"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

'Aileyi koruyalım' çağrısı - Aile; adalet, demokrasi, şefkat ve merhametle korunur

29 Nisan 2024, Pazartesi 08:23
“TOPLUMUN TEMELİ AİLE” TEMALI 17. RİSALE-İ NUR KONGRESİ’NDE AKADEMİSYEN, YAZAR VE ARAŞTIRMACILARIN KATILDIĞI MASA ÇALIŞMALARININ DEKLARASYONLARINDA, AİLENİN TOPLUM VE DEVLET AÇISINDAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEREK, AİLENİN KORUNMASI ÇAĞRISI YAPILDI.

Demokrasi aileyi geliştirir

AİLENİN temeli cennette atılmış birlikte öğrenmenin ve yaşamanın gerçekleştiği bir hayat okulu olduğu belirtilirken, demokratik bir aile ortamının, aile bireylerinin kabiliyetlerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Aile içinde meşveretin önemine dikkat çekilerek, “İstişare kültürü geliştirilmelidir” denildi. Aile hayatının menfî medyanın tehditi altında olduğu kaydedildi.

Ailenin bozulması tehdittir

Çağımızda özgürlük adı altında egoizm ve cinsiyet duygularının kışkırtılarak kadın ve erkek arasında çatışma çıkarılıp aile bütünlüğü bozulduğu kaydedilirken, “Aile fertlerinin huzur ve saadeti; başta adalet, şefkat, hürmet ve merhamet duygularına bağlı kalmakla elde edilir. Aile içerisinde ahlakî değerlerin bozulması toplumun ve devlet sisteminin bozulması demektir” tespiti yapıldı.

***

TOPLUMUN TEMELİ AİLE

***

17. RİSALE-İ NUR KONGRESİ

Toplumun Temeli AİLE

Bu deklarasyonlar, Risale-i Nur Enstitüsü tarafından tertip edilen “Topumun Temeli Aile” konulu masa çalışmalarında, oturumlar sırasında açıklanan ve genel kabul gören kanaatleri bildirmekte olup toplantı yöneticileri ve sekreterleri tarafından toplantılar sırasında alınan notlar üzerinde çalışılarak hazırlanmıştır.

1. Masa: AİLE KAVRAMI ve BİRLİĞİ

KATILIMCILAR

Sedat Koçak, Prof.Dr. (Oturum Başkanı)
Hakan Özlen, Av. (Sekreter)
Abdullah Adıgüzel, Prof.Dr.  
Hüseyin Kurt, Prof.Dr.
Bekir Aktaş, Prof.Dr.
Ömer Önbaş, Prof.Dr.
Alper Yılmazoğlu, Dr. 
Ömer Ergün, Dr.
Ahmet Battal, Prof.Dr.
Salih Aytemur, Dr.
Ali Bengi, Dr.Av.
Uğur Suphi Çörekçi, Av.
Bülent Adil, Eğt.
Fahri Utkan, Eğt.

DEKLARASYONLAR

1- İnsanın maddi vücudu gibi manevi varlığının tekamülü de hücreden başlar ve peygamberimizin hücre-i saadetinin şubesi olan ailedeimanla tekamül eder.

2- Aile Rahim ve Cemil ismine mazhardır ve cennetlik bir müessesedir.

3- Ailenin hukuku yüzyıllık menfi tecrübenin de katkısı ile yeniden yazılmalıdır. Ailede en yüksek hukuk ana babanın hürmet hakkıdır. Bu sebeple evladın ana babaya karşı dava hakkı yoktur.

4- Müminin ailesi samimi bir dua şirketidir. Bu şirketin temel sermayesi hak değil fedakarlıktır. Tatlı, nurani bir havuzu kazanmak için bir buz parçası hükmündeki benliği aile havuzuna atıp eritmek gerekir ki duadan hakiki pay alınabilsin.

5- Aile içi akran eğitimi en önemli eğitim formatıdır. Bunun için ailede kardeşler ve kuzenler gereklidir. Zaten bir ana babanın evladına bırakabileceği en iyi miras geniş ailedir ve bol kardeştir.

6-Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinin 7. maddesine göre “Her çocuğun mümkün olduğu kadar ana babasını bilme hakkı vardır.” Bu Kural zinayı yasaklamayı gerektirir. 

7- Basit sebepler ile boşanmak Bediüzzaman'ın tabiriyle haysiyet-i islamiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz. Boşanmanın kanuni sebepleri bu bakışla yeniden düzenlenmelidir.

8- Aile birey için moral ve güven kaynağı, duygusal sığınak ve bireyi bağrına basan mükemmel bir terapi merkezidir.

9-Aile, küçük ama geniş bir şahs-ı manevidir.

***

2. Masa: AİLE ve EĞİTİM

KATILIMCILAR

Hüseyin Uzun,Prof.Dr. (Oturum Başkanı)
Sebahattin Yaşar, Eğt.-Yazar (Sekreter)
Abdurrahman Kılıç, Prof.Dr.
İbrahim Ersoylu, Eğt.-Yazar
İslam Yaşar, Eğt.-Yazar
Süleyman Yılmaz, Prof.Dr.
Mahmut Kaplan, Prof.Dr.
Abdülbaki Çimiç, Eğt.Yaz.
Ahmet Sözeri, Öğr.Gör.(RNE)
İlyas Üzüm, Prof. Dr.
Süleyman Demir, Y.Müh. (RNE)
Yusuf Emre Yeşilyurt, Dr.

DEKLARASYONLAR

1- Aile, temeli cennette atılmış birlikte öğrenmenin ve yaşamanın gerçekleştiği bir hayat okuludur. 

2- Bediüzzaman, “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir” der ve çocukluğunda şefkat ve merhamet dersini validesinden; hikmet, intizam ve nizam derslerini de babasından aldığını söyleyerek ebeveynin ailedeki eğitici rollerine dikkatleri çeker.

3- Demokratik bir aile ortamı, aile bireylerinin kabiliyetlerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkı sağlar.

4- Ailede her birey özeldir. Aile içindeki fertlerden birisinin farklı düşünceler veya inançlar içerisinde olduğu durumları, ebeveynler zorlamayla, hakaretle değil; iknayla, sevgiyle, anlayışla, duayla, sabırla karşılamalıdır. Akla kapı açılmalı, irade elden alınmamalıdır. Ebeveyler, aile içi sorumluluklarının farkında olarak tebliğ vazifelerini yapmalıdırlar.

5- Aile içinde çocuklarla geçen zamanlar, elmas değerindedir. Ebeveynin çocuklarla ilgilenmesi, sohbet etmesi, manevi dersler telkin etmesi, ahlaki ve etik değerlerden bahsetmesi aile içi geçirilen en güzel zaman dilimleridir. Bediüzzaman, ailede çocuklarla geçen masumane sohbetleri, yüz sinemadan daha zevkli ve neşeli görür.

6- Ailenin manevi eğitiminde en önemli bir kaynak, Risale-i Nur’dur. Bediüzzaman’ın, “hanenizi küçük bir Medrese-i Nuriyeye çeviriniz” çağrısı dikkate alınarak ailede Kur’ani, imani, ahlaki ve insani değerlerin yaşanmasını sağlayan Risale-i Nurlarla meşgul olunmalı ve evler manevi eğitim yuvasına dönüştürülmelidir.

7- Aile içinde istişare kültürü geliştirilmelidir. Bu sayede her birey düşüncesini serbestçe ifade etmeli ve ailenin ortak kararı uygulanmalıdır.

8- Kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden insanların katledildiği ve aile bütünlüğünün bozulduğu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin durduğu; Gazze’ye huzur, güven ve barış gelmesini istiyoruz. Bu soykırım ve katliam sebebiyle, İsrail’i nefretle ve şiddetle lanetliyor, ‘zalimler için yaşasın cehennem’ diyoruz. Bu zulme rıza gösterenleri, ticaret yapanları, her türlü maddi ve manevi destek sağlayanları da kınıyoruz.

***

3. Masa: AİLE ve MEDYA

KATILIMCILAR

Şevki Adem, Prof.Dr. (Oturum Başkanı)
Mustafa Akça, Arş.Yazar (Sekreter)
Ali Ferşadoğlu, Arş.Yazar
Etem Köklükaya, Prof.Dr.
Kenan Taştan, Doç.Dr.
M.Yusuf Akbaş, Av.
Saadettin Önal, Eğt.
Ahmet Dursun, Dr. (RNE)
Melih Can Daşdelen, Eğt.
Müfid Yüksel, Sosyolog-Araşt.

DEKLARASYONLAR

1- İnsanlığın en eski, en tabii, en kudsî müessesesi, en sağlam ve en emin sığınağı olan aile hayatı, menfi/olumsuz içerikli medyanın tehdidi altındadır.

2- Modern dünyanın ayrılmaz bir parçası haline gelen, aile hayatımız üzerinde derin bir etkiye sahip olan dijital medyanın olumlu yönlerinden yararlanırken olumsuz etkilerine karşı aileler bilinçli ve duyarlı olmalıdır.  

3- Bilinçli ve sağlıklı dijital medya içerikleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle eğitici, bilgilendirici, kaliteli, cezbedici ve değerlerimize uygun içerikler üretilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

4- İslâm'ın sevgi, fıtrat ve şefkat odaklı aile modeli, medya üzerinden aile kurumunda meydana getirilen küresel tahribata karşı temel bir güvencedir. 

5- Post-modernliğin getirdiği ve teknolojik imkanların gelişim süreci ile de paralellik gösteren bireyselleşme, toplumsal çevre ve aileden uzaklaşma; sanal âlem ile bütünleşen, yalnızlaşma ve ‘kendine tapınmacılığı’ doğurmuştur. "Sanal-bireysel özgüvenin ve kâinatta yalnızlaşmanın", İman'ın gereği olan ‘’havf ile recânın’’ yerini alarak, sonuçta Nihilizm’e kapı açan tüm bu faktörlerle genç kuşakları, sanal âlemin yaldızlı büyüsüne aldanarak hakiki/kalıcı bilgiye, bilgeliğe algılarını kapatıp, İman’ı tehdit eden ontolojik bir çıkmaza sürüklemiştir.

6- Post-modern bireyselleşmeyle zirve yapan "ben/self" merkezlilik; genç kuşaklarda, bireyi, toplum ve aile içerisinde iyice yalnızlaştırmakta ve sosyal iletişim yeteneklerini kısıtlamaktadır. Ebeveynler, hem aile içinde hem de aile dışında fiziksel, sosyal, sanatsal aktiviteler için çocuklarını yönlendirmelidir.

7- Aile içinde teknoloji kullanımı, aile büyüklerinin davranışlarına bağlı olarak şekillenir. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarına dijital medya kullanımında örnek olmalıdır.

8- Bediüzzaman Said Nursi’nin Müslüman’ın tahassungahı ve bir nevi cenneti olarak tanımladığı aile hayatını tehdit eden post modern yaklaşımlar, medya yoluyla aile bireylerini sefahate teşvik etmekte ve aileyi temelinden sarsmaktadır. Bu tehlikeye karşı dini terbiyeyi ihtiva eden dijital içeriklerin üretilmesi öncelikli gündemimiz olmalıdır. 

9- Medya üzerinden hürriyetin yanlış bir şekilde yönlendirilerek başkalarının hürriyetini kısıtlayacak boyutlarda sınırsız bir hürriyet anlayışının teşvik edilmesi, insanlığı tehdit etmektedir. “İnsanlar hür oldular ama yine abdullahtırlar.’’

***

4. Masa: AİLE ve EKONOMİ

KATILIMCILAR

Fikret Yükselten, Prof.Dr. (Oturum Başkanı)
M.Said Bayraklılar, Dr.Öğr.Üyesi (Sekreter)
Aziz Kutlar, Prof.Dr. Erdoğan Çelebi, Av. Ümit Acar,Dr. Hasan Bal, Prof.Dr.
Hakan Murat Aslan, Doç.Dr.
H. İbrahim Şengün, Doç.Dr.
İlhan Cevheri, Doç. DR.
Mehmet Tikici, Prof. Dr.

DEKLARASYONLAR

1. İsraf, aile efradını zor duruma sokar ve borçlanmak zorunda bırakır. Borç insanın hürriyetini kısıtlar, hakkın savunulmasına, doğrunun söylenilmesine ve âdil davranılmasına engel olur.

2. Modern iktisat ilminin dikta ettiği gibi kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız değil. Bilakis Rabbimizin nimetleri sınırsız insanın asli ihtiyaçları ise sınırlıdır.

3. Zevce, anne ve ev hanımı rollerini üstlenen şefkat kahramanlarının aile ekonomisine yaptığı katkıya paha biçilemez.

4. Aile hayatında iktisat ve kanaat eden sünneti seniyeyeye ve hikmet-i İlahiyeyetevfik-i hareket etmiş olur.

5. Sosyal bir varlık olan insan, aile kurmaya muhtaçtır. Ailenin ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olan aile reisi aile ekonomisini iktisat ve kanaatle yönetmek zorundadır.

6. Kadın, fıtri vazifelerini ihmal etmeksizin meşru dairede çalışabilir.

7. Ailede huzur ve sevginin anahtarı helal kazanıp meşru dairede harcamaktır.

8. Aile ekonomisi ile ilgili konularda kararlar meşveret ile alınmalı ve çocuklar bu meşveretlere dâhil edilmelidir.

9. Gelirlerimizi ailemizi fakirleştirecek harcamalar yerine zenginleştirecek yatırımlara ayırmalıyız.

10.Aile, toplumun temel yapı taşı olması hasebiyle ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel yönleri ile toplumsal refahın belirleyicisi konumundadır.

***

5. Masa: AİLE ve TOPLUM

KATILIMCILAR

Mustafa Usta, Dr. (Oturum Başkanı)
Metin Şencan, Eğt. (Sekreter)
Ahmet Küçük, Dr. İbrahim Aktaşçı, Av. Mevlüt Yılmaz, Yönetici
Muttalip Aslan, Eğt. Osman Özkul, Doç.Dr.
Veysel Kasar Doç.Dr.
Aytekin Coşkun, Dr.
Mehmet Mazhar Yıldız, Arş. Gör.Dr.
Mustafa Gökay, Hukukçu
Sacid Adalı, Prof. Dr.

DEKLARASYONLAR

1. Aile fertlerinin huzur ve saadeti; başta adalet, şefkat, hürmet ve merhamet duygularına bağlı kalmakla elde edilir. 

2. İslamiyet, kadını hürmete layık bir konuma getirmiş ve bir meta haline gelmesini engelleyerek toplum içindeki saygınlığını muhafaza etmiştir.

3. Toplumsal düzende kadınlık ve erkeklik algısı fıtrî ve biyolojik yapı dikkate alınarak inşa edilmelidir. Çünkü kadın ve erkek farkı rahmettir ve her biri kendi farkı nispetinde değerlidir.

4. Çağımızda özgürlük adı altında egoizm ve cinsiyet duyguları kışkırtılarak kadın ve erkek arasında çatışma çıkarılıp aile bütünlüğü bozulmaktadır. 

5. Günümüzün “toplumsal cinsiyet eşitliği” algısı, anne baba rollerini bozmakta, sadakati zedelemekte, kadının iş yükünü artırmakta ve ailenin çocuk eğitimindeki rolünü aksatmaktadır.

6. Çocukların suça sürüklenmesindeki başlıca sebepler; aile içi çatışma, boşanma ve çocukların maddî-manevî ihtiyaçlarının karşılanamamasıdır.

7. Aile içerisinde ahlakî değerlerin bozulması toplumun ve devlet sisteminin bozulması demektir. Toplumun tüm fertlerini kucaklayan, muktesid (ifrat ve tefritten uzak) siyasî anlayışın inşa edilmesi; istişare kültürüne önem veren, ahlakî ve dinî değerlerin hâkim olduğu bir aile yuvasında yetişmekle mümkündür.

8. Aile içi meselelerin meşveretle karara bağlanması, demokratik toplum bilincinin oluşmasını ve gelişmesini sağlar.

9. Toplumda kişilerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ana hedeftir. Ancak köklü gelenek-görenek ve adab-ı muaşeretin ihmal edilmesi, toplumsal kaynaşma ve dayanışmayı engeller. 

10. Aile bir değer aktarım aracı olduğu için empati, şeffaflık, hakperestlik, zerafet, muhabbet, sanat duygusu ve görgü sahibi olmak gibi değerler temelde ailede kazanılır.

6. Masa: AİLE: DİNAMİKLER, TUZAKLAR ve EBEVEYNLER

KATILIMCILAR

(*Üç alt masa çalışmaları şeklinde…)

Oturum Başkanları: Yasemin Güleçyüz, Dolunay Coşkun, Kübra Örnek Korkmaz

Sekreterler: Ravza Kayışoğlu, Şükran Gül Durum, Büşra Yetim

Ayşenur Özkan
Gülnur Tercan
Serpil Öğüt
Emine Kostak
Nurenda Coşkun
Ümran Küçükünlü
Fatma Aydın Demir
Nurkan Tezer
Yasemin Yaşar
Halide Keçeli
Nurseda Yaşar
Zeynep Özbey Aksoy 
Züleyha Kaba

DEKLARASYONLAR

1.Ailenin ve toplumun saadeti, çekirdek hükmünde olan aile bireylerinin terakkisine bağlıdır. Eşler ancak birbirinin noksanını ikmal, ihtiyacına yardım, vazifesine muavenet etmekle saadet-i dareyne vasıl olabilirler.

2.Risale-i Nur’un geniş dairede içtimai hayatı düzenleyen düsturları, dar dairede aile hayatını manevi bir cennete ve tahassungaha çevirir.

3 Kadınlar açısından ebedi hayat arkadaşlığını bozacak şey tesettürsüzlük, erkekler açısından ebedi hayat arkadaşlığını bozacak şey tahakkümdür.

4. Aile hayatının hayatı ve saadeti, hakiki hürmet ve samimi merhamet iledir.

5. Hırsla istemenin doğurduğu zaruret zannının çaresi; mutmain bir kalp, muktesit bir yaşam ve hesaba çekileceğinin bilincinde olmaktır.

6. Kadın ve erkeğin fıtratlarında, vazifelerinde, rollerindeki her bozulma kendi dengelerini bozduğu gibi ailenin de dengesini bozmaktadır.

7. Kur’an medeniyetine yakışır bir nesil yetiştirebilmenin yolu, hürriyet-i şer’iye ile sefih medeniyetin sınır tanımayan hürriyet anlayışına karşı mücadele etmektir.

8. Ebeveynlerin dinin özüne aykırı gelenek ve göreneği din gibi lanse etmesi, dine mesafeli çocuklar yetiştirme tehlikesini doğurur.

9. İhlasla kulluğunu yapan ebeveynin, hüsn-ü misal olması yönüyle evlat üzerindeki nasihatinin tesiri artar.

10. Her bir çocuğun evlat olma vasfından önce Cenab-ı Hakk’ın farklı esmalarına ayinelik eden bir kul olduğu bilinci, ebeveynin çocuğu doğru keşfetmesini ve onun problemlerine uygun çözümler üretmesini sağlar.

11. Çocukların maddi ve manevi terakki için ihtiyaç duydukları şey, merhamet ve şefkat çerçevesindeki İslami telkin ve terbiyedir.

Okunma Sayısı: 2036
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı