"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Bu nasıl ''içgüdü'' ki, dış hayatı da güdüyor!

Ali FERŞADOĞLU
16 Ağustos 2022, Salı
Bilhassa belgesellerde şu işlenir: Yeni doğan bir hayvan yavrusu hiçbir şey bilmez.

Herşeyi ona annesi öğretecek ve hayata hazırlayacaktır… İnsan, “hür iradesi” çerçevesindeki tüm işlerini akıl, mantık, muhakeme ve vicdanıyla yapıyor. Zira, onda asla içgüdü yoktur. Neden her varlıkta içgüdü var da insanda olmadığından işlerini akıl, mantık ile düşünerek yapıyor? Nerededir bu içgüdü? 

Hayvan, bit­ki ve sair ca­mid (can­sız) var­lıklar, insanlardan çok daha harika işler başarıyor. Öyle ise, onlardaki içgüdü olamaz! Çünkü, içgüdü denilen şeyde akıl, mantık yok! Öyle ise nasıl güdecek ve nasıl harika işler yapacak? Hayvanlar insanlardan, bitkiler hayvanlardan cansız varlıklar bitkilerden, hat­ta dün­ya­mız biribirinden kademeli olarak çok dü­şük yo­ğun­luk­lu ha­yat, ruh ve his­ler­le do­na­tıl­arak her tü­rü­ne uy­gun bir­çok du­yu ve­ri­le­rek “sevk-i İlâ­hî” de­nen il­ha­mı ala­cak bir ruh ve ce­set giy­di­ril­miş­tir.  

İlmi araş­tır­ma­lar gös­ter­miş­tir ki, atom­dan yıl­dız­la­ra, mil­yon­lar­ca hay­van tür­ü ve bit­ki çe­şit­le­ri­ne dek her var­lı­ğın hem ken­di için­de hem de di­ğer tüm un­sur­lala öy­le ha­ri­ka, gi­rift bağ­lan­tı­la­rı var ki, son­suz bir akıl, ilim, ira­de ve kudret sa­hi­bi ta­ra­fın­dan ida­re ve sevk edil­me­si ge­re­kir. Hay­van ve bit­ki­le­rin de il­ham­la, İlahî bir sevk­le yön­len­di­ril­dik­le­ri­ne de­lil, on­la­rın yap­tı­ğı ha­ri­ka iş­le­ri, in­sa­nlar bir ara­ya gel­dik­le­ri halde ya­pa­ma­ma­la­rıdır. Me­se­la ke­di gi­bi ba­zı hay­van­la­rın gö­zü kör ol­du­ğun­da, ka­de­rin sev­kiy­le gi­dip gö­zü­ne ilaç olan otu bu­lup sür­me­si, bir gün­lük arı yav­ru­su­nun, ha­va­da bir gün­lük me­sa­fe­de izi­ni kay­bet­me­ye­rek ve yu­va­sı­nı ka­rış­tır­ma­ya­rak ge­lip gir­me­si; bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­la­ra göç eden kuş ve ba­lık­la­rın şaşırmadan yurtlarını bulması na­sıl iç­gü­dü ola­bi­lir? De­mek, “Emir ve izn-i İlahi ve havl ve kuvvet-i Rabbaniye ile, umum hayvanatın, melaikeden bir çobanı, bir nazırı olduğu gibi, kuş taifesinin de bir çobanı var.” (Emir­dağ La­hi­ka­sı, s. 81.) 

Bir arı­, bir çay ka­şı­ğı ba­lı ya­pa­bil­mek için gün­de 18 bin çi­çe­ğe konar. Bu ka­dar kar­ma­şık yol­la­rdan son­ra tek­rar ko­va­nı­nı bul­ma­sı, iç­gü­düy­le ge­çiş­ti­ri­le­bi­lir mi?  

Ya pa­ta­tes, so­ğan, pan­car gi­bi seb­ze­ler, top­rak al­tın­da­ki ka­ran­lık­ta na­sıl bü­yü­yüp ge­li­şi­yor­lar? İpek gi­bi yu­mu­şak kök­ler na­sıl ta­şı top­ra­ğı de­li­yor, ih­ti­yaç­la­rı olan kim­ye­vi ele­ment­le­ri (gı­da­yı) has­sas öl­çüy­le şa­şır­ma­dan ayırt edip alı­yor­lar? Atom­dan ga­lak­si­le­re ka­dar her şey, na­sıl yö­rün­ge­sin­den sap­ma­dan ni­zam ve in­ti­zam için­de yo­lu­na de­vam edi­yor? Bun­lar apa­çık, sevk-i İlahî şek­lin­de­ki ön­se­zi­nin var­lı­ğı­nı gös­ter­mez mi? 

Okunma Sayısı: 943
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • Bülent Bektaş

  16.8.2022 12:54:22

  Teşekkürler Ali bey emeğinize sağlık çok güzel bir yazı olmuş

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı