Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 07 Temmuz 2006

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Ebced/cifir metodu ve gaybı bilmek!Sosyolog İbn Haldun’a göre ilm-i cifr, bir disiplinden ziyade, şahsî kabiliyetle ilgili olup ilham ve keşif ilişkisi üzerinde durur.1

Kâinat, aynı zamanda Mukaddir, yani, her şeyi ölçüp, biçen, hesaplayarak yaratan Cenâb-ı Hakkın isminin tezahürüdür de. Bu muhteşem dengeye, düzene, hesaba ilgisiz kalamayan insanoğlu, matematiğe dayanan bir ilgi kurmuştur. Bu ilginin ve harf ilminin disiplin haline getirilmesinin ismi ebced/cifirdir.

Arap alfabesinin 28 harfi var ve her birisi bir değeri sembolize eder. Bu riyâzî (matematik) sistemin adı “ebced”dir. Arapça alfabenin (elif-ba’nın) ilk tertibi olan Ebced, aslında Arap harflerinin kolaylıkla hatırda tutulması için geliştirilmiş bir formüldür. Gerçekte bu kelimelerin anlamı yoktur ve ilk kelime “ebced” şeklinde okunduğu için bu isimle anıla gelmiştir.

Ebced formülünde yer alan kelimelerin tertibi; “Ebced (elif, be, cim, dal); hevvez (he, vav, ze); hutti (ha, tı, ya); kelemen (kef, lam, mim, nun); sa’fes (sin, ayn, fe, sad); karaşet (kaf, ra, şın, te); sehaz (se, hı, zal); dazığ (dad, zı, gayın)” şeklindedir.

28 harf ve altı kelime olan Ebced hesabına göre, Arapça alfabedeki her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. Buna da “ebced hesabı” ya da “hisab-ı cümel” denir. Cifr ilmi de bu metotlardan birisidir. Harflerin rakam karşılığı ise şöyledir:

Elif 1; Be 2; Cim 3; Dal 4; He 5; Vav 6; Zel 7; Ha 8; Tı 9; Ya 10; Kef 20; Lam 30; Mim 40; Nun 50; Sin 60; Ayın 70; Fe 80; Sad 90; Kaf 100; Ra 200; Şın 300; Te 400; Se 500; Hı 600; Zal 700; Dad 800; Zı 900; Gayın 1000.2

Bu rakamlarla, âyet ve hadîslerden önemli hâdiseler, sosyal dönüşümler, vak’alar meydana gelmeden önce tesbit edilebilir. Ki, bu gaybı bilmek değildir. Çünkü, Kur’ân ve hadislerde şifrelerle de olsa bildirilen, artık gayblıktan çıkmış, şehadet âlemine ayak basmıştır. Dolayısıyla, gerçek gayb değil, Allah’ın izin vermesiyle bazılarının bilebileceği izâfî gaybdır. Yani, bize göre gayb iken, harf ilmi âlimlerince gayp değildir artık. Tıpkı, yağmurun bir-iki gün önce meteoroloji tarafından; anne rahmindeki ceninin erkek veya dişiliğinin de tıp uzmanları tarafından tesbit edilmesi gibidir. Onlar da gaybı değil, gaybtan çıkıp şehadet âlemine ayak basmış olan bir hakikati biliyorlar.

İşte Ebced ve Cifr ile bilinen olaylar da, Kur’ân ve hadislerde haber verilen ve gayblıktan çıkmış olan meselelerdir. Ki, Cifr; istikbalde muhtemel olacak işlerden haber veren ilmin adıdır. Buna göre sembolik şekiller ve harflerin ebced sayı karşılıkları üzerinde yapılan yorumlar, bu sahayla meşgul olan kimselerin başvurdukları yollardan biridir.

Dipnotlar:

1- Mukaddime, II, s. 823; 2- Osmanlıca-Türkçe Lugat, Yeni Asya Neş.

07.07.2006

E-Posta: fersadoglu@ttnet.net.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (06.07.2006) - Hz. Hızır ile Hz. Musa’nın (as) ilm-i ledün macerası

  (05.07.2006) - İlm-i ledün

  (04.07.2006) - Kâinattaki matematik ve cifir-ebced ilmi

  (03.07.2006) - İman gücünü kıran iç parazitler

  (30.06.2006) - Varlıklar içindeki konumumuz

  (29.06.2006) - Cevap bekleyen sorular

  (28.06.2006) - Fizik ötesini merak etmenin sebebi nedir?

  (27.06.2006) - Kulluğun özü: Duâ

  (26.06.2006) - Duâ ve tekâmül

  (24.06.2006) - Temel duygularımız ve duâ

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahaddin YAŞAR

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004