"Gerçekten" haber verir 11 Kasım 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Cevher İLHAN

AB İlerleme Raporundaki kırıklar (2)AB Türkiye İlerleme Raporundaki “kırıklar,” sadece inanç hakkı ve hürriyeti ile Müslüman çoğunluğun dinî özgürlükler sorununun yeterince yer almamasından ibaret değil.

Demokratikleşme, insan hakları, yargı reformu ve idarî düzenlemelerde de Ankara’nın bir yığın “kırığı” var; ve ne yazık ki raporda Ankara’nın ihmal ve yanlış bilgilendirmesinden bu “kırıklar” da doğru değerlendirilmemiş…

Siyasetin demokratikleşmesi için, siyasî partiler ve seçim yasalarındaki demokratik kısıtlamaların giderilmesi, partilerin kapatılmasının zorlaştırılması; yasaların AİHM ictihadına ve Venedik Krtierleri’ne uygun hale getirilmesi, raporda yer alan tamiri gereken “kırıklar”ın başında geliyor.

Ayrıca askerlerin kullandığı bütçenin üzerindeki sivil denetimi güçlendirmeye dair adım atılmadığı, yargı reform stratejisine uygun olarak Adalet Bakanlığı’nın sivil toplumla yeterince danışıp paylaşmadığı, bunun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığında endişelere yol açtığı, iletilen eksikliklerden…

Yine son dönemde daha da yaygınlaşan yolsuzluklarla mücadelede yasal çerçevede ve kurumsal yapıda çok az ilerleme kaydedildiği ve hükûmetin bu hususta genel bir strateji ve plânının olmadığı eleştirisi, olaylarla ortada…

“AYIRIMCILIK”LA İLGİLİ AYIRICILIK…

Buna ilâveten Türkiye’de insan haklarının hâlâ adlî soruşturma geçirdiği ve hâlâ ciddî noksanlıklar bulunduğu; kamu denetçisi “ombudsman”ın olmadığı da, Ankara’nın bir türlü başaramadığı sorunlardan…

Özellikle büyük şehirlerde hapishanelerin aşırı kalabalığı ve izleme çabalarının eksikliği, “F tipi” ve “tecrit”le ilgili hukuk dışı uygulamalar da, Ankara’nın halletmesi gereken meselelerden…

Sendikaların örgütlenmesi, grev ve toplu pazarlık haklarının kısıtlandığı; sosyal diyalog mekanizmalarının zayıflığı da raporda dikkat çekilen zâfiyetlerden…

Keza kadın ve çocuk hakları, sağlık ve eğitimin güçlendirilmesi, sosyal hizmetler ve çocuk yargı sistemine dikkat çekilmesi ve çocuk emeğinin kullanılmasına dair Ankara’ya yapılan uyarılar da dikkat çekici.…

Buna ilâveten toplantı özgürlüğüne keyfî kısıtlamaların giderilmesi de Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demokratik bir açılım...

Ne var ki toplanma özgürlüğünün Avrupa standartlarıyla uyumunun salt “1 Mayıs gösterileri”ndeki “polis şiddeti” ve “orantısız güç”le açıklanması, “kadın hakları”na “töre ve nâmus cinâyetleri”nin örnek verilmesi, yanlış yönlendirilmeler şaşırtılan AB raporunda bir dizi “kırıklar”a sebep oluyor.

Buna bağlı olarak insan hakları ihlâli iddialarının yeterince hızlı, tarafsız ve bağımsız soruşturulamadığına ve işkenceye, bir tek Metris Cezaevi’nde bir hükümlü olarak bulunan Engin Çeber’in ölmesiyle sınırlı tutulması, raporun eksik kalan taraflarından…

Hele “ayırımcılık”la ilgili ayırımcılık, AB’nin çapıcı çarpıtmalarından. “Cinsel yönelime dair ayrımcılık” uyarısında “lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve travestilere karşı ayrımcılığın” mesele edilmesi, bunun “teşhircilik” ve “genel ahlâka aykırı davranışlar” olarak görülmesinin kınanması, AB’nin saplandığı yanlışlardan biri...

“LAMBDA-İSTANBUL’UN

KAPANMASI” VAR, “İLÂHÎ

İKAZ”A CEZA YOK…

Şu çarpıtmaya bakın; “Valilikçe Lambda-istanbul’un kapanması” raporda Türkiye aleyhinde serişte ediliyor. Bilhassa “askerlikle ilgili süreçlerde eşcinsellere aşağılayıcı psikolojik ve fiziksel muayene yapıldığı” iddiasıyla polisin transseksüellere fiziksel saldırılarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı iddialarının etkili soruşturması isteniyor.

Türkiye kültürel çeşitliliğini güvenceye almak ve azınlıklara saygı ve korumanın güçlendirilmesiyle ilgili hiçbir ilerlemelerin olmadığından hareketle, “azınlık hakları”, yine ne yazık ki “eşcinseller”e indirgeniyor.

En garibi de, “ayrımcılık” hususunda, İstanbul’da Romanların evlerinin yıkılmasından bahsediliyor; lâkin Kur’ân kurslarında ve camilerde halen tatbik edilen 28 Şubat “post-modern darbe”den kalma “yaş yasağı”yla, her yıl yüzbinlerce çocuğun dinlerinin temel kitabı olan Kur’ân’ı öğrenmelerine en ufak bir atıfta bulunulmuyor.

Başbakan ile bir medya patronu arasındaki “özelleştirme ihâleleri” ve “Deniz Feneri” dâvâsındaki polemikler nazara verilerek, yolsuzluk iddialarıyla ve terörle mücadeleyle ilgili haberlerin ardından basını şiddetle eleştiren açıklamalar yapması ve son dönemde internet sitelerinin sıklıkla ve orantısız şekilde yasaklanması sözkonusu ediliyor…

Düşünceyi ifâde özgürlüğünün sağlanmadığı açıkça belirtiliyor. Ancak Kur’ân’ın yüzlerce âyetine dayanarak sırf inançları gereği deprem gibi bir mûsîbete “İlâhî ikaz” dedikleri için onlarca gazeteci ve yazarın yargılanıp cezalandırılmasına hiçbir tepki bir gösterilmiyor!...

Ne var ki bütün bunların, yine Ankara’nın yeterince AB’yi aydınlatmamasından kaynaklandığı da bir gerçek. Bu konuda AB Komisyonu’nu suçlamak yerine Ankara’nın vazifesini yapıp yapmadığı hususu önem kazanıyor…

Neticede Ankara’nın başta yeni anayasa olmak üzere, demokratikleşme ve özgürlüklerin genişletmesindeki bigâneliği bir yana, belirli bir takviminin dahi olmayışı, AKP’nin ABD-İngiltere-İsrail rotasındaki dış politika sapmasıyla birlikte ele alındığında, AB - Türkiye ekseninde ciddî kırılmalara ve tereddütlere sebebiyet veriyor.

Ankara’nın bir an evvel bu anafordan kurtulması gerekiyor…

11.11.2008

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (10.11.2008) - AB İlerleme Raporundaki kırıklar (1)

  (08.11.2008) - Ankara, AB’yi şaşırtıyor…

  (07.11.2008) - AB raporu ve çarpıtmalar…

  (06.11.2008) - Tehlikeli bir taktik…

  (04.11.2008) - “Film” ve devrimler… (2)

  (03.11.2008) - “Film” ve devrimler… (1)

  (01.11.2008) - Ankara çuvallıyor…

  (31.10.2008) - ABD rotasındaki dış politika!

  (30.10.2008) - Cumhuriyet ve başörtüsü

  (28.10.2008) - “Kapatılmak”dan da beter…

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır