Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 01 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Cevher İLHAN

Şimdi de “şekil kargaşası” mı?Meclis Anayasa Komisyonu, bugün AKP ile MHP’nin üzerinde anlaştığı başörtüsü yasağına dair değişiklikleri görüşecek. Aslında değişiklik maddelerinde temelde bir şey yok; sâdece “eğitim hakkı”nı ve “kanun önünde eşitliği” pekiştirip te’yid etmekte.

Anayasanın 10. maddesindeki “devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetinden yararlanmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket zorundadırlar” ibâresine, “eşitlik ilkesine uygun olarak” ifâdesi eklenmiş. Keza 42. maddedeki “kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz” cümlesinin başına, “kanunda yazılı olmayan hiçbir sebeple eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılmayacağı” kaydı getirilmiş.

Ancak iki parti kurmaylarının, “çarşafı ve peçeyi engellemek” amacıyla Yüksek Öğretim Kanunu Ek-17 maddesinin metninde yaptıkları “anayasal tanımın ayrıntıları”na dair değişiklik, yeniden tartışmalara yol açmakta. Buna göre daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal edemediği, “yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir” ibâresine, “kişinin yüzünün açık ve kimliğinin tanınmasına imkân verecek ve çene altından bağlanacak şekilde” sınırlanması getirilmekte…

Yasakçı çevrelerin “türban ortadereceli okullara da girecek” endişesini ve AKP’nin “yeni anayasa hazırlama kurulu” başkanı Prof. Ergun Özbudun’un, “burka da, mayo da girer” kaygısını gidermek için başörtüsüne getirilen bu “şekil” târifi, uygulamada yeni yeni kargaşa ve sıkıntıların sebebi.

“Değişiklikler”, CHP’nin “yargısal süreci”ne takılmadan olduğu gibi yürürlüğe girse bile, “çene altı bağlama” şartının boynu açıkta bırakacağı, dinî bir vecîbe olan başörtüsündeki tesettürü tam sağlayamayacağı “şekil kargaşası”nı getireceği, daha şimdiden tartışma konusu. Bu bakımdan tartışmaların “şekil kargaşası” etrafında dönmesi, yasakçıların bu bahaneyle yasağı emr-i vakiyle dayatmaları sözkonusu etmekte…

Görünen o ki Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya rağmen bu iki maddeyi “laiklik ilkesinin ihlâli” gerekçesiyle “şekil” yönünden aykırı bularak iptal edemezse bile, sözkonusu “yeni Ek-17”yi iptal etmesi, meseleyi bir defa daha tartışmaların içine sürükleyecek.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun, “Anayasa Mahkemesi Anayasayı aşıp karar verse başka…” deyip tereddütlü konuşması ve “bu çerçevede çıkarılacak bir yönetmelik”ten bahsetmesi bunun ifâdesi…

Bu durumda tamamen bir inanç ve insanlık hakkını, hak ve hürriyetleri katleden 12 Eylül ihtilâli anayasasının karmaşık maddelerine yamamanın yanlış bir yol olduğu bir defa daha ortaya çıkıyor. Görünen o ki bu haliyle “paket”in üniversitelerde bile yasağı kaldırmada ne derece etkili olacağı tartışmalı. Eğer demokratik direnç ve kararlılık gösterilmeyecekse, eskisinden pek farkı olmayan bu “değişiklikler”in de bir anlamı kalmıyor. Anlaşılan, daha çıkmadan ne derece uygulanacağı tartışma konusu olan bu anayasal ve yasal değişikliklerin uygulanması da yine siyasî irâdenin ve idârenin demokratik direnç ve kararlılığına kalıyor.

Zira, mevcut anayasa ve yasalar da kılık ve kıyafeti serbest bırakıyor. Ve esasen Türkiye’de kadınların kılık ve kıyafetini düzenleyen bir kanun yok…

Gerçekten, başörtüsünün şekle bağlanması, bu kez “şekil tartışmaları”nı ve hangi başörtüsünün “yasal”, hangisinin “yasa dışı” olduğu kargaşasını beraberinde getiriyor.

Sahi, bir kısım kışla komutanlarının önerileri gibi, “çene altından bağlanması” ne anlama geliyor? Son beş yıldır Anayasa Mahkemesi’nin anayasaya aykırı “gerekçesi”ni referans alıp “yasal yasak var” diyerek yasadışılığa sığınan ve başörtülü öğrencileri açık öğretim lisesi sınavlarına alan yöneticiler hakkında soruşturma başlatan AKP hükûmeti, bütün bu tartışmalara karşı ne kadar direnç gösterecek?

“Başörtülü belediye başkanı da olabilmeli” diyen belediye başkanını ve “inşaallah kamuda da başörtüsü yasağının kaldırılması gündeme gelecek” diye temennisini dile getiren milletvekilini “sorumsuzluk”la suçlayıp disipline sev keden AKP yönetimi, mâlum demokratik zaafla bu engebeli arazide yasağı engelleyebilecek mi?

“Kamu hizmeti alan ve veren’ ayırımı tehlikesi uyarılarına kulak asmayan siyasî iktidar, yasağın daha da yaygınlaştırılıp azdırılmasının önüne geçebilecek mi? Ortaöğrenim ve kamuda yasağın yasallaştırılması vahâmeti bir yana; yasakçıların eline yeni kozlar verilerek tepeden dayatılan emr-i vakilerle kapsamının genişletilmesine mani olabilecek mi?

AKP’nin özellikle inanç ve mânevî değerlerdeki kırılgan, çekingen ve tâvizkâr politikaları, bu soruların cevabında cesâret vermiyor. Ve değişiklikler üzerindeki bunca belirsizlik, yasasız başörtüsü yasağının yasayla kaldırılamayacağı gerçeğini bir defa daha su yüzüne çıkarıyor… İnşaallah bu kez uygulamada demokratik irâde gösterilir; ve “yasak yasadışı haliyle kalsaydı, hiç olmazsa kaldırılması daha kolay olurdu” demek durumunda kalmayız…

Haydi hayırlısı…

01.02.2008

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (30.01.2008) - “Federasyon” fitnesi

  (29.01.2008) - Yasağı demokratik direnç kaldırır

  (28.01.2008) - Abluka

  (26.01.2008) - Krizlerin arkası

  (25.01.2008) - “Sudan” bahaneler

  (24.01.2008) - Tepetaklak

  (23.01.2008) - Türbülans endişesi…

  (22.01.2008) - “Ekonomideki iflâs”ın itirafı...

  (21.01.2008) - Başörtüsüne “yasal” oyun

  (19.01.2008) - Yasadışı yasağı yasayla çözmek...

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri