"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Gençler hizmete hazır

11 Mart 2022, Cuma 01:16
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Yeni Asya 1. Gençlik Şûrâsı’na katılan gençler, yayınlarla ilgili düşüncelerini, yapılması gereken işleri belirtirken, hizmete hazır olduklarını ifade ettiler.

HABER: İZMİT - YENİ ASYA

UMEK, Risale-i Nur Enstitüsü ve YUHİB tarafından tertiplenen Yeni Asya 1. Gençlik Şûrâsı geçtiğimiz hafta sonu İzmit’te gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa farklı illerden elliye yakın üniversite öğrencisi yer aldı. 

Yönetim Kurulu üyelerimiz Nejat Eren, Ali Demir ve Hasan Güneş’le Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün ve Risale-i Nur Enstitüsü’nden Süleyman Demir’le Ahmet Dursun’un da katıldığı Şura’nın 1. Oturumunda “Mevcut hizmetlerimiz, Neşriyatımız ve Faaliyetlerimiz” başlığıyla ilgili olarak gençlerden bazıları düşüncelerini şöyle dile getirdiler:  

Furkan  Alyakut: “Dijitalleşme ile ilgili eksiklerimiz sür’atle giderilmelidir. Dergilerimiz de dijital yayıncılığa ayak uyduracak şekilde kendini yenilemelidir. ”

Mehmet Ay: “Dergilerimizin muadili diyebileceğimiz bazı dergilerin dijital ortamlarda çok geniş kesimlere ulaşabildiğini görüyoruz. Basılı dergi ile herkese ulaşmıyorsunuz, ama dijital üzerinden dergilerin tamamını herkese ulaştırmak mümkün. Farklı platformlarda kısa kısa tanıtımlar yapılmalı.” 

Şükrü Kalı: “Gazete ve dergilerimizde yazdıklarımızın yayımlanmayacağı düşüncesi ile yazı yazma işinden uzak durabiliyoruz. Teşvik için gazete ve gençler arasında ara formatta, sadece gençlere yönelik bir pdf dergisi olabilir. Böylece yayım kaygısı olmadan bütün kardeşlerimiz burada yazabilir. Orada yetişen gazete ve dergiye geçilebilir.” 

Çocuk yayınlarında ciddi eksiklik var

Cengiz Bayar: “Bursa’daki kitap fuarında gözlemlediklerimiz var. Risale satışları iç bünyeye yönelik oluyor. Diğer bir ciddî eksikliğin çocuk yayınları olduğunu gördük. Her alanda esere ihtiyacımız var..” 

Nurettin Turgut: “Bazı testler yaparak sosyal medyaya videolar yükledim. Bazıları on binlerce gösterim aldı. Çocuklar ve gençler için sosyal medya platformları mutlaka değerlendirilmeli.”  

Şükrü Kalı: “Çocuk ve ebeveyn yayıncılığı ciddî bir iş. Bunların mutlaka pedagojik kontrolünün de yapılması  gerekiyor. Cemaatimizde yeteri kadar psikolog var. Var olan eserler pedagojik olarak yeniden ele alınarak yeniden yayımlanabilir, güncellenebilir.”  

Enes Çelebi: “Dergilerde yazanları teşvik etmek ve yetiştirmek gerekiyor.”

Ömer Alan: “Dergilerimizin ve kitaplarımızın okunmasını arzuluyoruz. Bunun için farklı faaliyetler düşünülebilir. Meselâ kitap tahlil grupları oluşturulabilir. Daha önce yazılmış kitapları değerlendirip onu okumaya teşvik edecek, eserlerimizi tahlil edecek gruplar oluşturulabilir. Böylece hem yayın politikalarımız benimsenmiş, hem de ciddi bir birikim sağlanmış olur.”  

Zübeyir Talha Selçuk: “Kendimizi yetiştirme noktasına önem vermeliyiz, iyi öğrenmeliyiz ki insanlara etkili anlatabilelim. Kendimi sorguya çektiğim zaman Risale-i Nurlar’ı ve Yeni Asya’yı iyi öğrenmem gerekir sonucuna ulaşıyorum. Bir eleştiri olarak kitap kapaklarını yetersiz buluyorum, daha cezbedici durumda olmalı. Bu çalışmalara özen gösterilmeli. Bu işler ehlince yapılmalı. Bu başka insanlara ulaşmak için de önemli.”  

Gençlere güvenmek önemli

Ömer Yavuz: “Üstad Hazretleri’nin hizmet metoduna baktığımızda Peygamber Efendimizin (asm) hizmet metodunu uyguladığını görüyoruz. Peygamberimiz  (asm) gençlere büyük önem vermiş ve İslâm’ı anlatmaları için çevreye göndermiş. Onlara güçlü bir program vermiş. Üstad da Risale-i Nur programını talebelerinin ellerine veriyor, onlara güveniyor, gönderdiği cephelerde bu kabiliyetleri serbest bırakıyor. Gençlere güvenmek, onlara güvendiğini göstermek çok önemli. Bu noktada adem-i merkeziyet ve teşebbüs-i şahsî uygulanmalı. Bu, şahs-ı maneviye zıt değildir. Hizmetlere kendi kabiliyetleri ile serbestçe katılanlar, şahs-ı maneviye daha çok katkı sağlayacaktır. Teşebbüs-i şahsî mutlaka olmalı. Kurullar gençlerin önünü açacak tarzda kurgulanmalı. Önemli bir eksikliğimiz yayınlarımızla ilgili telefon vd. uygulamaların olmaması. Bütün Yeni Asya arşivinin telefon uygulaması ve diğer uygulamaları olmalı. Risale-i Nur bütün insanlığa yol göstermek üzere neşredilmiş. Güncel tartışma konularını kaçırmamalı, ”  

Muhammet Nur: “Cemaatimizde ciddî bir akademik birikim ve kadro var. Bu kadrolarla medya tecrübemizi entegre etmeliyiz. Platformlar oluşturulabilir. Akademik ünvanı olan insanlarla meslekleri de göz önüne alarak çeşitli konularda çalışmalar yapılabilir.”  

Mehmet Alp: “Amerika’da bir Enstitü var. O akademik bir dille, ama sade bir şekilde yayımlıyorlar ve oldukça başarılılar. Biz de Risale-i Nur prensipleri ile uyumlu, farklı alanlarda,  farklı ülkelerdeki insanların da yazabileceği platformlar oluşturabiliriz. Dijital dünya bize bu imkânları veriyor.”

Yeni Asya uygulaması olmalı

Yeni Asya Gençlik Şurası’nın ikinci oturumu olan “Sosyal Medya, Dijitalleşme ve Hizmetlerimizin geleceği” başlığı altında söz alan gençler şunları ifade ettiler: 

Erkam Kılıç:  “Sosyal Medya treni kaçırmak istemediğimiz bir alan, ama neler yapılacağı ile ilgili acele karar da verilmemeli. Hızla değişen bir mecra. Meselâ Youtube etki alanı daralırken Tiktok vb. farklı alanlar popüler hale gelebiliyor. Mutlaka hepsi göz önüne alınarak alt yapı oluşturulmalı… Bizde ders videoları çok yaygın, ama hiçbir yerde uzun olduğu için eklenmez ve sonuna kadar izlenmez. Bu videolar kısa kısa, can alıcı noktaları gündeme uygun olan kısımları alınarak en fazla 2’şer dakikalık videolar haline getirilmeli.”  

Zübeyir Alagöz: “Öncelikle markalaşma olmalı. Tevhid-i dijital gibi bir şey olmalı. Yeni Asya diye bir uygulamamız olmalı ve oradan her şeye ulaşılmalı.” 

Muhammet Fatih: “Youtube vs. tek kanal olmalı. Yaptığımız dersler için kitlemizi bir araya toplamalıyız. Yüksek izlenme oranlarına ulaşırsak dikkati çekebiliriz ve diğer mecralara da rahat bir şekilde geçebiliriz. Hitap ettiğimiz alanlar da çok önemli. Kaynakları doğru ve verimli kullanmak çok önemli.”  

Berk Dağ: “Nasıl içerik üretmeliyiz sorusu önemli. Dijital bir çağda çocuklara kitap mı, telefon mu dediğimizde telefon tercih ediliyor. Günümüzde çocuklarımızı Youtube vs. eğitiyor. Aileler kendi çocuklarına tesir edemiyor. Yeni nesle geleneksel metotlarla ulaşmak zorlaşıyor. Bunu kabullenmemiz gerekir. Bağımsız bir platform olmalı, başka kanallara kaçış olmamalı. Meselâ deizm gibi bir problem var. İlim teknik serisinin videolaştırılması bir çözüm olabilir. “Güzel gören güzel düşünür…” diye bir video yapmak bile çok etkili olabilir. Ateist sorularla ilgili, gençlerin ruh dünyasında cevaplayamadığı sorulara cevaplar olmalı.”  

Metaverse planlaması olmalı

Ömer Alan: “Metaverse vs. onun geleceği hakkında çok şey söylenebilir, ama gerçek şu ki dünya oraya gidiyor, mutlaka planlama yapılmalı. Risale-i Nur’un hiç kimsenin bigane kalamayacağı bir üslûbu var.  Bizim çıkış noktamız bu olmalı. Birçok gencin kafasındaki problemlere cevap verecek hususlar var, onları çalışmalıyız. Bediüzzaman’ın günümüz hakkındaki yorumlarını ön plana çıkarmamız lâzım. Bu noktada şahsî teşebbüsler de teşvik edilebilir. Sonra onlar bir çatı altında toplanabilir. ”

Hikâyesi olan işler yapmamız lazım

Ali Yücesoy: “Yeni Asya olarak ilklerin cemaatiyiz. Matbaa, video vs. noktalarda ilklerin cemaatiyiz, ama geldiğimiz noktada şimdiyle eski arasında tezat söz konusu.  Meselâ İlim Teknik Serisi eni Asya’nın çok başarılı olduğu bir döneme tekabül ediyor. Bu toplumun yakalayamadığı ve ihtiyacı olan bir şeyi yakaladığımız için çok başarılı olmuşuz. Bugünün insanı ne istiyor, sorusunu cevaplamalıyız önce. Günümüz insanının ruhu sıkılıyor. Bugün yükselen trend maneviyat, ruhçuluk, spiritüalizm gibi şeylerdir. İnsanın deneyimleyemediği şeyler var, kalp ve gönül gibi. Dijital bunu açmaz. Bunların karşılığı, Risale-i Nur’da bu var. İnsanlık bunu arıyor. Acz, fakr, şefkat ve tefekkür hakikatlerini arayan insanlığa bunu sunmamız gerekiyor. İnsanın bulamadığı bugün için kalp, gönül ve ruhtur. Kalbe hitap eden işleri nasıl yapacağız sorusunu sormalıyız. Somut olarak önerim, Youtube vs. cemaatin şevklendirilmesi için olabilir, ama bu kişisel olur. 

Bizim hikâyesi olan işler yapmamız lâzım.” 

Gençleri anlamak gerekli

Yusuf Çağırman: “Gazete, e-gazete, e-dergi üzerinden çok daha fazla kişilere ulaşılabilir. Tek bir uygulama üzerinden hem gençlere hem de herkese yönelik çalışmalar yapılabilir. Sesli kitap uygulamaları gibi…  Güncel tartışma konuları, Zoom vb. programlar üzerinden gençlerin de katılabileceği şekilde yapılabilir.”  

Emre Baran: “Gençlerin büyük sorunları var. Hayatın anlamı, hayattan sıkılma, gelecek kaygısı, iç sıkıntılar ve arayışlar gibi… Gençleri anlamak gerekiyor, bu hususlar göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılmalı. Bu konularda gençlere danışmanlık yapılmalı.”  

Okunma Sayısı: 8158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • Harun candi

  11.3.2022 11:35:43

  Gençlik surasi gibi programlara yurt disindaki cemaat mensubu universiteli gençlere de online katilim saglanmali

 • Kazim

  11.3.2022 10:28:55

  Allah bu imanlı gençlerin imanlarını daim etsin. Tuzak kurmak isteyenlerin de tuzaklarını başlarına geçirsin. 🤗🥰🌹🤲

 • Ahmet Cemil Çökren

  11.3.2022 08:53:16

  1. Gençlik Şurasının, hayırlara vesile olmasını dilerim. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlayıp, dijital dünyaya da farkımızı gösterir. Bediüzzaman Hazretlerini ve Risale-i Nur'ları tam manası ile tüm dünyaya tanıtır ve imanların kurtulmasına vesile oluruz. Allah yolumuzu açık etsin. Şevkimizi arttırsın. Amin

 • Ömer

  11.3.2022 08:14:54

  Bu sunumları okuduğum zaman çok büyük bir haz aldım.Genclerimizi böyle görünce dahada Ümitvar oldum. Binlerce tebrikler ediyoruz, gençlerimiz hizmetlere Kemale ermiş abilerden destek alarak çok güzel hizmetler ifa edeceklerini göstermişler. Şükürler olsun. Emeği geçen katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı