Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 16 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Mustafa ÖZCAN

Kenya ve Türkiye



İlter Türkmen bir yazısında başörtüsü tartışmalarıyla birlikte Türkiye’nin 22 Temmuz seçimleri öncesine döndüğünü ve seçimin getirdiği olumlu havanın dağıldığını yazdı. Haksız da sayılmaz. Gerçekten de darağacı, kefen atışmaları ve tehditleri gırla gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan da Baykal’ın darağacı imasına karşı Özal gibi konuştu ve ‘kefenlerini giyip siyasete çıktıklarını’ söyledi. Kenan Evren gibi ülkemizde De Gaulle taklitçilerini gördüğümüz gibi Cindoruk gibi ‘bana makosenlerimi giydirmeyin’ diyenleri de izledik.

Bunlar üzücü ifadeler. Baykal ise sonunu darağacında görmek istemediklerini söyledi. Türker Alkan daha da ağırını yazdı ve iç savaş ihtimalinden sözetti. Bazıları da bu anlamda Yunanistan ve İspanya iç savaşlarına atıfta bulundular. Taha Akyol serbesti kararından sonra üniversitenin üç gruba ayrıldığına temas etti. Demirel de başörtüsü gerilimiyle birlikte bütün kurumların bölündüğünü ve bu bölünmenin halk katmanlarında ve tabakalarında da makes bulduğunu ifade etti. Bu tesbitler doğruysa o halde bölünmenin mesulünü ve sorumlusunu da aramak ve bulmak gerekir. Gerçekten de bölünme başörtüsü üzerinden yani kimlik üzerinden mi gerçekleşti? Sorunun ikinci kademesi de şu: Bölünme; ne güzel birliği temin eden yasak varken siyasetçilerin illa da onu serbest bırakacağım tutkusundan mı kaynaklandı?

***

Aslında, bölünme kesinlikle kimlikten kaynaklanmıyor. Kimlik üzerindeki kısıtlama ve dahası ayrımcılıktan kaynaklanıyor. Bu ayrımcılık meselesi de farklı yorumlara sahne oluyor. Sözgelimi, kimileri Erdoğan’ın basına sataşmasını, basını ikiye bölme girişimi olarak nitelendiriyor. Bunu doğru farzetsek bile aslında bu husustaki ilk örnek (arkatip) bizzat farklı kesimlerin uygulamalarından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla ayrımcılık veya bölücülük varsa bu sadece başörtüsüyle kaim veya alâkalı değil. Sözgelimi, bunlardan bir diğeri, bazı kurumların başörtüsü yasağının koyulaştığı 28 Şubat sürecinden itibaren basına da uyguladıkları akredite yöntemidir. Dolayısıyla bu kurumların tavırlarını dikkate almak yerine bazı gazeteler başbakanın sözlerinden dolayı onu ayrımcı ilân ettiler. Ama bu basın yayın organlarının, akredite uygulamasından veya ayrımından hiç şikâyet ettiklerini duymadık. Meslektaş dayanışması da göstermediler. Öyleyse ortada riyakâr bir durum var. Dolayısıyla çifte standartı içselleştirmiş durumdalar ve güya sosyal barış için bunun sonuçlarının karşı kitle tarafından da içselleştirilmesini istiyorlar. Böyle geldi böyle gider diyorlar. Millî birlik ve beraberliğin ancak böyle devam edebileceğini ileri sürüyorlar. Dolayısıyla bazıları kitlelerin zorla bastırıldıkları ‘o mesut günleri’ hayâl edip duruyorlar ve kendilerini 1960’lı yılların özlemiyle avutuyor ve nostaljisine kaptırıyorlar. Tarihte yaşamak da güzel şey ama buna anakrosi diyorlar. Bunlar aynı zamanda pozitivistler ve modernleşmeye inanıyorlar, geriye dönüş özlemini irtica olarak değerlendiriyorlar. Lâkin gelgelelim kendilerini geçmişe hapsediyor ve geçmişin değerleriyle yaşıyorlar. Halbuki kimse sosyolojik dönüşüme direnemez. Eski hâl muhâl, ya yeni hâl ya izmihlâl.

***

Başörtüsü yasağı taraftarlarından ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan ‘Anadolu’daki kız, örtünmek istemiyor. Erkek çocuklarla eşitlenmek istiyor’ diyor. Bu mantığı aslında kendisini ilzam ediyor ve kusurunu da ele veriyor. Üniversiteli kızlar da açık kızlarla eşitlik istiyorlar. Dolayısıyla bölünmenin kaynağı kimlik değil eşit muameleden mahrumiyettir. Bunu en iyi gözlemleyebileceğimiz örneklerden birisi Kenya’da olan bitendir. Hâlâ bu ülkedeki bölünme virüsü teşhis edilmeye çalışılıyor. Birileri kimliğin ve kabileciliğin bölünmeye yol açtığını ileri sürüyorlar. Gerçekten de bizde polisin 12 Eylül öncesinde ideolojik kamplaşmalarla bölünmesi gibi Kenya’da da kabile esasına göre bölünmüş durumda. Peki bunun sorumlusu ve mesulü kim? Kenya’daki sorumluları tayin ve teşhis edebilirsek buradan temin ettiğimiz çözümü Türkiye’ye de uyarlayabiliriz.

Yifat Suskind adlı yazar ‘Inequality, Not Identity, Fuels Violence in Kenya’ başlıklı yazısıyla herşeyi ortaya koyuyor. Kenya’da şiddeti, kimlikler değil bilâkis kimlik üzerindeki ayrımcılığı tetiklediğini ifade ediyor. Burada ise bir kimlik, yok farz ediliyor ve bu kimliği illâ da taşımak isteyenler ve bu şekilde üniversiteye girmek isteyenler bölücü damgası yiyor. Tek tip ve tek kimlik dışında yani müesses ideolojiye bağlı kimlik dışındaki kimlikler bölücü kabul ediliyor. Bunun ötesinde meselâ Kibaki ile Odinga’nın yaptıkları bu ayrımın ateşlediği kimlikler üzerindeki kavgadan ibaret. Yani bundan sonra ikinci sorumluyu bulmak tali bir mesele hâline geliyor. Dolayısıyla asıl bölücü olan kimlik değil, yasak veya eşitsizliktir. Laikliğin gereği ise sınıfların birbirine karşı üstünlüğü, zaferi veya ayrımcılık değil bitarafane bir biçimde ve hakem olarak bütünlüğü eşitlikte sağlamaktır. Bunun ötesinde bölücü olan husus dayatma veya yasaktır. Dolayısıyla hürriyet bölücü olamaz ama yasak bölücülük mânâsını kapsamaktadır. Kimlikler karşısında tarafsız olmak laikliğin de gereğidir ve bu vasıf bütünleştiriciliktir. Slogancılık bölücülüktür, bütünleştirici olan ise muhakeme ve tahlilci anlayıştır. Bu itibarla, sloganlar tahlil karşısında dayanamaz ve tutunamaz. Sloganlar gerçeklerin indirgenmesidir.

16.02.2008

E-Posta: mustafaozcan@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (15.02.2008) - Pozitivist laiklikten pozitif laikliğe

  (14.02.2008) - ‘Gölge adam’ın öldürülmesi

  (13.02.2008) - İslâmiyet, Hıristiyanlığı da kurtaracak

  (12.02.2008) - Taceddin Hilâli’den Rowan Williams’a

  (11.02.2008) - Aforoz kurumu değişti

  (10.02.2008) - İsmet İnönü ve Rıfat Esat

  (09.02.2008) - Baykal’a Ezher diploması

  (08.02.2008) - Baykal’ın solu, Hayyam’ın yolu

  (07.02.2008) - Ankara Mezhebinin imamı!

  (06.02.2008) - Başörtüsü kimin bidatı?

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri