Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 09 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Mustafa ÖZCAN

Baykal’a Ezher diplomasıBir yazımda Baykal ile Sarkozy’yi karşılaştırmıştım. Yine yolları kesişti hem de Ezher’de. Stasi Raporu deneklerinden birisi olan Sarkozy liselerde başörtüsü meselesi kızıştığında yasağa onay için soluğu İslâm dünyasındaki en büyük dinî merci/otorite olan Ezher’de almıştı. Hocaların tamamının muhalefetine rağmen ‘sahibinin sesi’ olan Ezher Şeyhi Muhammed Seyyid Tantavi Sarkozy’yi eli boş çevirmemişti. Sarkozy, Carla’yı kaptığı gibi ‘saltanat ulemasından’ olan Muhammed Seyyid Tantavi’den de liselerde başörtüsü yasağı fetvasını kapmıştı. Tantavi gerekçe olarak Fransa’nın toprakları üzerinde hükümranlık hakkına atıfta bulunuyordu. ‘Vatandaş olsalar bile Müslümanlara boyun eğmek düşer’ demişti.

Ne hikmetse kimi Batılılar Tantavi gibi hocaların boyun eğdirme fetvalarını çok beğenirken tam aksine Ayan Hırsi Ali’nin de bu boyun eğme kültürüne isyandan dolayı dinini terk etmesine de şapka çıkarıyorlardı. Bundan daha çok hoşlandılar. Hem teslimiyete teşvik edeni, hem de isyan edeni alkışlıyorlardı. Çünkü ikisi de işlerine geliyordu.

Teslimiyetle kafasını bozan Ayan Hırsi Ali ‘ex müslüman’ haline gelmişti. Dolayısıyla eyyamcı ile Hayyamcılar da anayasanın dibacesi ve değişmezleri için de Tantavi’ye başvurabilirler. Daha üstten ayarlarla daha garanti olur. Eyyamcı ile Hayyamcılarımız üniversitede başörtüsü yasağı bağlamında hem fetvayı hem de diplomayı Tantavi’nin elinden kapabilirler. Ezher diplomalarını kabul etmezsin ama işine geldiğinde fetvasını da diplomasını da aparırsın. Dinle diyanetle ilişkilerde Hayyam’ın eyyamcı anlayışını ölçü alan Deniz Baykal da (Bosna’da yaptığı gibi ‘bugün böyle yarın öyle’ anlayışı), dinî konulardaki söylemlerine yapılan eleştirilere karşılık, “Araştırarak, bilerek söylüyorum. Hepsinin dayanağı var. Yakında El-Ezher’den diploma getireceğim” demiş. Kendisi Ezher diplomasını çok merak ediyorsa Tantavi de devlet adamlarına çok meraklıdır, onlarla birlikte görünmekten haz ve zevk alır. Kel başa şimşir tarak nev’înden...

Ama Deniz Baykal’ın diploma alacağı Ezher sakın Selâhaddin Eyyubi öncesinin Fatimi Ezher’i olmasın. Bu da Baykal’a uyar. Tam da Emevi ve Abbasi anlayışına karşı tam siper. Aslında bu işi Marmara İlahiyat Fakültesi’nde dekan iken Zekeriya Beyaz vasıtasıyla daha kolay halledebilirdi. Mısır’a kadar uzanmaya da lüzum kalmazdı.

Espri bir tarafa gerçekten de Baykal isterse Ezher’den de fetva alabilir! Ama acaba vicdanından fetva çıkartabilir mi? Zira vicdanlar nasır bağlamadıkça ve susturulmadıkça daima doğruyu söyler. Fetva bir dış kriter ise vicdan da iç kriterdir. İç kriter ve vicdan onaylamadıkça alacağın fetvaların da bir kıymeti yoktur. Hile-i şer’iyye olmaktan öte gitmez.

***

Baykal sadece bununla kalmamış darbeye de dâvetiye çıkarmış. 12 Eylül anayasası sanki darbeden değil de harpten çıkmış gibi, ‘ancak anayasaları savaşı kazananlar yapabilir’ diyor. Anayasa konusundaki fetvaları da şöyle “Anayasa yeniden yapılamaz mı?” sorusunu soran Deniz Baykal, “Elbette yapılır. Düşmanı atarsın, devleti yeniden kurarsın, bayrağı dikersin, parayı bastırırsın. Yapanlar yapmış... İhtilâli yaparsın. İdamı göze alırsın... Anayasa toptan yenilenir” diye konuştu. Anayasa yapımı için Kurucu Meclis’in oluşması gerektiğini öne süren Deniz Baykal, “Anayasa yapmak için değil, uygulamak için seçildik. Şimdi bunu iptal edelim, yenisini yapalım anlayışı doğru değildir. Anayasa ile ilgili değişiklik ihtiyacı hissedilebilir. Belli konular için düzenleme yapılabilir. Yaygın, kısmen değişiklik ihtiyacı hissedilebilir ama 85 yıl sonra Anayasa’nın tamamını bir kenara atıp, dünyada bir ülkenin yeniden yazma ihtiyacı içine girdiğinin pek fazla örneği yoktur” şeklinde serd-i beyanda bulunmuş.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Meclis’te görüşülen Anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi durumunda, hem usul hem esas yönünden Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini de ilân etti. Baykal, “Anayasa Mahkemesi yapılan değişikliği yok sayarsa, ne olur?” şeklindeki soruya “Çok önemli bir şey olur” diye cevap veriyor. Bu rumuzlu ve kinayeli konuşmalar niye?

***

Eyyamcı ve Hayyamcıların en önemli özelliklerinden birisi de krizsiz yapamamaları. Sabih Kanadoğlu, 367 meselesini ortaya atınca siyasî hayatını kurtarmak istercesine cankurtaran simidi gibi bu mütalâaya sarılmıştı ve ‘devletin tepesindeki üç makamın bir elde toplanmasının doğru olmadığı propagandasını yapmaya başlamıştı. “Cumhurbaşkanını bu meclis seçemez. Menderes’lerin sonu belli’ şeklinde sözler sarf etmişti. Menderes, Koraltan ve Bayar’ı kastederek bu triumviranın darbeyi hazırlayan faktör olduğunu ileri sürmüş ve Çankaya’ya göz diken AKP’lilere böylece gözdağı vermişti. Şimdi de başörtüsünü laiklikle irtibatlandırarak laikliğin sistemin sigortası olduğunu belirterek ‘sigortamızı attırmayın’ diyorlar.

***

Evet, Baykal Ezher’de de kendisi için yandaşlar bulabilir. Bu meyanda Abdulmüteal Saidi gibi reformcu Ezherci hocalar ve Abdullah Mangala gibiler Mustafa Kemal’i İslâm mücedditleri serisinden saymışlardır. Dolayısıyla Baykal şaka yapsa da ciddî ciddî Ezher’den hem fetva hem de diploma alabileceğine tarihi örnekler şahitlik ediyor.

09.02.2008

E-Posta: mustafaozcan@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (08.02.2008) - Baykal’ın solu, Hayyam’ın yolu

  (07.02.2008) - Ankara Mezhebinin imamı!

  (06.02.2008) - Başörtüsü kimin bidatı?

  (05.02.2008) - “İran’ın düşmanlarını temizledik”

  (04.02.2008) - Farsça Nutuk, Fransızca Humeyni

  (03.02.2008) - Ergenekon’un dış yüzü

  (02.02.2008) - Arap Celâl’den, Amerikalı Celâl’e

  (01.02.2008) - Ergenekon’un siyasî dili

  (31.01.2008) - Ergenekon’un manevî zemini

  (30.01.2008) - Kemalizm ve Baascılık

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri