Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 14 Aralık 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Faruk ÇAKIR

‘Ama’yasa değil, ‘anayasa’ yapılsınDemokrasi ile idare edilen bir ülkenin, çeyrek asırdır ‘ihtilâl anayasası’ ile yönetiliyor olması, her halde aklı başında olan hiç kimse tarafından tasvip edilemez. Nitekim, 1980 ihtilâlinin ürünü olan “1982 Anayasası,” ‘eski anayasalar’ listesindeki yerine almak üzere. Yapılan çalışmalardan geri adım atılmazsa, yeni ve ‘sivil bir anayasa’ya kavuşma imkân ve ihtimalimiz bulunuyor.

Daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, anayasayı hazırlayan kişilerin ‘sivil’ olması tek başına yeterli değildir. Kim hazırlarsa hazırlasın, anlayış ve yaklaşım ‘sivil’ olmalıdır. Bazı ‘sivil’lerin; medyaya yansıyan görüşlerinin hiç de ‘sivil’ olmadığına kamuoyu şahittir.

Yeni bir ‘sivil anayasa’ hazırlanmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, sivil toplum kuruluşları Ankara’da bir araya geldi ve geniş katılımlı bir ‘çalıştay’ düzenlendi. Toplantıya 83 kuruluşun katıldığı dikkate alınırsa ‘geniş katılım’ın temin edildiği söylenebilir. Bu toplantıda güzel şeylerin de konuşulduğu anlaşılıyor. Nitekim, toplantıda alınan kararlar kamuoyuna açıklandı.

8-9 Aralık 2007’de Ankara’da bir araya gelen 83 sivil toplum kuruluşu, yeni anayasa ile ilgili olarak özetle şu tesbitlerin dikkate alınmasını istiyor:

*Yeni anayasa bireyi esas alan bir anlayışla kaleme alınmalıdır.

*Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Hiçbir gerekçeyle ayrımcılık yapılmamalıdır.

*Hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamalar net tanımlamalarla yapılmalı.

*Düşünce, ifade ve basın özgürlükleri etkin biçimde teminat altına alınmalı.

*Kamu çalışanlarının toplusözleşmeli, grevli sendikal hakları tanınmalı.

*Sosyal güvenlik hakkı tüm çalışanlara eşit biçimde sağlanmalı.

*İki turlu dar bölge seçim sistemi düşünülebilir. Sistem korunacaksa baraj değişmeli.

*Siyasi katılımın teşvik edilip artırılmasını sağlayacak hükümlere yer verilmeli.

*Kuvvetler ayrılığı bir tarafın diğerine üstünlüğünü engelleyici şekilde tanımlanmalı.

*Yasama organının iki meclisli olarak yeniden düzenlenmesi düşünülebilir.

*Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlık kaldırılmalı.

*Kamu kaynağı kullanılan bütün bütçeler şeffaf ve denetime açık olmalı.

*Kamu denetçiliği’ (ombudsman) anayasal bir kurum olmalı. (Radikal, 13 Aralık 2007)

Bu ‘ilke’lerin ne kadarı hazırlanacak ‘yeni ve sivil anayasa’da yer alır, şimdiden kestirmek mümkün değil. ‘Çalıştay’da güzel şeyler konuşulduğu anlaşılıyor. Ancak bazı temel konulara temas edilmediği de anlaşılıyor. Nitekim, toplantıya katılan “Geçen Siviller” adına yapılan açıklamada şöyle denilmiş: “(...) NGO postuna bürünmüş, en mütevazısı 10 milyon vatandaşı temsil ettiğini iddia eden GONGO’ların istilâsına uğradık. Anayasa yapmak için orada olduğumuzu düşünüyorken, aslında tabu oynamaya geldiğimizin farkına vardık. (...) Kullanılması yasak kelimler ise: Değiştirilmeyecek ve değiştirilmesi teklif dahi edilmeyecek maddeler; (...) x maddeleri, y fıkraları ve z haşiyeleri… Diğer taraftan bazı tecrübeli oyuncular ‘kullanılmayacak kavramlara’ bir de kendileri ekleme yapmışlardı: Kürt sorunu, başörtüsü, anadilde eğitim, üniter devlet, azınlıklar ve ifade özgürlüğü.(...) Kanunla kurulmuş GONGO’ları sivil inisiyatifin temsilcileri; önerilerini de halkın görüşüymüş gibi sunmamalıyız.” (ikincicumhuriyet@yahoogroups.com)

‘Genç Siviller’in itirazları bu şekilde devam ediyor. “Sivil anayasa”yı konuşurken bile ‘sınır’lar çizilmesi ‘doğru’yu bulmamızı engellemez mi?

14.12.2007

E-Posta: cakir@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (13.12.2007) - Mesleğine ihanet edenler kim?

  (12.12.2007) - Gözler yeni başkanda

  (11.12.2007) - Zaim Hocayı uğurlarken

  (10.12.2007) - Sırada ilkokullar var!

  (09.12.2007) - Yeni şeyler söylemek lâzım

  (08.12.2007) - Gece ile gündüz bir olur mu?

  (07.12.2007) - Biri bize anlatsın

  (06.12.2007) - Anketten ‘korku’ üretmek tutar mı?

  (05.12.2007) - Yapanın yanında kâr mı kalsın?

  (03.12.2007) - ‘YAŞ’a imza tutar mı?

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri