"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Cin, melek ve sair varlıkların tasnifi

Ali FERŞADOĞLU
15 Kasım 2021, Pazartesi
Bir okuyucumuz, “Sihir, medyumluk, ruh çağırma, cin mevzuları da her kesimde konuşuluyor; tahşidat yapmalı. Cinleri kullanmak mümkün mü?” diye soruyor.

Önce ruhanî ve cinlerin mahiyetlerini ortaya koymaya çalışalım. Kadir-i Mutlak, maddeden, toprak yarattığı sayısız varlıklar olduğu gibi, enerji boyutlarından, çok muhtelif ruhaniler yaratmış: Ecrâm-ı ulviye ve ecsâm-ı seyyâre içinde küre-i arzın hakàret ve kesâfetiyle beraber bu kadar hadsiz zîruhların, zîşuurların vatanı olması ve en hasis ve en müteaffin cüzleri dahi, birer menba-ı hayat kesilmesi, birer mahşer-i huveynât olması, bizzarûre ve bilbedâhe ve bittarîkı’l-evlâ ve bilhadsi’s-sâdık ve bilyakîni’l-katî delâlet eder, şehâdet eyler, ilân eder ki; şu nihayetsiz fezâ-i âlem ve şu muhteşem semâvât, burçlarıyla, yıldızlarıyla, zîşuur, zîhayat, zîruhlarla doludur. Nârdan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, râyihadan kelimâttan, esîrden ve hattâ elektrikten ve sâir seyyâlât-ı latîfeden halk olunan o zîhayat ve o zîruhlara ve o zîşuurlara Şeriat-ı Garrâ-i Muhammediye (asm) Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân, “melâike ve cân ve ruhâniyâttır” der, tesmiye eder. (Sözler, internet, s. 469)  

Ve ayrıca ta­bi­at­ta çe­şit­li ışın, elek­t- ro­man­ye­tik dal­ga­la­rın ya­nın­da pek çok ener­ji boyutları tes­bit edil­miş­: Bö­cek an­ten­le­ri­nin, kö­pek, in­san, ke­di ku­la­ğı­nın al­gı­la­yıp de­ğer­len­dir­di­ği ve ul­tra­so­nik dal­ga­lar, rad­yo dal­ga­la­rı (uzun, or­ta, kı­sa, en kı­sa), te­le­viz­yon (VHF, UHF, SHF, EHF) dal­ga­la­rı, ra­dar, “koz­mik ışın­lar”, si­yah ener­ji ve elekt- rik yaratılan bu sa­yı­sız tür­ler­den bir­ka­çı­. Cinler de bu enerji boyutlarından yaratılmış. 

Var­lıklar şöy­le tasn­if edi­lir: 

1- Ru­ha­nî­ler

2- Cis­ma­nî­ler 

Ru­ha­nî­ler: a- Me­lek­ler b- Cin­ler c- Şey­tan­lar 

Cis­ma­nî­ler: a- İn­san­lar (ruhanî yönü de var) b- Hay­van­lar c- Bit­ki ve sair can­sız­lar. (Bün­ya­min Ateş, Pey­gam­ber­ler Ta­ri­hi, Ye­ni As­ya Ga­ze­te­si Neş­ri­ya­tı, İst.1990, s. 21) 

Ru­ha­nî­ler, ya­ni nur­dan ya­ra­tı­lan me­lek­ler; ta­ma­men ul­vî du­y­gu­lar­la do­na­tıl­mış, “akıl­lı, şu­ur­lu”, fa­kat ne­fis­le­ri (olum­suz du­y­gu­la­rı) ol­ma­yan lâtif var­lıklar­dır. 

Cin­ler, “ne­fis, id­rak ve ira­de” sa­hi­bi, bi­zim gi­bi im­ti­ha­na tâ­bi tu­tul­muş, dü­şük yo­ğun­luk­lu, “ışın­sal” ya­ra­tık­lar­dır. Şey­tan­lar ise, baş­tan aya­ğa “süf­li­yat” de­nen, “siyah ener­ji” bo­yut­la­rın­dan var edil­miş kö­tü ruh­lar­dır. Cinlerin inanmayan, şerli kısmıdırlar. Hay­van­la­ra sı­nır­lı “ne­fis” ta­kıl­mış; İlâ­hî sevk ve yön­len­dir­me­nin me­saj­la­rı­nı ala­cak şe­kil­de di­zayn edil­miş çok dü­şük se­vi­ye­de “id­rak” me­le­ke­si ve­ril­miş, “kalp, vic­dan ve ira­de” ve­ril­memiştir. 

Bit­ki ve sair ca­mid (can­sız) var­lıklar, hat­ta dün­ya­mız hay­van­lar­dan da daha dü­şük yo­ğun­luk­lu ha­yat, ruh ve his­ler­le do­na­tıl­mış­tır. Böy­le­ce her tü­rü­ne uy­gun bir­çok du­yu, du­y­gu ve or­gan ve­ri­le­rek “sevk-i İlâ­hî” de­nen il­ha­mı ala­cak bir ruh ve ce­set giy­di­ril­miş­tir.   

Okunma Sayısı: 1147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı