08 Mayıs 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Halil USLU

Özbekistan ve Nurlar1 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. Özbekistan’ın 447.400 km2’lik bir yüzölçümü bulunmaktadır. Özbekistan; Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a komşudur. Başşehri Taşkent’tir. Nüfusu 21.700.000’dir. Özbekistan’da nüfus yoğunluğu; Özbek Türkleri: % 69, Rus: % 10, TatarTürkleri: % 4.2, Kazak Türkleri: % 4.2, diğer: % 7.2, Tacik: % 3.9, Karakalpaklı: % 1.6.

“Tarihte Orta Asya’da Türkistan’da ve diğer dünya devletlerinde ortaya çıkan El Harizmî, İbn-i Sina, Birunî, Uluğ Bey, Tirmizî, Buharî, Hemedanî, Nakşibendî, Hoca Ahmet Yesevî gibi zatlar, insanlığa ve İslâmiyete büyük hizmetler verdiler. Buhara, Semerkant şehirleri, İslâm ilimlerinin merkezleri oldu. Lâkin, geçmiş 70 yıllık devrede, bolşevizm, komünist ideoloji okutuldu ve öğretildi. Ama, 21 milyon nüfuslu Özbekistan, öz dilini, dinini, itikadını, tarihî zenginliklerini, İslâm kimliğini sakladı…

"1991 yılında, Sovyetler parçalandı. Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri bağımsız oldular. Şu cümleden, Özbekistân, hem müstakil devlet oldu ve onun bağımsızlığını ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti tanıdı. Özbekistan, demokratik rejimi kabul etti... 1987 yılında, Özbekistan’da 58 cami açıkken, şu anda 5 binden fazla cami namaz kılmak için açıldı… ”1

Özbekistan Dışişleri eski Bakanı Ubeydullah Abdurrezakov’un yıllar önce bu beyanının karşısında Risâle-i Nurlar da o tarihlerde kendi lisanlarına çevrilerek Özbekistan’a girmiştir. Yalnız Küçük Sözler, Cihangir Emir Hamza ve Nurullah Muhammed Raufhan tarafından Türkiye Türkçesi’nden Özbek Türkçesine çevrilerek 30 bin adet basıldı.2

Nüfus ve fikir karışımının, mazideki tahribatın ortaya koyduğu tablo karşısında 1987’den 2009’a büyük mesafeler alındı. Fakat bu İslâmî ve Kur’ânî gelişmeleri hazmedemeyen veya istikbâlde acaba endişeleri, bazı batıl mezheplerin hakimiyetinden dolayı bazı mahkeme ve kesimler bir yanlışın içine girmişlerdir. Bu bâbda büyük bir hata işleyerek bazı Risâle-i Nur Talebelerine, Buhara Şehir Mahkemesince sırf Risâle-i Nur eserlerini okumaktan dolayı yedişer yıl hapis cezası vermişlerdir. Bu hadiselerde gayet mutedil ve büyük bir sabır içinde hareket edilerek, başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulması halinde hem mahkûmiyetler kaldırılacak, hem de Özbekistan Cumhuriyeti devleti tazminata düçar kalacaktır. Şimdiki hukukçular iş başına, gösterin kendinizi ve hareket başlamıştır.

Aziz ve Müslüman ülkemizde de başta büyük İslâm mütefekkiri Bediüzzaman Hazretleri, onun emsâlsiz talebeleri mahkemelerde yargılandılar. Hapishanelerde inanılmaz işkenceler ve zulümlere maruz kaldılar. Fakat kaderin cilvesi, Allah’ın yardımı ve müsbet hareketler neticesinde bu kara bulutlar dağıldı, Nurlar her tarafta intişar etti. Bugün Türkiye’nin her tarafında Risâle-i Nurlar serbestçe satılmakta ve okunmaktadır. Bu hususta sayısız kitaplar, binlerce makaleler ve yüzlerce şahitler vardır.

Kaldı ki; dâvâ adamıyım diyenlerin önünde elbette böyle engeller olacaktır, hikmet cihetiyle kader levhasına bakmak elzemdir. Zulmetin içinde nurun, kahrın içinde lütfun tecellileri olmuştur ve olacaktır. 1991’de yeniden istiklâliyetine kavuşan ve 70 yılın enkazını temizlemeye çalışan Özbekistan’da da bu nev'î hadiseler olacaktır. Benim duâm ve temennim Hz. Bediüzzaman’ın ve onun kahraman talebelerinin tarihçe-i hayatlarına bakılarak hareket edilmelidir. O zaman devam etmekte olan fütuhatlar daha da artacaktır. Zira Hz. Bediüzzaman der ki;

“Yakinim var ki, istikbâl semâvâtı zemin-i Asya

Bâhem olur teslim, yed-i beyzâ-ı İslâma.”k 3

Dipnotlar:

1. Ubeydullah Abdurrezakov, Özbekistan Dışişleri eski Bakanı (İs. D. G., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları).

2. Yeni Asya, 15 Ağustos 1993.

3. B.S.N., Şuâlar, s. 656, Yeni Asya Neşriyatı.

08.05.2009

E-Posta: haliluslu1951@mynet.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (01.05.2009) - Denizli'den İzmir'e

  (24.04.2009) - Hollanda’da Kutlu Doğum bereketi

  (17.04.2009) - Rotterdam’da Kültür Haftası

  (10.04.2009) - Obama ve yeni bir ışık

  (03.04.2009) - Kocaeli’de iktisad gecesi

  (27.03.2009) - Aydınlar Ocağı’nda 49. yıl

  (20.03.2009) - Kavgasız bir Türkiye!

  (13.03.2009) - Denizli’de nurlu gece

  (06.03.2009) - Mart'ın ilk haftası

  (27.02.2009) - Ne çabuk geçti 40 yıl

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl
Reklam Linkleri: Risale Yorum- Risale Çocuk- Oktay Usta - Euro Nur - Fıkıh İnfo- Ahmet Maranki- Cevşen - Yeni Asya Barla - Makdis