"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Adalet ve demokrasiyi her zaman herkes için savunduk

22 Şubat 2021, Pazartesi 10:00
RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİ OLARAK 52. YILIMIZA ERİŞTİREN RABBİMİZE HAMD EDİYOR; BU NURLU VE ZORLU YOLCULUKTA BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN OKURLARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ.

Yeni Asya’nın demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesi

Risale-i Nur’u matbuat diliyle konuşturmak amacıyla 24 Ekim 1967 İttihad Gazetesiyle temelleri atılan Yeni Asya Gazetesi, 52 yıldır demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesi veriyor.

Dünyada ve Türkiye’de İslâm hakikatleri ışığında yayın yapan Yeni Asya, yaşanan birçok insanî, hukukî ve siyasî krizde hak ve adaleti ön planda tutarak çözüme katkı sunmanın gayreti içerisinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. 


23 Mart 2008

Demokrasiyi her hal ve durumda koruma bilinciyle, Üstad Bediüzzaman’ın yaptığı “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim” tanımlamasını bütün unsurlarıyla özümseyen Yeni Asya, demokrasi ve cumhuriyetin kesintisiz işlemesi için yol gösterici yayınlarla geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Hak ve hakikatlerin anlatılmasında ikna yolundan başka bir yolun olmayacağını, karşılaşılan bütün olaylarda defaatle tekrarlayan Yeni Asya, müsbet hareket çizgisinden hiçbir zaman taviz vermemiştir.  


28 Aralık 1986

Yeni Asya Gazetesi yayın hayatına başladığı 21 Şubat 1970’ten itibaren “Hakkın hatırı âlidir hiçbir hatıra feda edilmez” düsturuyla demokrasi, hak ve hukuk karşısına çıkan bütün engelleri aşmayı başarmıştır. Türk Basın Tarihinin en köklü gazetelerinden biri olan Yeni Asya, savunduğu hakikatlerin gücüyle daima hakkı ayakta tutmanın mücadelesini vermiştir ve vermeye devam ediyor. 

4 Mart 1994

12 MART DA, 12 EYLÜL DE YENİ ASYA’YI SUSTURAMADI

Demokrasinin kesintiye uğradığı 12 Mart 1971 muhtırası sonrasında Haziran ayında İttihad Gazetesi, 12 Eylül 1980 sonrası Yeni Asya Gazetesi, 5 Eylül 1982 Yeni Asya yerine yayınına başlanan Yeni Nesil, 1 Ekim 1983’te Yeni Nesil’in kapatılmasıyla yayınına başlanan Tasvir Gazeteleri darbeci zihniyete sahip güç odakları tarafından kapatıldı.

23 Nisan 1990

Hakikatleri anlatmaktan ve demokrasi vurgusundan geri adım atmayan Yeni Asya kadrosu, bütün bu engellere rağmen hiçbir dönemde geri adım atmadı. 

YENİ ASYA 28 ŞUBATÇILARIN DA HEDEFİNDEYDİ

51 yıldır tavizsiz bir yol izleyen Yeni Asya Gazetesi, her dönemde yaşanan hukuksuzluklara ve demokrasi dışı eylemlere karşı sesini gür şekilde yükseltmiş ve bu sebeple hedef gösterilmiştir.

23 Nisan 1997

Türkiye Siyasî Tarihi’nin en talihsiz olaylarının yaşandığı ve muhafazakâr insanlara karşı siyasî, askerî ve medya unsurlarıyla topyekûn bir taarruzun yaşandığı 28 Şubat döneminde de Yeni Asya inandığı değerleri savunmaktan geri durmamış ve yine hedefe konulmuştur.

23 Mayıs 2001

Bu süreçte DGM’lerde Yeni Asya imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular ve gazete yazarları defalarca yargılandı. Kutlular “Deprem İlâhî ikazdır” dediği için 276 gün hapis yattı.

Hukukun değil keyfîliğin hüküm sürdüğü 28 Şubat döneminde de hiç korkmadan ve çekinmeden gerçekleri dile getiren Yeni Asya, o dönemde de zulme uğrayanların sesi oldu. Başörtüsü meselesi başta olmak üzere, siyasî ve sosyal hayatta karşı karşıya kalınan demokrasi dışı bütün uygulamalar Yeni Asya sayfalarında yer aldı ve o sayfalar sesini duyurmak isteyen mağdurların en güvenli sığınağı oldu. 


6 Mart 2002

Sağduyu ve vicdanın sesi olarak vicdanlara seslenen Yeni Asya, hürriyet ve hukuk mücadelesinde daima müsbet hareketi telkin etti. Farklı düşünce ve görüşleri kaba kuvvetle bastırmak yerine, fikirlerin tartışmasına imkân vermek ve ikna ile meselelere çözüm yolu aramak gayesiyle yayınlar yaptı. Karanlık 28 Şubat günlerinde mağdurların hak ve hürriyetlerini korunması için konjonktürel hesaplara prim vermeden demokrasi vurgusu yaptı. 

19 Ekim 2007

52 yıldır kırıksız bir yol izleyen Yeni Asya, 2000’li yıllarda da demokrasi, hak ve özgürlüklere saygılı yayıncılık anlayışını sürdürdü.


1 Nisan 2008

Meşveret sistemiyle yayınlarına devam eden Yeni Asya, toplumsal ve siyasî birçok olayda sağduyulu hareket edilmesini tavsiye ederken, herkesimden görüşlere yer verdiği yayınlarıyla sorunların çözümünde etkin rol oynamıştır. 

10 Ekim 2011

AYRIM YAPMADAN, PARTİ KAPATMALARIN TAMAMINA İTİRAZ ETTİK

Sosyal, toplumsal ve siyasî sorunların zecrî yöntemlerle ve parti kapatmalarla çözülemeyeceği noktasındaki ilkesel duruşumuzu, bugün HDP ile temsil edilen çizgide daha önce kurulan partiler gibi, RP ve devamı FP’nin kapatılmasında ve 2008’de AKP’ye karşı açılan kapatma davasında da sürdürdük ve hiçbir ayrım yapmadan parti kapatmalarına itiraz ettik.

23 Nisan 2012

‘Konuşan Türkiye’ idealiyle yurdun birçok şehrinde düzenlenen paneller ise, 28 Şubat darboğazından çıkılmaya çalışılan günlerde Anadolu insanının nefes aldığı toplantılara dönüştü. Her dönemde içerden ve dışarıdan müdahalelerle susturulmaya çalışılan Yeni Asya bu zorlu ve karanlık günlerden her daim dik bir başla çıkmayı başardı. 

28 Şubat 2016

Yeni Asya’nın korkusuz ve haktan yana yayınları otoriter iktidarların ve baskıcı unsurların hedefindeydi. Darbe dönemlerinde kapatma ve toplatma yollarına başvurulurken, bu dönemde de yargı sopasıyla bu dik duruş cezalandırılmak isteniyordu.


17 Temmuz 2016

Yıllar süren davalardan, haksız mahkumiyetlere uzanan uzun ve zorlu bir mücadele yine yazarlarımız ve okuyucularımızın dirayetiyle karşılandı. Yeni Asya kendine yönelik yapılan haksızlıklara karşı da AYM ve AİHM’e açtığı davalarla mücadele etti. 


7 Ağustos 2016

52. yıla girdiğimiz bu günlerde demokrasi, hukuk ve hürriyet vurgusunu sürdürdüğümüz yayınlarımızla kuruluşumuzdaki misyonumuzu takip ediyoruz. Tavizsiz istikrar çizgisi ile meşveret odaklı yapılan yayınlarımız bugün de demokrasiyi kesintiye uğratmaya çalışanların hedefinde… 

15 TEMMUZ KALKIŞMASINA DA, 20 TEMMUZ SÜRECİNDEKİ OHAL HUKUKSUZLUKLARINA DA KARŞI ÇIKTIK

Yeni Asya Türkiye Tarihi’nin en karanlık günlerinden biri olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı da, 20 Temmuz’da OHAL ilân edilerek yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı da demokrasi çizgisini çekerek mesafesini koydu.

21 Şubat 2017

Yeni Asya 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında attığı “Demokrasiden Dönüş Yok” manşetiyle yapılan kalkışmaya karşı tavrını net bir şekilde gösterdi. Yayın hayatı boyunca bütün darbelere karşı net bir duruş sergileyen Yeni Asya, binlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olan 15 Temmuz’u da şiddetle lânetledi ve olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için yayınlar yaptı. 


14 Nisan 2017

BAŞINDAN BERİ ISRARLA“CEMAATLER SİYASET TUZAĞINA DÜŞMESİN” DEMİŞTİK, HAKLI ÇIKTIK

Bu fitne ve yol açtığı vahim neticeler, Yeni Asya’nın başından beri seslendirdiği “Aslî misyonu manevî hizmetler olan cemaatler kesinlikle siyaset ve ticaret tuzağına düşmemeli, siyasallaştırılmamalı; bir cemaat özelinde devlette kadrolaşma ve devleti ele geçirme stratejileri son derece yanlıştır ve ısrar edilirse bedeli ve sonuçları çok ağır olur” uyarılarının isabet ve haklılığını bir kez daha gösterdi.


16 Aralık 2018

Yeni Asya, 28 Şubat mağdurlarının sesi olduğu gibi, 20 Temmuz ve sonrasındaki keyfî uygulamalar sebebiyle mağdur olanlara da nefes oldu. Kapatmalar, el koymalar ve KHK’larla işlerinden olan ve hukuksuzluğa uğrayan binlerce masumun hakkını gündeme getiren yayınlarla OHAL hukuksuzluklarına da karşı durduk…


19 Nisan 2018

Demokrasi hukuk ve hürriyetin önemine dikkat çeken tarihî manşetlerle meseleler hakkındaki çözüm tekliflerini sunduk. Demokrasiden dönüş olamayacağını belirtirken darbe ve darbecilerle hesaplaşmanın da ancak hukuk içerisinde olabileceğini net bir şekilde ifade ettik.


20 Nisan 2018

MASUMLARIN HUKUKUNU SAVUNDUK

Kurunun yanında yaşların yanmaması gereğine dikkat çekerken tek bir masumun hakkının ne kadar önemli olduğunu Bediüzzaman‘dan aldığımız dersler ışığında kamuoyuyla paylaştık. 20 Temmuz OHAL sürecinin ortaya çıkardığı mağduriyetlere karşı sağduyu mesajlarıyla hukuka dönülmesi gerektiğini vurguladık. 


19 Temmuz 2018

TEK ADAM REJİMİNE “HAYIR” DEDİK

Ülkenin içerisinden geçtiği 15-20 Temmuz sürecinin boğucu havasında öne sürülen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu için yaptığımız yayınlarla meselenin çok yönlü tartışılmasına katkı sağladık.


29 Ekim 2019

16 Nisan’da yapılan referandumda Neden Hayır? dediğimizi hazırladığımız broşürlerle topluma anlattık.


20 Ocak 2020

Tek adam yönetimine karşı Meclis’in güçlenmesinin, kuvvetler ayrılığının, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukukun üstünlüğünün önemini dikkatlere sunduk. 


4 Mayıs 2020

Gelinen noktada yaptığımız yayınların önemi ve haklı duruşumuz her geçen gün daha fazla anlaşılıyor.

Ve seslendiriliyor...


27 Ağustos 2020


12 Eylül 2020


10 Ocak 2021

Okunma Sayısı: 2208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • ibrahim bayhan

  22.2.2021 04:53:28

  Hazırlayanlarda ve emeği geçenlerde Allah ebeden razı olsun. Nice sonsuz yıllara inşallah

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı