"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

YENİ ASYA 55. YIL MESAJLARI

21 Şubat 2024, Çarşamba 19:48
HAK, HUKUK, ADALET

ANKARA - MEHMET KARA
[email protected]

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuku, adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir duruş ortaya koydu. Kararlı bir şekilde demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

Sağduyunun ve vicdanın sesi olan Yeni Asya’nın duruşunu, 55. kuruluş yıl dönümü için görüşlerine başvurduğumuz siyasetçisinden sivil toplum örgütlerine, hukukçusundan gazetecisine kadar tebrik ve takdir edildiği görmek yolumuzun doğru olduğunun bir göstergesi oldu.

55. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanları, milletvekilleri, eski bakan, siyasî parti temsilcileri ve STK temsilcilerinin görüşlerini aktarıyoruz.

***

Yeni Asya’nın varlığı bize cesaret veriyor

“Yeni Asya Gazetesi, Cumhuriyetçidir, demokrattır, hürriyetperverdir!’

GÜLTEKİN UYSAL: Yeni Asya Gazetesinin, aslında bir demokratik tavrın Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde örneklerini çokça gördüğümüz gibi bir yazın, neşriyat çevresinde kurumsallaşmasının 55. Yıldönümündeyiz.

İfa ettiği vazife itibariyle bir gazete olmaktan öte demokratik ülkelerde en önemli ‘denge-denetim’ mekanizması olmuş sivil toplumun, sağduyunun sesi Yeni Asya Gazetesi 55 yıldır vicdanındakini manşete, manşetindekini eyleme aktarmayı bilerek emsal olmuştur.

Demokrasi ve adalet Yeni Asya için tıpkı bizlerde olduğu gibi bir dil beyanından öte hâl beyanıdır. Bugünün yalnız kendisine demokrat olan mühtedilerine karşın sarih ve sahih bir demokratlık 55 yıldır Yeni Asya Gazetesi, idarecileri ve çevresinde mukimdir.

Şüphesiz bu bir taraftan basın, yayın ve gazetecilik ilkeleri ile değerlendirilince Türk basın hayatı için diğer taraftan da bulunduğu sahanın demokrasinin bir sacayağı olduğu gerçeği ile siyaset için son derece önemlidir.

Kısacası Yeni Asya Gazetesi demokrasi, adalet ve hürriyet için yani tüm bunları kapsayan Cumhuriyet için takdire şayan bir emek sarf etmektedir.

Elli beş yıldır cumhuriyeti, özelde demokrasi ve adaleti bir muhalefet ideolojisi, siyasal hedefleri için bir engebe olarak gören, çeşitli biçimlerde hedef alanlara karşı Yeni Asya Gazetesinin varlığı, cumhuriyet, demokrasi, adalet ve hürriyet için mücadele eden bizleri cesaretlendiren, gayretlerimizi pekiştiren bir gerçektir.

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle ve bu düşüncelerle ömrünün baki, tavrının daim olması dileğiyle Yeni Asya Gazetesini bunca yıldır ayakta tutan tavra, idarecilerine teşekkür ediyor, gazetenin okuyucularına selam ve hürmetlerimi iletiyorum.

***

Hakşinas ve hürriyetperver duruşu ayrıca takdire şayan

ERTUĞRUL GÜNAY: Türkiye gibi basın özgürlüğünün hemen her devirde siyasi ve ekonomik iktidarlar tarafından kısıtlanmaya, baskı altında tutulmaya çalışıldığı bir ülkede, yarım asırdan uzun bir süre bir gazetenin -bağımsız çizgisini koruyarak- ayakta kalması büyük bir başarıdır.

Hele bu gazetenin, düşünce ve inanç özgürlüğünün kısıtlı olduğu ve çoğu inanca önyargı ile bakıldığı nice dönemlerde, kıt imkânlarla ayakta kaldığı düşünülünce başarısının boyutları daha iyi anlaşılır.

Yeni Asya’nın, ülkemizde hukukun askıya alındığı, her muhalif düşünceye olmayacak yaftalar takıldığı ve nice binlerce insanın nahak yere mağdur edildiği son yıllardaki hakşinas ve hürriyetperver duruşu ayrıca takdire şayandır.

Ülkemizin ‘fikri, vicdanı ve irfanı hür’ sade bir yurttaşı olarak bu duruşun önemini biliyorum ve bu nedenle ayrıca teşekkür ediyorum.

55. yıldönümünde Yeni Asya Gazetesinin yöneticilerini, yazarlarını ve tüm emek verenleri yeniden kutluyor, bu vesile ile okurlarınızı saygıyla selamlıyorum.  

***

Yeni Asya’nın başarısının üç faktörü

İLHAN KESİCİ: Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bugün itibariyle tam 55. yıl dönümünü idrak ediyoruz.  

Türkiye şartlarında kesintisiz, kavgasız gürültüsüz bir 55 yıllık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir.  Çok daha büyük imkân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile 

Yeni Asya Gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile yayın hayatına devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz.  

Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol oynadığını ifade etmek istiyorum.  

Birincisi, Yeni Asya Gazetesi’nin yayın politikası nettir. Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası. 

İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmeti ifa etmeye çalışıyor olmalarıdır. 

Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki, yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, darbelere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan net bir tavır ortaya koymuş olmasıdır.

Yeni Asya’yı yayına hazırlayan, dağıtan, okuyan okutturan tüm camiayı yürekten tebrik ediyorum.

***

Demokrasi ve hukuk çizgisinden sapmadı

RECEP ÖZEL: 55. yayın yılına ulaşan gazetemiz Yeni Asya, kurulduğu günden bu yana “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” idealini bir yayın organı olarak gerçekleşmiştir.

Sözde ve sloganda kalmayan, kuruluş amacından hiç bir hal ve şartta taviz vermeyen Yeni Asya gazetesinin tüm emektarlarını ruhu canımla tebrik ediyorum.

Darbe ve yasaklarla engellenmeye çalışılan, bıkmadan usanmadan, davasına sadık kalan, demokrasi ve cumhuriyet rejimine olan inancından dolayıdır ki yarım asrı aşan yayın hayatında, dimdik ayakta duran bir gazete olmayı başarmak, büyük bir özverinin ve emeğin ürünüdür.

2024’ü yaşadığımız bugünlerin Türkiye’sinde 100. yılını kutladığımız cumhuriyet rejiminde maalesef “Tek adam rejimine” mahkûm edilmek isteniyoruz. Hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alınmaya başladığı böylesi zor bir dönemde, hukuk ve demokrasiden yana olan çizgisinden sapmayan Yeni Asya, bütün gücüyle, hakikatin gür sesini haykırmaya devam edecektir. Parlamenter hür rejimin tavizsiz savunucusu olan Yeni Asya gazetesi, okuyucuları ve müdavimleri olan bizler, aynı mefkurede birleşmekteyiz.

İçte ve dışta kaynayan dünya coğrafyasında, kanayan en büyük yaramız olan Filistin meselesi bütün vahşetiyle sürüyor. İnsanlığın vicdanını sızlatan Gazze’deki katliam, ne acıdır dünyanın gözleri önünde sergileniyor. Her türlü haksızlığa, insanlık dışı savaşlara karşı olan ideolojisiyle, başladığı günden bu yana Filistin ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında duran yayınlarıyla, bizlerin hislerine ve teessürlerine tercüman olan Yeni Asya gazetesine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu kardeşlerimizin yardımcısı olsun. İnsanlık dışı bu katliamı lanetle kınıyorum. Yeni Asya gazetesinin nice yayın yıllarına ulaşması dilek ve temennilerimle...

***

Hak ve hukuk arayışının yanında oldu

ALİ BABACAN: Değerli Yeni Asya Ailesi;

Basın üzerinde devam eden baskılara rağmen, yarım asrı aşan bir süredir gazetecilik yapma iddiasından vazgeçmeyen; demokrasinin, hak hukuk arayışının yanında duran Yeni Asya gazetesinin 55. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. 

Tüm diğer özgürlüklerin yanında basının da özgür olacağı, tam demokrasinin hüküm sürdüğü yarınlara dair inancımı sizlerle bir kez daha paylaşıyor, Yeni Asya’nın yayın hayatımızdaki yerini önümüzdeki nice yıllarda da sürdürmesini temenni ediyorum.

 Bundan sonraki yayın hayatınızda başarılar, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

***

Hakk’ın hakikatin sesi soluğu olmuştur

MEHMET ALİ KULAT: Konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin boş buldukları meydanda “boş teneke çok ses çıkarır” misali büyük gürültü ile konuştukları bir zamanda Yeni Asya Gazetesi Hakk’ın hakikatin sesi soluğu olmuştur. 

Yeni Asya; etkisi, trajının ötesinde; toplumsal vicdana tercüman olması ile ölçümlenmesi gereken bir gazetedir.  “Kainattaki en büyük hakikat imandır” diyen, çağları aşan kutlu mesajı hayatımızın merkezine koyan bir gazetedir Yeni Asya. 

Yazarı ve çizeri ile bir misyon gazetesidir Yeni Asya. Demokrasi hayatımızın pek cok türbülans yaşadığı 55 yılda; bu ülke insanının uğradığı her haksızlığa karşı müesses nizamın baskısını göğüsleyen gazetedir Yeni Asya.  Fedakâr ve cefakâr yönetiminden gazete dağıtıcısına kadar aynı gönül köprülerinin mimarlarının gazetesidir Yeni Asya’dır.

***

Diğerleri ‘arazi’ olurken hakkı savundu

PROF. DR. MEHMET ALTAN: 21 Şubat’ta 55. Kuruluş Yıldönümü kutlayacak olan Yeni Asya Gazetesi nasıl bir gazete olduğunu  “kendi tanımlaması” ile bir kez daha anımsatalım:

“Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savunan” bir gazete…

Diğer özelliklerini de Vikipedia tamamlıyor:

“Gazete geçmişte olduğu gibi günümüzde de hürriyet, demokrasi ve insan hakları değerlerini gözeten Avrupa Birliğine sempatisiyle bilinir. Bu bağlamda Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemektedir.”

Üstelik Yeni Asya bu ilkeleri “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” diye kendini “inançlı” diye takdim eden oncasının tam siper arazi olduğu dönemde, ağır faturalar ödeyerek savunmaya devam ediyor. 

Yeni Asya’ya mevcut yayın politikası doğrultusunda “Nice nice yıllara” diliyorum…

Hem kutluyorum, hem de bu toplumun Yeni Asya’nın yayın ilkelerini de tanımlayan  “hukuk devletine, parlamenter sisteme, demokrasiye, insan haklarına, AB üyeliğine” tez zamanda kavuşmasını temenni ediyorum…

***

55 yıllık tavizsiz istikrar çizgisi

İSMET TOKDEMİR: 1970’ ten bu yana yayın hayatına devam eden Yeni Asya; gazetecilik ilkelerinden vazgeçmeyerek demokrasi için Türkiye’ye önemli katkılar sunmuştur.

Yeni Asya 55 yıldır çizgisinde bir kırılma olmadan sürdürebilmesi büyük başarıdır.  Günümüzde hakkaniyetli, tarafsız ve adaletli yayın yapan ve milletin dertlerini dile getiren yayın organlarının yok denecek kadar az olduğu bu dönemde Yeni Asya ilkelerinden vazgeçmeden yayın hayatına devam etmektedir.

Medyanın baskı ve tahakküm altına alındığı, farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı böylesi bir dönemde farklı ses olabilmek çok kıymetlidir. Yeni Asya, istikrarlı habercilik ve yayın çizgisiyle ülkemizde basının geleceği açısından bize umut veren bir yayın organı olmuştur.

Kurulduğu günden beri, milletimizin, milletin inanç ve değerlerinin, millet iradesinin, demokrasinin, hak, hukuk ve adaletin yanında yer alma gayreti ile yayın hayatına devam eden, Yeni Asya Gazetesi’nin, 55. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılı yayın yılları diliyorum. Emek veren herkesi, teknik servislerde çalışanlarınızı, muhabir, yazar ve okurlarınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

***

Yeni Asya, deniz feneri vazifesi görüyor 

GÜRKAN AVCI: İran’da İslam referansıyla hareket eden yoz ve otoriter rejim, İran gençliğini İslam’dan soğutmuş, kendini ateist veya dinsiz olarak tanımlayanların sayısı hızla artmaya devam ede dursun, trend/melez inançlara geçişlerin ardı arkası halen kesilmemiştir…

“Türkiye demokrasi içinde evrilebilir, Müslüman demokrat bir ülkeye dönüşebilir” tezini ve yine “alnı secdeye değenlerin” haksızlık, hukuksuzluk ve yolsuzluk yapmayacaklarına dair inancın gittikçe zayıfladığı bir süreçte; Türkiye’de de gençler arasında kayda değer oranda dini/milli değerlerden soğuma sürecinin yükselmesi bir tesadüf olarak görülmemelidir.

Bu itibarla; akla, ferasete, demokrasiye, vicdana, hukuka, özgürlüğe çokça ihtiyacımız olduğu bu dönemde Yeni Asya Gazetesi deniz feneri vazifesi görüyor tüm ülke için…

Bu yüzden Yeni Asya Gazetesinin 55. Yıldönümünü kutluyor ve tüm emekçilerine gönülden tebrik, teşekkürlerimi sunuyorum…

***

Basın özgürlüğü bayrağına sahip çıktı

UTKU ÇAKIRÖZER: Özgür, bağımsız basın kuruluşlarının giderek azaldığı bu dönemde, her türlü baskı, ambargo ve engellemelere rağmen haber alma hakkımız ve basın özgürlüğünün korunması için özveriyle mücadeleyi yürüten Yeni Asya Gazetesi’nin 55'inci yaşı kutlu olsun. Basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sıkı sıkıya sahip çıkan gazete emekçilerimiz ve yöneticilerini kutluyor, Yeni Asya Gazetesi’ne nice yaşlar diliyorum.

***

Basın ağır baskı altında

ÖMER FETHİ GÜRER: Ülkemizde her kesimin önemli sorunlar yaşadığı süreçte görsel ve yazılı basının sorunları da çok boyutlu katlamıştır. Basının önemli bölümü iktidar kontrolündendir. Farklı görüşlere karşı ise denetim ve ağır baskılar sürmektedir.

Objektif ve yansız basın ağır bir baskı ile ayakta durmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda resmî ilandan gazete basın kartlarına değin sorunlar yanında enflasyon ile oluşan ekonomik sıkıntılarda ayrıca basının sıkıntılarını artırmaktadır. Böylesi bir süreçte yıllara dayalı yayın olarak Yeni Asya yeni bir yıla daha erişmiştir. Matbaa işçisinden yazarlarına çalışmalarında kolaylık diliyorum. Yeni Asya gazetesi yıldönümünü kutluyorum. 

***

Mihenk noktası demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU: Yeni Asya Gazetesi demokrat duruşu hakikate olan sevdası, ilkeli gazeteciliği ile öne çıkar ama bütün bunların üstünde Yeni Asya Gazetesi her zaman zor günlerin gazetesi olmuştur çünkü zamana, zemine göre değişmeden demokrasinin ilkelerine göre davranmak her dönem muktedirlerin şimşeklerini üzerine çekmesine neden olmuştur. İşte Yeni Asya Gazetesi bu duruşu sergilemeye çalıştı, biz şahidiyiz. 

Mihenk noktasını demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adalet kriterlerine göre koyan Yeni Asya Gazetesi’ni her zaman takdir ettim, takip ettim, yeni yaşında da onu tebrik ediyor ve nice yıllara diyorum. 

Umarım Yeni Asya Gazetesi’nin umut ettiği günler ülkemize gelecektir ve büyük bir mücadelenin ürünü olması gereken demokrasi ülkemizde hayat bulacaktır.

***

Yeni Asya Atatürk’e de eleştirel bakıyor, ama...

İSMAİL SAYMAZ: Ben Yeni Asya’nın duruşunu bugün değil, yaklaşık 40 yıldır başka buluyorum. Bir kere Yeni Asya’nın Nurcu geçmişiyle hiçbir bağım olmadığı gibi ona bir sempatim de yok. Nötrüm o anlamıyla. Ama 12 Eylül’den sonra aldığı tutum, darbeyi eleştirmesi... Doksanlı yıllarda aynı ekolden gelen Fethullah Gülen hareketi bütün devlette AKP desteğiyle büyürken, Yeni Asya ısrarla eleştirel kalmayı bildi. Kendi kökünden gelen bu harekete karşı da eleştirel kalmayı bildi.

Bugün ise aslında hiç aynı işlerde olmadığı halde hukuku savunmak adına FETÖ soruşturmalarında yapılan hukuksuzluklara da itiraz ediyor. Açıktan AKP’yi eleştiriyor, ona oy vermeyeceğini deklare ediyor ve bir gün tutuklanma endişesi yaşama ihtimali olduğu halde inandığı doğrular için mücadele veriyor. 

Ben Yeni Asya gazetesini alıp okuyorum, sitesini takip ediyorum. Dediğim gibi bütününe katılmıyorum. Görüşlerine de pek katılmıyorum. Mesela, Atatürk’e aynı bakmıyoruz, bunu da biliyorum. Atatürk’e eleştirel bakıyor. Bunun da farkındayım. Ama bunu demokratik ve ölçülü yapıyor, hakaret etmiyor.

***

21 Şubat 2024 tarihli e-gazetemizi aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 55. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 2601
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı