Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 25 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Şaban DÖĞEN

Görünmeyenleri görebilseydikAllah'ı göremiyoruz. Bin bir ismin sahibi Rabbimizi bütün isim, sıfat ve tecellîleriyle birlikte görebilseydik. Kahhar ismiyle helâke müstehak olan kavimleri nasıl helâk ettiğini video kasetinde seyreder gibi o dönemlere gidip seyredebilse; Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Resûl-i Ekrem'e (asm) ne gibi rahmet, ihsan ve lütuflarda bulunduğunu müşahede edebilseydik. Onun sonsuz kudretini, rahmetini, ilmini, hikmetini, sıfatlarını yeryüzüne yayılan tecellîleriyle ve dünya gözlerimizle bizzat görebilseydik.

Melekleri görebilecek gözlere sahip olsak, görevlerinin başında ziyaret etseydik. Meselâ tabiat olaylarıyla ilgilenen Mikâil'in, can alan Azrail'in icraatlarını yaparlarken yanlarında bulunsaydık neler hissederdik?

Bütün gönlümüzle inandığımız, herbiri insanlığın huzur ve mutluluğu için hak ve hakikatleri, İlâhî emir ve yasakları tebliğ eden, bu uğurda nice çile ve sıkıntılara maruz kalan peygamberleri ziyaret etme imkânı bulsa, onlarla sohbet etse, bizzat kendilerinden hatıralarını dinleyebilseydik nasıl duygular içerisine girerdik?

Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar nimet ve musibet nâmına ne varsa hepsinin tek tek yazılı bulunduğu kader levhası olan Levh-i Mahfuz'u görse, yazılanları okuyabilseydik.

Yine mümkün olsaydı da Cehennemi, homurdanan, gayz ve öfkesinden çatlayacak dehşetli hâli, alevleriyle birlikte görseydik.

Ya bütün güzelliğine rağmen yanında dünyamızın zindan gibi kaldığı; gözlerin görmediği, kulakların işitmedi, hatıra hayâle gelmeyen güzelliklerle dolu Cenneti görse, kısa bir sürede olsa içinde dolaşsaydık. Hele hele Cennetin bin senesi bir saat güzelliğini müşâhedeye değmeyen Rabbimizin cemâlini müşahede edebilseydik.

Örnekleri uzatabildiğiniz kadar uzatın. Görünmeyenleri görmek, bizzat içlerine girip yanlarına varıp müşahede etmek imkânına sahip olsaydık neler duyar, neler hissederdik?

Gayb dediğimiz görünmeyen âlemleri dünya gözümüzle göremiyoruz, ama Peygamberimiz (asm) bütün bu âlemleri bizim adımıza görmüş, gezmiş ve bize anlatmıştır. Bizzat şahidi olarak bakın neler söylüyor:

"Eğer siz benim bildiklerimi bir bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz."1

Ve yine buyuruyor: "Eğer Allah'ın sonsuz rahmet, hilm, lütuf ve ikramlarının derecesini bir bilseydiniz ihmâl ettiğiniz sevapları, mükâfatları kaçırmış olmaktan dolayı devamlı ağlar, gülmeye vakit bulamazdınız."2

Ne dersiniz bu hadis-i şerifler bize birşeyler anlatmıyor mu?

Dipnotlar:

1- Buhârî, Küsuf:2; Nikâh: 107; Müslim, Salât: 112.

2- Tecrid-i Şerih Tercüme ve Şerhi, 3:334.

25.01.2008

E-Posta: sdogen99@ttnet.net.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (24.01.2008) - Gençliğe sevgi

  (23.01.2008) - Hayra vesile olmak

  (22.01.2008) - Kardeşçe hayat

  (21.01.2008) - Terörün ilâcı

  (20.01.2008) - Bir hakikat var

  (19.01.2008) - "Ne ekersek onu biçeriz"

  (18.01.2008) - "Zırzır deli duâsı"

  (17.01.2008) - Duâyla aramız nasıl?

  (16.01.2008) - Öyle bir medeniyet ki!

  (15.01.2008) - "Tek dişi kalmış canavar"

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri