sorgu Hâkimliği “takipsizlikle bırakılan otuz kişi”nin yeniden Ağır Ceza’da yargılanmalarına karar verdi.

● 6 Aralık 1948’de Afyon Mahkemesi’nce Zübeyir Gündüzalp ile birlikte beş Nur Talebesi altı aylık cezaya mahkûm edilerek tutuklandı.

● Zübeyir Gündüzalp hapishanede dört-beş ay kaldıktan sonra bir gün isminin tahliye edilenler listesinde yer aldığını gördü. Bunun üzerine henüz altı ayını doldurmadığını söyleyip cezaevi kâtibine müddetini hesaplattı ve 40 gün önce tahliye edildiği anlaşılınca 40 gün daha hapiste kalıp hizmetine devam etti. Tahliyeden sonra Afyon’da kalarak iki-üç yıl fiilî olarak Bediüzzaman’ın hizmetinde bulundu ve Risale-i Nur’a ait hizmetlerini yaptı.

1950: Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatına dair küçük bir Tarihçe-i Hayat kitabı Gündüzalp’in emekleri ile hazırlandı. Bu Tarihçe, daha sonra Eşref Edip tarafından düzeltilerek basıldı.

●Gündüzalp, Ankara üniversitesinde, aralarında öğretim üyelerinin, milletvekillerinin, yabancı diplomatların bulunduğu kalabalık bir topluluğa “İman ve Risale-i Nur” konulu iki saat süren bir konferans verdi.

●23 Temmuz 1950’de çıkan “Umumi Af” ile birlikte üç yıl aradan sonra, tekrar memurluk hayatına başladı.

1951-1952: İslâhiye’de telgraf memuru olarak çalıştı.

1952: Risale-i Nur’un İslâm dünyasındaki neşriyle yakından ilgilenmek üzere İslâhiye’den Şam’a gitti.

1953: Urfa’da bir müddet telgraf memuru olarak çalıştı.

● Zübeyir Gündüzalp, Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayram başta olmak üzere diğer Nur Talebeleri Nurculuk yapmak, çocuklara Kur’ân öğretmek gibi suçlardan(!) dolayı takiplere maruz kaldılar.

●Bediüzzaman’ın gönderdiği bir mektubu bütün resmî kurumlara dağıttıkları için Gündüzalp ve arkadaşları Urfa Hapishanesinde kırk gün kaldılar.

●Urfa Mahkemesi Nurculukla ilgili dosyayı Isparta’ya gönderdiğinden dolayı Urfa Hapishanesindeki üç Nur Talebesi Urfa’dan Isparta’ya nakledildi.

●Isparta Hapishanesinden tahliye edilen Zübeyir Gündüzalp ve iki Nur Talebesi, Said Nursî’nin İstanbul’da olduğunu duyunca ziyaret niyeti ile İstanbul’a gitti.

●Gündüzalp, 1953’te İstanbul’a geldiğinde “Asa-yı Musa’dan Akan Bir Nur Çeşmesi, Tamirci Atom Bombası, Urfa Kahramanlarının Müdafaası” isimleriyle üç kitabı hazırlatıp neşrettirdi.

●Gündüzalp, Urfa Hapishanesine girdikten sonra beş-altı ay memurluğa dönemedi. PTT Genel Müdürlüğü bünyesine alınan Gündüzalp’in tayini Ankara’ya çıkarıldı. Bunun üzerine Ankara’da çalışmaya devam etti.

● Bediüzzaman’ın “Zübeyir memurluktan istifa etmiş, buraya gelecekmiş” şeklindeki bir ifadesini duyan Gündüzalp, memuriyetten istifa ederek Bediüzzaman’ın yanına Emirdağ’ına döndü.

1956-1960: Muhakemat, Sünuhat ve Münazarat eserleri Zübeyir Gündüzalp’in destekleriyleyeniden tanzim edildi.

1957: 15 Nisan tarihinde “Acip Bir Hadise” başlığında “Demokrat Nur Talebeleri” imzası ile Adnan Menderes’e bir mektup gönderdi.

1959: 2 Aralık günü Bediüzzaman’la birlikte Ankara Beyrut Palas Otelinde bir gece kaldı. Bediüzzaman adına Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Zübeyir Gündüzalp, gazetecilere Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u anlattı.

● 10 Aralık 1959 günü Bediüzzaman’la beraber Emirdağı’ndan Konya’ya gitti.

1953 – 1960: Risale-i Nur’un tanziminden, lâhika mektuplarının yazılmasına; gazetelerin takibinden, siyasîlerle irtibata kadar geniş bir yelpazede devam eden Nurculuk hareketinin merkezinde Said Nursî’den sonra hep Zübeyir Gündüzalp görüldü.

1960: 23 Mart günü Bediüzzaman’ın vefat haberini Türkiye’nin her tarafında bulunan Nur talebelerine telgrafla bildirdi.

● 27 Mayıs 1960İhtilalinden sonra memleketi olan Ermenek'te mecburi ikamete tabi tutuldu. Burada bir süre kaldıktan sonra, Ermenek'ten ayrılarak Ankara'ya gitti. Altı ay boyuncaHacı Bayram’daki kapı numarası 27 olan evde kalarak hizmet etti.

● Zübeyir Gündüzalp, Üstadın vefatından sonra cemaatte meşveret sistemini yerleştirdi. Hizmeti meslek ve meşrep açısından şekillendirdi. Bu maksatla Hizmet Rehberi, Beyanat ve Tenvirler kitapları hazırlandı. II. Emirdağ Lahikasını İttihad gazetesinde tefrika ettirdi.

1961: Yazıcılık meselesinden dolayı 1961 yılında Denizli’ye gitti. Sonra Nazilli’de altı ay kaldı. Hizmet Rehberi’ni hazırladı.

1962: İstanbul’da Süleymaniye Kirazlı Mescit Sokak’taki 46 numaralı eve yerleşti.

1964: Neşriyat hizmetleriyle ilgilenmesi için Mehmet Kutlular’ı vazifelendirdi.

1965- 1970: Risâle-i Nur Külliyatının neşri, İttihad, Yeni Asya Gazetesi ve Yayınevinin kurulması gibi yayın faaliyetlerini başlattı.

1966: Mehmet Şevki Eygi’nin yayınladığı haftalık “Yeni İstiklal” isimli gazetesinde “Bediüzzaman Said Nursî: İslam düşmanlarının planlarını alt üst eden adam” ifadesini gören Zübeyir Gündüzalp ayakta duramayacak kadar hasta olduğu halde Galata Köprüsünde Bediüzzaman’ın resmini göstererek saatlerce gazeteyi sattı.

1967: 24 Ekim’de İttihad gazetesinin Babıali’de doğmasına önayak oldu. Nefis Muhasebesini ilk defa İttihad için yazdı ve neşrettirdi.

1969: 1969 seçimlerinden önce Emirdağ Lâhikası-II’yi İttihad gazetesinde neşretti.

● 1969 seçimlerinden sonra Hizmet Rehberi’ni düzenleyerek en son şeklini verdi.

● 1969 yılında din adına ortaya çıkan siyasî partiler Nur Talebelerini kendi saflarına çekmeye çalışınca Zübeyir Gündüzalp, Risale-i Nur’un tamamının taranmasını ve Bediüzzaman’ın siyasî görüşlerini dile getiren lâhika mektuplarının tespit edilmesini istedi. Tespit edilen bu mektupları “Beyanat ve Tenvirler” adı ile neşrettirdi.

1970: Son şekli verilen Hizmet Rehberi’ni neşrettirdi.

● Gündüzalp, Bediüzzaman’ın sağlığında Latin harfleriyle basılan Şualar’da noksan kalmış olan Afyon Mahkemesi Müdafaası ile Hata-Savab Cetveli’nin Kur’an hattından Latin harflerine aktarılmasını sağlayarak On Dördüncü Şua’yı tekmil ettirdi.

●Günlük gazete olarak 21 Şubat’ta Yeni Asya Gazetesinin çıkarılmasına öncülük etti.

1971: 2 Nisan 1971tarihinde İstanbul'da vefat etti. Fatih Camii’nde on binlerce kişinin kıldığı cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Kabristanı’na defnedildi.

Hizmet mekânları: Konya → Akşehir →  Afyon →  İslâhiye → Şam →Urfa → Isparta →  İstanbul → Ankara → Emirdağ → Konya → Ermenek → Ankara → Denizli → Eskişehir → İstanbul

***

Okumak için tıklayınız:

Sadakat timsali: Zübeyir Gündüzalp

Aldanmayınız

***

Tıklayınız:

Dâvâ Adamının Notları

Başarıya götüren prensipler...

***

***

Dâvâ Adamının Notları

Zübeyir Gündüzalp'ten başarıya götüren altın prensipler...

Başarıya götüren prensipler - 1

***

Konuyla benzer içerikler:

Zübeyir Gündüzalp ilgili benzer içerikler:

Zübeyir Gündüzalp ve “Ford”un serveti!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/cetin-acar/zubeyir-gunduzalp-ve-ford-un-serveti_431950

Örnek dâvâ adamı: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/alper-ozcan/ornek-dava-adami-zubeyir-gunduzalp_430001

***

***

Zübeyir Gündüzalp'ten dikkat çeken 'Mutlak Vekil' değerlendirmesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/zubeyir-gunduzalp-ten-dikkat-ceken-mutlak-vekil-degerlendirmesi_428492

Zübeyir sisteminde

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/zubeyir-sisteminde_427985

Bir dâvâ adamı portresi: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/hasan-bulut/bir-dava-adami-portresi-zubeyir-gunduzalp_391882

***

***

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/prof-dr-huseyin-uzun/risale-i-nur-dan-dogru-islamiyet-dersini-alan-bir-genc_399785

Zübeyir Gündüzalp ve gazete

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ibrahim-ersoylu/zubeyir-gunduzalp-ve-gazete_414297

Bir dâvâ adamı portresi: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/hasan-bulut/bir-dava-adami-portresi-zubeyir-gunduzalp_391882

***

***

Bediüzzaman: Risale-i Nur kâfidir Gündüzalp: Risalelerde herşey var

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/bediuzzaman-risale-i-nur-kafidir-gunduzalp-risalelerde-hersey-var_377664

Yeni Asya'nın manevi mimarı, sadakat ve istikamet örneği: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yeni-asya-nin-manevi-mimari-sadakat-ve-istikamet-ornegi-zubeyir-gunduzalp_363510

***

***

Nur’un kara sevdalısı: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/nur-un-kara-sevdalisi-zubeyir-gunduzalp_391867

''Bu gazetenin Bediüzzaman'dan başka yazdığı bir şey yok ki''

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bu-gazetenin-bediuzzaman-dan-baska-yazdigi-bir-sey-yok-ki_389134

 

Okunma Sayısı: 3572
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı