Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 01 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Hasan GÜNEŞ

Mektubu okumakElektronik mektup, elektronik imza derken eskilerin hayal bile edemediği uygulamalar artık günlük yaşantı haline geliyor. Kâğıtsız, kalemsiz ve mürekkepsiz mektuplar… Dünyanın ömrü kaldıysa ileriki nesiller bizim de hayâl edemeyeceğimiz mektupları görecek. Öncekiler için, sonrakilerin kullandığı mektup, ne kadar harika ve ne kadar şaşırtıcı ise; bir mektubât-ı Rabbânî olan ve önümüzde satırları uzayıp giden uçsuz-bucaksız kâinat kitabı da, harfleriyle, ziynetiyle, nakışlarıyla, hızıyla, tazelenmesiyle, tarzıyla ve mânâsıyla o kadar şaşırtıcı ve kıyas edilemeyecek kadar harikadır.

Bu kitabın ve mektubun “kalemi ağaçlar, mürekkebi denizler” olsa, onlar tükenir ama kelâmı ve kelimeleri tükenmez. Ağaç bir yandan kalem, öbür yandan da her bir yaprağı kitaplar dolusu mânâyı ihtivâ eden zikir halinde bir kitaptır. Denizler de aynı zamanda, hem bir mürekkep, hem de içindeki mahlukatıyla ve vazifeleriyle her bir satırında binler kitap olan bir sahifedir. Evet kâinat kitabında kâğıt ve mürekkep, zerrelerdir, uzaydır, zamandır, mekândır… Daha; ölümdür, hayattır, değişimdir, dönüşümdür. Velhâsıl bir an bile ara vermeyen muazzam faaliyetlerin yekünüdür, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin tecellîsidir. Kâğıda yazılı olanlardan farklı olarak satırların ve harflerin bizi içine aldığı, bizzat yaşanıp idrak edildiği hakkalyakîn olarak da okunan her şeydir.

“Kâinatın satırlarını dikkatle mütalâa et. Zira onlar, Mele-i Âlâdan sana gönderilmiş mektuplardır.” Evet kâinat muazzam bir mektup, hem de, Risâle-i Nur’da ifade edildiği gibi; “her bir satırında binler kitap” olan mu’cize dolu bir mektup. Gönderilen makam; cihan hâkimlerinin ve şahlarının da iki cihanlarını şah damarından tutan bir makam. Muhatabı ise, akıl sahibi her varlık. Zaten Cenâb-ı Hakkın ilk emri “oku” değil mi?

Kâinat, baştan sona mânâ dolu harika bir mektup olmakla birlikte, mektubun zarfına, kâğıdına ve ehemmiyetini vurgulamak için nakşedilen süslerine dalıp giderek içindeki mânâyı unutanlar, maalesef çoğunlukta. Hatta bir kısım insanlar, eline verilen mektubu okumak yerine bir alt seviyedeki mahlukatı taklid ederek, bunun bir yazı olduğunu bile fark edemeden bu dünyadan göçüp gidiyor, dünya ve ahiretini hebâ ediyor.

İnsanlara okuma-yazma öğretiliyor ama her yazıyı okumak ya da hayatı okumak; hakikatı, hikmeti, hadiseleri ve de en önemlisi kendisini okumak öğretilmiyor. Çünkü bunu öğrenmek, sınırlı sayıdaki harflerden müteşekkil alfabede olduğu gibi birkaç ayda halledilemiyor, bazen bir ömür bile yetmiyor.

Tarih, yazıyla başlar denilir. Yazı kadar okumak da önemli. Sultanahmet’teki dikilitaşta malum hiyeroglif yazıları vardır. Yazıların tercümesi maalesef konulmamış. Sadece dikilitaşı Mısır’dan getirten Roma imparatorunun ismi, getirttiği ve dikildiği sene yazıyor. Tıpkı okullarda olduğu gibi, kâinat kitabının ve Mektubat-ı Rabbaniyenin birkaç satırındaki ziyneti fark etmek demek olan keşif ve icatlar hakkında, kâşifin ismi ve yılı var; o harika hususiyetleri zerrelere nakşedenin ne demek istediği, mesaj ya da mânâ yok. İmparatorun mazereti makul, çünkü onların bir yazı olduğunu bilmiyordu, o da herkes gibi sadece süs zannediyordu. Asırlar sonra birisi çıkıp da, “bu kadar itina gösterilen ve her yerde tekrar eden bu şekiller neden mânâsız olsun” sorusuyla okunmaya başlandı. Kur’ân’ın: “Bu gün senin bedenine necat vereceğiz” ihbar-ı gaybîsinde olduğu gibi, şekillerin de mânâları anlaşılarak necat buldu.

Tarihçiler ya da araştırmacılar için en zor şeylerden birisi de, alfabesi ve dili bilinmeyen yazıları çözümlemek ve okumaktır. Yazıları okumanın en kolay yolu hükümdarların yaptığı akitler, anlaşmalar ve fermanlardır. En az iki dil veya alfabeyle yazıldı ise birini biliyorsanız diğerini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Okunması imkânsız denilen birçok yazı bu şekilde okunmuştur. Bir yazı diğer yazıyı okumuştur.

Satırlarını “dikkatli okumamız” gereken Sultanlar Sultanının fermanı olan kâinat kitabının, mektubât-ı Samedaniyenin ve bize hususî yazılmış mektubun okunmasında Kur’ân-ı Kerîm bu kadar önemlidir. Birisi diğerinin açıklamasıdır. Çünkü ikisinin de sahibi aynı, taklid edilemez mühür ve imzalar ikisinde de aynı. Evet Kur’ân-ı Kerîm, kâinatın alfabesidir, elifbasıdır ya da mukatta harflerinde olduğu gibi elif, lâm, mimidir…

01.02.2008

E-Posta: hasangunes@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (16.01.2008) - Visal ve fakr

  (07.01.2008) - Darwin’den Sarkozy’ye

  (24.12.2007) - Cömertlik ve genler

  (14.12.2007) - Rızık ve şükür

  (04.12.2007) - Hz. İbrahim’den Sekizinci Söz’e

  (26.11.2007) - Çöle bırakılan İsmailler

  (13.11.2007) - Dünya ve âhiret ticareti

  (30.10.2007) - Savaşın eşiğindeki terör

  (24.10.2007) - İhlâs ve rakamlar

  (07.10.2007) - Tankını satan bilge

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri