"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Lâtife ve enerji boyutları

Ali FERŞADOĞLU
20 Ekim 2021, Çarşamba
İnsanda, “akıl (id­rak, şu­ur, ha­fı­za, zekâ, ha­yal, kalp vs.), şeh­vet (ye­me, iç­me, eğ­len­me, vs.) ve ga­dap/sa­vun­ma me­ka­niz­ma­sı (ener­ji göm­le­ği, ko­ru­ma kal­ka­nı vs.) gibi temel duygu ve yeteneklerle donatılmıştır.

Di­ğer ta­raf­tan, ruh ve be­de­ni­miz­de çe­şit­li ener­ji mer­kez­le­ri var­dır ve her bir duy­gu­muz ve or­ga­nı­mı­zın üret­ti­ği ener­ji, gönderdiği dalgaboyu fark­lı­dır. Me­se­lâ kalp (maddî-manevî), be­yin, ener­ji­nin en yo­ğun ola­rak üre­til­di­ği mer­kez­ler­dir. Ka­fa­mız (di­mağ, be­yin), göz, el ve ayak­la­rı­mız, bu ener­ji­nin en faz­la ya­yıl­dı­ğı uzuv­la­rı­mız­dır. Bil­gi­miz, dü­şün­ce­miz, inan­cı­mız, ima­nı­mız­la po­tan­si­yel ola­rak biz­de bu­lu­nan bu ener­ji bo­yut­la­rı­nın ka­pa­si­te­le­ri­ni olum­lu ve­ya olum­suz yön­de art­tı­ra­bi­lir, yük­sel­te­bi­lir, ge­liş­ti­re­bi­lir, yön­len­di­re­bi­li­riz.  

Bu­ra­da önem­le ve has­sa­si­yet­le dik­ka­te sun­mak is­te­di­ği­miz bir me­se­le şu­dur: 

Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da, bey­nin üret­ti­ği dü­şün­ce ener­ji bo­yu­tu­nun, elek­trik akım­la­rı­na ben­zer te­sir­ler mey­da­na ge­tir­di­ği, bun­la­rın da can­lı or­ga­niz­ma­lar­da olum­lu ve­ya olum­suz etkilediği tesbit edil­miş­tir. Elek­trik, elek­t-ro-man­ye­tik ve­ya bi­yo-man­ye­tik ener­ji tür­le­ri­nin tamamı, baş­ta hüc­re­le­ri­mi­ze et­ki ede­rek onu re­ak­si­yo­na uğ­ra­tır­lar. 

Uzmanların ifadelerine göre için­de elek­tron, nöt­ron, pro­ton ve sa­ir yüz­ler­ce un­sur olan hüc­re, sı­kıl­ma-ka­sıl­ma ve gev­şe­me ile ça­lı­şır. Böy­le­ce ki­ne­tik bir ener­ji or­ta­ya çı­kar. Her bi­ri bir ener­ji bo­yu­tu olan sev­gi­miz, iba­de­ti­miz, duâ­mız, ih­lâ­sı­mız ve sa­ir bü­tün olum­lu duy­gu ve has­let­le­ri­miz­le hüc­re­le­ri­mi­ze de olum­lu sin­yal­ler, me­saj­lar gön­de­ri­riz. Böy­le­ce hüc­re ye­ni­le­nir, can­la­nır. Bun­lar, fer­den fer­da ifa edil­di­ğin­de manevî âlem­de bir­le­şir­ler.  

İhlâsımızın gücü nisbetinde olumlu düşünce, duâ, zikir, şükür ile he­de­fe müsbet ener­ji göndeririz. Ve yay­dı­ğı­mız bu ener­ji­nin yo­ğun­lu­ğu­na gö­re çev­re­mi­zin de ha­va­sı­nı müs­bet ve­ya menfi ola­rak et­ki­le­ye­bi­li­riz. Tıp­kı am­pu­lün yay­dı­ğı ener­ji­nin vol­ta­jı­na gö­re (watt’ına), de­re­ce­si­ne gö­re ay­dın­lat­ma­sı, la­ze­rin te­da­vi­si ve­ya rad­yas­yo­nun olum­suz et­ki­si, at­mos­fe­ri et­ki­le­me­si gi­bi. 

Olumlu duygu ve hasletler he­de­fe beyaz; olumsuzları ise siyah enerji gönderirler.   

İşte nazar, olum­suz/menfi duyguların işletilmesi ve siyah enerjilerinin hedefe gönderilmesidir. Tıpkı, enerji boyutları ile elek­tro­nik ci­haz­la­rı­n şa­şır­tılması, bozulması gibi; olumsuz duyguların frekansları ile nazar edip ruh ve bedenlerde den­ge­siz­lik­ler mey­da­na getirilebilir, yaralar açılabilir! 

Be­di­üz­za­man, “İş­le­di­ği­miz her bir gü­nah, ka­fa­mı­za gi­ren her bir şüp­he, kalp ve ru­hu­mu­za ya­ra­lar açar!” der­ken, ener­ji le­ke­le­riyle yır­tıl­ma­ ve den­ge­siz­lik­le­re de işaret etmiş olmalı. (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 14.) 

Okunma Sayısı: 1208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı