Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 12 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Hak ve hürriyetlerin kaynağıİktidar, AB (Avrupa Birliği) meselesinde eski heyecanını kaybedip rölantiye almış gibi. Oysa, başörtüsü, katsayı vs. gibi hakları kemaliyle işletebilmek için; Anayasayı AB normlarına göre uyarlaması lâzım. O zaman işler daha rahat ve kolay olur.

AB’den, demokrasi ve insan hakları talep ederken, komplekse kapılmamıza gerek yok! Bir sefer AB, hür teşebbüs, hak ve hürriyetler çerçevesinde bir medeniyet projesidir. Hak ve hürriyetlerin kaynağı, Kur’ân ve Sünnettir, yâni İslâmiyettir. Tıpkı, ilmin pederi İslâmiyet ve pekçok kâşifin, mucidin Müslüman olması gibi.

İnsan Hakları 1948’de değil, 610 yılında ilân edilmeye başlanmış, 632 yılında fiiliyâta/pratiğe geçirilerek kemâle erdirilmiş.

Hürriyetin asıl kaynağı; İlâhîdir, semâvîdir. Cenâb-ı Hakk’ın esmâsı, kâinatta mücessem olarak tecellî etmiştir. Kur’ân’da yazılı olarak yer almıştır. İnsan kâinatın özeti, minyatürüdür. Dolayısıyla bütün isimler onda tecellî etmiştir.

İnsanın dünyaya gönderilmesinin sebebi, imandır, mârifetullahtır. Mârifetullah, O’nu bütün isim ve sıfatlarıyla tanımaktır.

Allah, Kendisinin Basîr (gören) olduğunu anlamamız için görme özelliği vermiştir. Semi’ olduğunu anlamamız için de işitme…

Fen veya sosyal bütün ilimler, Esmâ-i Hüsna’ya dayanır. Meselâ, tıbbın Şâfi’; matematiğin Mukaddir; sanatın Sani’ ismine dayanması gibi.

Yaratıcı Fa’al’dir… Kâinatın Sahibi, “Fa’alün limâ yürid”dir.1

Ve Mürid’dir. İrade eden, dilediği gibi yaratan, hükmeden. “Allah dilediğini yaratır.”2

O, Mukaddir’dir. Takdir eden, ölçen, planlayan, programlayan…

Yüce Yaratan, bu dünyayı hürriyet üzerine kurmuştur.

İnsan kimliğinin, şahsiyetinin en önemli vasıflarından birisi olan hürriyet, “Rabbinin lütuf ve ihsanı hiç kimseden men olunamaz”3 âyetiyle, “Atiyye-i Rahman”, yani Cenâb-ı Hakk’ın bir bağışıdır...

Diğer esmâ da dolaylı olarak hak ve hürriyetlere bakar. Bu isimlerin tecellîleri de insanda geçerlidir. Dolayısıyla istediği gibi hareket etme, irade etme (dileme) ve takdir etme serbestisi tanımıştır.

Hürriyet yoksa, insan da yoktur. O zaman nefsin ve hevesâtın esiri bir biçâredir. Şu halde, inanç, fikir, düşünce, ilim, eğitim, ticaret, seyahat gibi bütün hürriyetlerin kaynağı imandır. Kur’ân, düşünme ve ilim hürriyetini, 780’i aşkın âyetle teşvik etmiştir.

İnsan hakkı, inanç hakkı, vicdân hakkı, ibâdet hakkı, karı-koca hakkı, anne-baba hakkı, çocuk hakkı, komşu hakkı; hattâ hayvan hakkı, eşya ve çevre hakı; İslâm’ın getirdiği, yerleştirmeye çalıştığı haklardır.

Kur’ân, baştan sona haklar manzûmesidir. Resûl-i Ekrem’in (asm) Vedâ Hutbesi, temel hak ve hürriyetleri sıralar. Ve binlerce hadîs-i şerîf, hak ve hürriyetleri, en ince teferruâtına kadar nakış nakış işler.

Dipnotlar:

1- Kur’ân, Hud, 106-107., Buruc, 14-16.; 2- Age, Bakara, 17.; 3- Age, İsrâ, 20.

12.02.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (11.02.2008) - Ortak paydamız: Demokrasi, hak ve hürriyetler

  (09.02.2008) - Siyaset sonuç alma sanatıdır

  (07.02.2008) - Sadakat, sebat ve metanet

  (04.02.2008) - İttifakı ve ittihadı yakan enaniyeti yok etmek!

  (02.02.2008) - Bazı temel ölçüler

  (31.01.2008) - Farklılıklara tahammül ve dayanışma

  (30.01.2008) - Şimdi dayanışma ve tesanüd zamanı…

  (28.01.2008) - Cemaat içindeki tesanüdün kazandırdıkları

  (26.01.2008) - Bile bile mi farzı çiğniyoruz?

  (24.01.2008) - Yasakları kaldırmanın sırrı: Demokratik cesur yürek

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri