Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 20 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Hz. Ali’den (ra) yöneticilere hak-hukuk dersleriBundan 15 asır önce, vahşet ve bedeviyetin hüküm sürdüğü devrede Hz. Ali’nin (ra) Mısır’a vali olarak tayin ettiği Malik bin El-Haris El-Eşter’in şahsında “Devlet adamlarına ve idârecilere” göndermiş olduğu “emirnâme”deki öğütleri, tavsiyeleri, hattâ emirleri muhteşem hak ve hukuk dersleri taşır.

Başlıklar halinde sunmakta fayda mülâhaza ediyoruz. Tâ ki, 15 asır öncesinden, nasıl bir hürriyet, adâlet, hukuk, kanun hakimiyeti devleti, sistemi kurulmuş olduğu anlaşılsın:

*Vazifenin esası, halka barış ve huzur getirmek, vergileri toplamak, ülkenin kalkınmasını sağlamaktır.

*Halka sevgi ve merhamet besle.

* Alçakgönüllü ve ölçülü ol. Adaletten ayrılma.

* Toplumun çoğunluğunu esas al; onların ayıplarını araştırma.

*Cimrileri, korkakları, gammazları, hırslı olanları yanına yaklaştırma.

* Daima istişâre et, müşavir olarak da gerçekleri açıkça söyleyebilecek, yağcılık yapmayacak, sadık, kanaatkârları seç.

* İyi niyeti yaygınlaştır, güzel âdetleri devam ettir, her kesimin sosyal yapısı ve durumuna göre muâmele et, adliyeyi iyi organize et, hakimleri iyi seç ve onları koru.

* Bencil, tarafgir ve zalimlerden memur seçme.

* Kontrole önem ver. Topladığın vergileri yerinde kullan, kalkınmaya ağırlık ver.

* Zor durumdakilere yardım et. Ziraat ve ticârete ehemmiyet ver, sanatkârları koru. Stokçuluk ve hilekârlığa karşı dikkatli ol. İhtikâra mâni ol.

*Fakir ve yoksulları kolla. Hiçbir işi ihmal etme.

* Yetim ve yaşlılara sahip çık. Dilek ve ihtiyaç sahiplerini dinle, araştır ve gereğini yerine getir.

* Allah’a karşı kulluk vazifelerini ihmal etme. Halktan uzak ve saklı kalma. (Şeffaf ol!)

* Yakınlarına dikkat et, etrafındakilerden, devletin ileri gelenlerinden, akrabalarından hiçbirisine devlet toprağı verme.

*Barışçı ol. Antlaşmalara riâyet et. Savaşta kan dökmekten kaçın. Öfkene, eline, diline hâkim ol. Sana düşen vazife, senden öncekilerden gördüğün güzel hareketleri, Peygamber Efendimizden (asm), bizden gördüğün güzel işleri ve bu emirnâmeyi yerine getirmendir.1

***

“Ömer bin Abdülaziz halîfe olunca, halka ilk hitâbesinde şöyle dedi: Hiç kimse bana körü körüne itaat etmeyecek. Allah’ın şeriatına uymayan emirlere de itaat yok. Ben sizin en hayırlınız değilim, sadece sizden biriyim.”2

Başta Hulefâ-i Râşidîn olmak üzere, sahabe-i kirâmın, İslâm kumandanlarının, alimlerin, müdakkiklerin, idârecilerin, halife ve padişahların; kırıntısı bile başka milletlerde bulunmayan ve tarih sahifelerine altın harflerle yazdırdıkları binlerce Kur’ânî adâlet ve hakperestlik örnekleri mevcuttur.

Dipnotlar:

1- Hz. Ali’den (r.a.);

2- İbni Sa’d, Tabakatü’l-Kübrâ: 5334; Prof. Dr. İbrahim Canan, İslâmda Çevre Sağlığı, s. 133.

20.02.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (19.02.2008) - Adâlet dağıtırken zulme uğruyor!

  (18.02.2008) - Nur’un birinci talebesi veya kumandanı…

  (17.02.2008) - Falan bey, filan hoca, filan efendi Nur Talebesi mi?

  (16.02.2008) - Bir tebrik, bir ikaz

  (14.02.2008) - Sevgili var, sevgiliden içeru!

  (13.02.2008) - Demokrasi, İslâmiyetle bağdaşır mı?

  (12.02.2008) - Hak ve hürriyetlerin kaynağı

  (11.02.2008) - Ortak paydamız: Demokrasi, hak ve hürriyetler

  (09.02.2008) - Siyaset sonuç alma sanatıdır

  (07.02.2008) - Sadakat, sebat ve metanet

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri